FİZYOTERAPİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Fizik tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir sektör olduğundan bu alandaki kalifiye eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip birey sayısının giderek artışı rehabilitasyon alanında fizyoterapiste yardımcı olacak kalifiye elemana ihtiyacı da artmıştır. Bu bakış açısıyla günümüzde dünyada fizyoterapi ön lisans programları giderek artmaktadır. Program eğitim süreci boyunca yeniliklere ve çağın gereklerine entegre bir şekilde hareket etmektedir. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu’ nda var olan donanımlar ve gelişen teknolojiye uygun olarak alınan diğer ekipmanlarla eğitim kalitesi desteklenmektedir.Fizyoterapi Programı’ nın amacı; iki yıllık ön lisans eğitim sürecinde devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksikliği yoğun olarak hissedilen çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikeri yetiştirmektir.

Çalışma Olanakları

Üniversitemiz, program açma sürecini başlatmadan önce programda eğitimlerini sürdürecek öğrencilerin staj ve iş bulma konularının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesini sağlamak için ilgili sektörde faaliyet gösteren önemli temsilcilerle görüşmeler yapmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu programda yer alan uygulama derslerinin de sektör temsilcilerinin desteğiyle ilerlemesini sağlamak adına eğitim işbirliğine gitmektedir. Bu işbirliği, program öğrencilerine önemli derecede avantaj sağlamaktadır.Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin istihdam alanları şunlardır: Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezleri, üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezleri, huzur evleri, kaplıca-kür merkezleri, sağlık turizmine yönelik oteller.

Dersler Hakkında

Fizyoterapi programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Fizik tedavide temel ölçme ve değerlendirme, ortez-protez ve rehabilitasyonu, masaj, kinezyoloji programın belli başlı dersleridir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

FİZYOTERAPİ anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Fizyoterapi programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

FİZYOTERAPİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Ahmet Şükrü Mercan
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şükrü Mercan /
Fizyoterapi
Eda Ezgi Topal
Öğr. Gör. Eda Ezgi Topal /
Fizyoterapi
Kumru Ateş
Öğr. Gör. Kumru Ateş /
Fizyoterapi
Salih Doğan
Öğr. Gör. Salih Doğan /
Fizyoterapi
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu – Fizyoterapi – – Fizyoterapi
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA153 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu
OFZY151 Türkçe FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ I Zorunlu
OSAG151 İngilizce TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu
OSAG153 Türkçe ANATOMİ Zorunlu
OSAG173 Türkçe SAĞLIKTA TEMEL BECERİLER Zorunlu
OTRD153 İngilizce TÜRK DİLİ I Zorunlu
OYDL181 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 13 4 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA154 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu
OFZY154 Türkçe FİZİK TEDAVİDE MESLEKİ UYGULAMALAR I Zorunlu
OFZY156 Türkçe KAS VE İSKELET SİSTEMİ ANATOMİSİ Zorunlu
OSAG170 Türkçe FİZYOLOJİ Zorunlu
OSAG174 Türkçe İLK VE ACİL YARDIM Zorunlu
OTRD154 İngilizce TÜRK DİLİ II Zorunlu
OYDL182 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 14 4 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OFZY253 Türkçe FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ II Zorunlu
OFZY257 Türkçe ELEKTROTERAPİ Zorunlu
OFZY267 Türkçe FİZİK TEDAVİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu
OFZY269 Türkçe KLİNİK KİNEZYOLOJİ Zorunlu
OFZY271 Türkçe SPOR VE EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Zorunlu
OSTJ251 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ I Zorunlu
SECFZY3 Türkçe FZY 3. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 9 2 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OFZY252 Türkçe FİZİK TEDAVİDE MESLEKİ UYGULAMALAR II Zorunlu
OFZY260 Türkçe HİDROTERAPİ Zorunlu
OFZY270 Türkçe KLİNİK BİLİMLER Zorunlu
OFZY274 Türkçe MASAJ TEKNİKLERİ Zorunlu
OSTJ252 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ II Zorunlu
SECFZY4 Türkçe SEC 4. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 6 6 0
SECFZY3 – FZY 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OISG279 Türkçe İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli
OSAG255 Türkçe TIBBİ ETİK VE HASTA HAKLARI Seçmeli
OYDL257 Türkçe SAĞLIK İNGİLİZCESİ Seçmeli
SECFZY4 – SEC 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OFZY268 Türkçe FİZYOTERAPİDE PROTEZ VE ORTEZ KULLANIMI Seçmeli
OFZY272 Türkçe İŞİTME VE KONUŞMA TERAPİSİ Seçmeli
OFZY276 Türkçe PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page