Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi

Fakültede öğrencilerimiz temel ve klinik diş hekimliği bilgilerini kapsayan 5 yıllık bir eğitimi tamamlayarak mezun olurlar. Fakültenin amacı üstün nitelikli etik kurallara bağlı kalarak toplumun ağız-diş sağlığının korunmasında ve tedavisinde gerekli tüm faaliyetleri en üst düzeyde yürütecek bilgi ve beceriye sahip diş hekimleri yetiştirmektir. Bu program diş hekimliği alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsayarak, mezunlarına teknik beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Mezunlarımız, dişler ve çevre dokuların hastalıklarının ve gelişimsel bozukluklarının teşhis ve tedavisi konusunda gerekli donanıma sahip olmaktadırlar. Öğretim programındaki dersler teorik, pratik ve klinik uygulama şeklinde yarıyıllık olarak verilmektedir. Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler, öğrenciye temel tıp ve diş hekimliği alanları ile ilgili bilgileri verirken, üç, dört ve beşinci yıldaki dersler diş hekimliği mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir, dört ve beşinci sınıflar klinik staj yıllarıdır. Uygulanan staj sistemi multidisipliner olarak geliştirilmiştir. Bu sistemle mezun olan öğrencilerimiz, hastalarımızın tedavilerinin ilk aşamasından son aşamasına kadar aktif rol alarak diş hekimliği için gerekli tecrübesine sahip olarak mezun olma şansına erişmektedirler.

Nişantaşı Üniversitesi Teknolojik Altyapısı ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimiz, fakülte kliniklerinde, dental radyoloji ünitesinde, dental ameliyathanelerde, simülasyon ve araştırma laboratuvarlarında, lazer uygulama kliniklerinde temel ve ileri düzey beceri eğitimlerini tamamlamış olarak kazanımlarını derslik ortamından reel ortamlara taşıyacak ve preklinik aşamada simülasyon laboratuvarlarında maket hastalar üzerinde eğitim alan öğrencilerimiz Diş Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilecek hasta başı klinik uygulamaları ile ileri düzey yetkinlikler elde etmiş birer diş hekimi olmaya hak kazanacaklardır.

Back to top of page