SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Dünyada ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları ve sağlık sektöründeki gelişmeler, ülkelerin sağlık kurumları yönetimi mezunlarına giderek artan oranda ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarmıştır. Sağlık kurumları işletmeciliği programı sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Bu doğrultuda sağlık sektöründe idari birimlerde görev alacak bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, idari anlamda süreçleri yönetebilen kişileri yetiştirmek ve sağlık kurumlarının idaresi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Sağlık kurumları işletmeciliği programı öğrencilere gerek teorik gerekse uygulamalı eğitim programı ile günümüzde çok hızlı büyüyen sektörlerden biri olan sağlık hizmetleri sektörüne ihtiyaç duyulan eğitilmiş nitelikli ara elemanları kazandıracaktır. Ülkemizin sağlık sektöründeki maliyet avantajları ve iyi yetişmiş, geniş bilgi birikimine sahip tıp elemanlarının mevcudiyeti göz önüne alınırsa sağlık sektörünün ülkemiz ve bölgemiz için büyük bir sektör olduğu bilinmektedir. Bu nedenle birçok özel ve resmi sağlık kuruluşunun büyük rekabet yaşadığı sağlık sektörü piyasasında kendilerini daha etkin kabul ettirmeleri ancak profesyonel yöneticiler ve profesyonel idari personel istihdam etmeleri ile mümkün olabilecektir. Bu ihtiyaç doğrultusunda sağlık kurumlarında hizmet yönetimi, insan kaynakları, finansal yönetim, sağlık hukuku ve politikası gibi hususlarda gerekli eğitimi almış nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışma Alanları

Sağlık sektörü sürdürülebilir bir istihdam kaynağı yapısının olduğu alanların başında gelmektedir. Bu çerçevede sağlık kurumları işletmeciliği, istihdam olanaklarının geniş olduğu alanlar arasındadır. Sağlık kurumları işletmeciliği programı mezunları; hastaneler başta olmak üzere ilgili laboratuvarlar, ilaç firmaları, ilaç depoları, tıbbi malzeme üreten firmalar, eczaneler, özel klinikler gibi tüm sağlık kuruluşlarında iş bulabilirler.

Dersler Hakkında

Sağlık kurumları işletmeciliği programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Sağlık kurumları yönetimi, sağlık sistemleri, sağlık mevzuatı, sağlık kurumlarında üretim yönetimi, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumlarında finansal yönetim, tıbbi dokümantasyon, sağlık kurumlarında bilgi yönetimi ve toplam kalite yönetimi programın belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilere sunulmaktadır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Nişantaşı Meslek Yüksekokulu – Sağlık Kurumları İşletmeciliği – – Sağlık Kurumları İşletmeciliği
0. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
HAZ-1İngilizceHAZIRLIK-IZORUNLU
Toplam000
1. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
OATA153İngilizceATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZORUNLU
OHUK151TürkçeTEMEL HUKUKZORUNLU
OSAG151İngilizceTIBBİ TERMİNOLOJİZORUNLU
OSKİ151TürkçeGENEL İŞLETMEZORUNLU
OTRD153İngilizceTÜRK DİLİ IZORUNLU
OYDL171TürkçeİNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ IZORUNLU
OYDL173TürkçeİNGİLİZCE OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİ IZORUNLU
OYDL175TürkçeİNGİLİZCE DİL BİLGİSİ IZORUNLU
Toplam1530
2. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
OATA154İngilizceATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZORUNLU
OIKT162TürkçeTEMEL EKONOMİZORUNLU
OSAG154TürkçeİLK VE ACİL YARDIMZORUNLU
OSKİ152TürkçeHASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ IZORUNLU
OTRD154İngilizceTÜRK DİLİ IIZORUNLU
OYDL172TürkçeİNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ IIZORUNLU
OYDL174TürkçeİNGİLİZCE OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİ IIZORUNLU
OYDL176TürkçeİNGİLİZCE DİL BİLGİSİ IIZORUNLU
Toplam1700
3. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
OISL261TürkçeİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUZORUNLU
OSKİ251TürkçeSAĞLIK KURUMLARINDA MESLEKİ UYGULAMA IZORUNLU
OSKİ253TürkçeHASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ IIZORUNLU
OSKİ255TürkçeGENEL MUHASEBEZORUNLU
OSKİ257TürkçeSAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİZORUNLU
OSKİ259TürkçeGENEL SAĞLIK BİLGİSİZORUNLU
OSTJ251TürkçeSTAJ / BİTİRME PROJESİ IZORUNLU
OTDS257TürkçeTIBBİ DOKÜMANTASYONZORUNLU
OYDL253TürkçeSAĞLIK İNGİLİZCESİZORUNLU
Toplam1650
4. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
OISG264TürkçeİŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZORUNLU
OISL252TürkçeFİNANSAL YÖNETİMZORUNLU
OISL264TürkçeSATIŞ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİZORUNLU
OSKİ252TürkçeSAĞLIK KURUMLARINDA MESLEKİ UYGULAMA IIZORUNLU
OSKİ254TürkçeSAĞLIK MEVZUATIZORUNLU
OSKİ258İngilizceSAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYONZORUNLU
OSKİ262TürkçeSAĞLIK SİGORTACILIĞIZORUNLU
OSKİ264TürkçeTIBBİ ETİK VE HASTA HAKLARIZORUNLU
OSTJ252TürkçeSTAJ / BİTİRME PROJESİ IIZORUNLU
Toplam1750
Foto Galeri
Back to top of page