SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Dünyada ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları ve sağlık sektöründeki gelişmeler, ülkelerin sağlık kurumları yönetimi mezunlarına giderek artan oranda ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarmıştır. Sağlık kurumları işletmeciliği programı sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Bu doğrultuda sağlık sektöründe idari birimlerde görev alacak bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, idari anlamda süreçleri yönetebilen kişileri yetiştirmek ve sağlık kurumlarının idaresi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Sağlık kurumları işletmeciliği programı öğrencilere gerek teorik gerekse uygulamalı eğitim programı ile günümüzde çok hızlı büyüyen sektörlerden biri olan sağlık hizmetleri sektörüne ihtiyaç duyulan eğitilmiş nitelikli ara elemanları kazandıracaktır. Ülkemizin sağlık sektöründeki maliyet avantajları ve iyi yetişmiş, geniş bilgi birikimine sahip tıp elemanlarının mevcudiyeti göz önüne alınırsa sağlık sektörünün ülkemiz ve bölgemiz için büyük bir sektör olduğu bilinmektedir. Bu nedenle birçok özel ve resmi sağlık kuruluşunun büyük rekabet yaşadığı sağlık sektörü piyasasında kendilerini daha etkin kabul ettirmeleri ancak profesyonel yöneticiler ve profesyonel idari personel istihdam etmeleri ile mümkün olabilecektir. Bu ihtiyaç doğrultusunda sağlık kurumlarında hizmet yönetimi, insan kaynakları, finansal yönetim, sağlık hukuku ve politikası gibi hususlarda gerekli eğitimi almış nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışma Alanları

Sağlık sektörü sürdürülebilir bir istihdam kaynağı yapısının olduğu alanların başında gelmektedir. Bu çerçevede sağlık kurumları işletmeciliği, istihdam olanaklarının geniş olduğu alanlar arasındadır. Sağlık kurumları işletmeciliği programı mezunları; hastaneler başta olmak üzere ilgili laboratuvarlar, ilaç firmaları, ilaç depoları, tıbbi malzeme üreten firmalar, eczaneler, özel klinikler gibi tüm sağlık kuruluşlarında iş bulabilirler.

Dersler Hakkında

Sağlık kurumları işletmeciliği programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Sağlık kurumları yönetimi, sağlık sistemleri, sağlık mevzuatı, sağlık kurumlarında üretim yönetimi, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumlarında finansal yönetim, tıbbi dokümantasyon, sağlık kurumlarında bilgi yönetimi ve toplam kalite yönetimi programın belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilere sunulmaktadır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Nişantaşı Meslek Yüksekokulu – Sağlık Kurumları İşletmeciliği – – Sağlık Kurumları İşletmeciliği
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I ZORUNLU
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA153 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU
OHUK151 Türkçe TEMEL HUKUK ZORUNLU
OSAG151 İngilizce TIBBİ TERMİNOLOJİ ZORUNLU
OSKİ151 Türkçe GENEL İŞLETME ZORUNLU
OTRD153 İngilizce TÜRK DİLİ I ZORUNLU
OYDL171 Türkçe İNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ I ZORUNLU
OYDL173 Türkçe İNGİLİZCE OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİ I ZORUNLU
OYDL175 Türkçe İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ I ZORUNLU
Toplam 15 3 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA154 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU
OIKT162 Türkçe TEMEL EKONOMİ ZORUNLU
OSAG154 Türkçe İLK VE ACİL YARDIM ZORUNLU
OSKİ152 Türkçe HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ I ZORUNLU
OTRD154 İngilizce TÜRK DİLİ II ZORUNLU
OYDL172 Türkçe İNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ II ZORUNLU
OYDL174 Türkçe İNGİLİZCE OKUMA VE ANLAMA BECERİLERİ II ZORUNLU
OYDL176 Türkçe İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ II ZORUNLU
Toplam 17 0 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OISL261 Türkçe İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ZORUNLU
OSKİ251 Türkçe SAĞLIK KURUMLARINDA MESLEKİ UYGULAMA I ZORUNLU
OSKİ253 Türkçe HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II ZORUNLU
OSKİ255 Türkçe GENEL MUHASEBE ZORUNLU
OSKİ257 Türkçe SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU
OSKİ259 Türkçe GENEL SAĞLIK BİLGİSİ ZORUNLU
OSTJ251 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ I ZORUNLU
OTDS257 Türkçe TIBBİ DOKÜMANTASYON ZORUNLU
OYDL253 Türkçe SAĞLIK İNGİLİZCESİ ZORUNLU
Toplam 16 5 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OISG264 Türkçe İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ZORUNLU
OISL252 Türkçe FİNANSAL YÖNETİM ZORUNLU
OISL264 Türkçe SATIŞ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ ZORUNLU
OSKİ252 Türkçe SAĞLIK KURUMLARINDA MESLEKİ UYGULAMA II ZORUNLU
OSKİ254 Türkçe SAĞLIK MEVZUATI ZORUNLU
OSKİ258 İngilizce SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON ZORUNLU
OSKİ262 Türkçe SAĞLIK SİGORTACILIĞI ZORUNLU
OSKİ264 Türkçe TIBBİ ETİK VE HASTA HAKLARI ZORUNLU
OSTJ252 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ II ZORUNLU
Toplam 17 5 0
Foto Galeri
Back to top of page