TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı mezunları, sürekli gelişen bir sektör olan sağlık sektöründe özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme görevlerini yerine getirirler.Sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. Tıbbi sekreterler, günümüzde yeni açılımlar ve gelişim gösteren sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir.Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastane içi uygulamalar ile zorunlu yaz stajı ve mesleki uygulama dersleri öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.

Çalışma Olanakları

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı mezunları sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptir. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanı sıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de mezunların istihdam alanları içerisindedir.

Dersler Hakkında

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Tıbbi dokümantasyon, tıbbi terminoloji, hastane otomasyonu, yazışma ve dosyalama teknikleri, on parmak klavye teknikleri, büro yönetimi programın başlıca derslerindendir. Ayrıca, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi, ofis program uygulamaları, ilk ve acil yardım ve hastane ve sağlık kurumları yönetimi gibi dersler de verilmektedir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Kutalmış Albayrak
Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış Albayrak /
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Bilal Yıldırım
Öğr. Gör. Bilal Yıldırım /
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Duygu Topal Yıldırım
Öğr. Gör. Duygu Topal Yıldırım /
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Hilal Öztürk
Öğr. Gör. Hilal Öztürk /
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu – Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik – – Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA153 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu
OSAG151 İngilizce TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu
OTDS157 Türkçe TIBBİ DOKÜMANTASYON Zorunlu
OTDS161 Türkçe HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ Zorunlu
OTDS163 Türkçe SAĞLIKTA İLETİŞİM VE PROTOKOL KURALLARI Zorunlu
OTDS165 Türkçe SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu
OTRD153 İngilizce TÜRK DİLİ I Zorunlu
OYDL181 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 16 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA154 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu
OSAG174 Türkçe İLK VE ACİL YARDIM Zorunlu
OSKİ154 Türkçe SAĞLIK MEVZUATI Zorunlu
OTDS154 Türkçe HASTALIKLAR BİLGİSİ Zorunlu
OTDS156 Türkçe TIBBİ SEKRETERLİK Zorunlu
OTRD154 İngilizce TÜRK DİLİ II Zorunlu
OYDL182 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 14 2 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OSTJ251 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ I Zorunlu
OTDS251 Türkçe TIBBİ SEKRETERLİK UYGULAMA I Zorunlu
OTDS255 Türkçe YAZIŞMA VE DOSYALAMA TEKNİKLERİ Zorunlu
OTDS273 Türkçe OFİS PROGRAM UYGULAMALARI I Zorunlu
OTDS283 Türkçe KLAVYE KULLANIMI I Zorunlu
SECTDS3 Türkçe TDS 3. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 6 8 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OADA266 Türkçe KLAVYE KULLANIMI II Zorunlu
OISL276 Türkçe İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
OSTJ252 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ II Zorunlu
OTDS252 Türkçe TIBBİ SEKRETERLİK UYGULAMA II Zorunlu
OTDS280 Türkçe OFİS PROGRAM UYGULAMALARI II Zorunlu
SECTDS4 Türkçe TDS 4. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 8 8 0
SECTDS3 – TDS 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OISG279 Türkçe İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli
OSAG255 Türkçe TIBBİ ETİK VE HASTA HAKLARI Seçmeli
OYDL257 Türkçe SAĞLIK İNGİLİZCESİ Seçmeli
SECTDS4 – TDS 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OSAG270 Türkçe SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON Seçmeli
OTDS258 Türkçe SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli
OTDS268 Türkçe OFİS YÖNETİMİ Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page