ODYOMETRİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

İşitme cihazları ve koklear implant firmaları ile hastanelerin KBB servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olduğu düşünülen, subjektif, objektif işitme ve denge testlerinin uygulanması, işitme cihazı ve koklear implantların çalışma şekilleri ve uyarlanması eğitimin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca işitme engelli çocukların eğitimi de odyometri teknikeri eğitiminde önem taşımaktadır. Özel ve resmi sağlık sektörlerinin işitme ve denge bozuklukları alanında gerekli olan test bilgi ve becerilerine sahip odyometri teknikeri yetiştirmeye yönelik yürütülen bu eğitim, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin sözel iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisini kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastanede uygulanan test yöntemleri ile 1. ve 2. yılın sonundaki 1’er aylık yaz stajları, öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce olan deneyimi kazanmalarına olanak sağlamaktadır.Odyometri programının amacı; işitme ve işitme bozukluklarının tespitini yapabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim görmüş sağlık personelinin yetiştirilmesidir. Odyometri programına girmek isteyen öğrencilerin, insan sağlığı ile ilgili olan bu konuda, direkt hasta ile ilişkili olduklarını bilmeleri gereklidir. Hasta ilişkileri özel nitelik taşımakta olup, titiz ve sabırlı bir yaklaşım gerektirir. Odyoloji yeni ve hızla ilerleyen bir bilim dalı olduğu için bu mesleği seçeceklerin mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerekir.

Çalışma Olanakları

Bu programdan mezun olanlar hastane ve özel kliniklerde, kulak, burun ve boğaz uzmanı ve odyolog gözetiminde “Odyometri Teknikeri” olarak işitme ölçümü yaparak ayırıcı tanı testleri uygulamaktadır.Program mezunları odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde çalışabilirler. Doğum kliniklerinde, yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilir ve okullarda işitme tarama testi yapabilirler. Ayrıca işitme cihazı ve koklear implant distribütör firmalarının ve odyolojik tanı merkezlerinin de odyometri teknikeri gereksiniminin arttığı göz önüne alınırsa bu tür özel kuruluşlarda da çalışma olanağı mevcuttur.

Dersler Hakkında

Bu programa devam eden öğrenciler, işitme ölçümü için kullanılan odyometrik testleri uygulamak ve hastalara doğru tanı koymak amacı ile iki yıl süreli teorik dersler ve pratik uygulamalardan oluşan bir eğitim programını izlerler. Öğrencilere işitme ve ölçme, objektif test yöntemleri, atipik çocukta odyometrik testler, işitme kayıpları ve nedenleri, işitme ve konuşma anatomi ve fizyolojisi, ses fiziği ve akustik prensipler, odyolojinin esasları, çocuk odyolojik test yöntemleri, vestibüler sistem test yöntemleri, odyometride ileri test yöntemleri gibi temel derslerin yanı sıra, gelişim psikolojisi, psikoloji, ilk ve acil yardım, meslek etiği, sağlıkta kalite ve akreditasyon, mesleki ingilizce gibi dersler okutulmaktadır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Odyometri anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Odyometri programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

ODYOMETRİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Fikret Çınar
Prof. Dr. Fikret Çınar /
Odyometri
Cenk Evren
Doç. Dr. Cenk Evren /
Odyometri
Kadir Yücebaş
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yücebaş /
Odyometri
Mahmut Ozan Fındık
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Ozan Fındık /
Odyometri
Oğuzhan Oğuz
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Oğuz /
Odyometri
Zeynel Öztürk
Dr. Öğr. Üyesi Zeynel Öztürk /
Odyometri
Şule Aydın
Öğr. Gör. Şule Aydın /
Odyometri

ODYOMETRİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Utku Kubilay
Dr. Öğr. Üyesi Utku Kubilay /
Odyometri
Hakan Ünal
Öğr. Gör. Hakan Ünal /
Odyometri
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu – Odyometri – – Odyometri
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA153 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu
ODYM151 Türkçe İŞİTME VE KONUŞMA ANATOMİSİ Zorunlu
ODYM153 Türkçe İŞİTME VE ÖLÇME I Zorunlu
ODYM155 Türkçe SES FİZİĞİ VE AKUSTİK PRENSİPLER Zorunlu
OSAG151 İngilizce TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu
OTRD153 İngilizce TÜRK DİLİ I Zorunlu
OYDL181 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 13 4 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA154 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu
ODYM156 Türkçe İŞİTME VE ÖLÇME II Zorunlu
ODYM158 Türkçe İŞİTME FİZYOLOJİSİ Zorunlu
ODYM160 Türkçe ODYOLOJİNİN ESASLARI Zorunlu
OSAG174 Türkçe İLK VE ACİL YARDIM Zorunlu
OSAG176 Türkçe SAĞLIKTA TEMEL BECERİLER Zorunlu
OTRD154 İngilizce TÜRK DİLİ II Zorunlu
OYDL182 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 14 6 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ODYM251 Türkçe ODYOMETRİDE MESLEKİ UYGULAMA I Zorunlu
ODYM261 Türkçe İŞİTME CİHAZI VE EKİPMANLARI Zorunlu
ODYM263 Türkçe VESTİBÜLER SİSTEMDE İŞLEYİŞ VE TEST YÖNTEMLERİ Zorunlu
OSTJ251 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ I Zorunlu
SECODM3 Türkçe ODM 3. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 6 4 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ODYM252 Türkçe ODYOMETRİDE MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu
ODYM256 Türkçe İŞİTME KAYIPLARI VE NEDENLERİ Zorunlu
ODYM266 Türkçe ODYOMETRİDE OBJEKTİF VE İLERİ TEST YÖNTEMLERİ Zorunlu
ODYM268 Türkçe ÇOCUK ODYOLOJİK TEST YÖNTEMLERİ Zorunlu
OSTJ252 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ II Zorunlu
SECODM4 Türkçe ODM 4. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 8 6 0
SECODM3 – ODM 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OISG279 Türkçe İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli
OSAG255 Türkçe TIBBİ ETİK VE HASTA HAKLARI Seçmeli
OYDL257 Türkçe SAĞLIK İNGİLİZCESİ Seçmeli
SECODM4 – ODM 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ODYM270 Türkçe KONUŞMA GELİŞİMİ Seçmeli
OSAG268 Türkçe SAĞLIKTA İLETİŞİM Seçmeli
OSAG270 Türkçe SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page