HEMŞİRELİK

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Hemşirelik mesleği birey, aile ve toplumu içine alan geniş bir hizmet alanına sahiptir. Amacımız her bir öğrencimizi bilimsel verileri tanıma, anlama, uygulama konusunda donanımlı hale getirmektir. Üniversitemizde geleceğin hemşireleri anatomi, fizyoloji, psikoloji ve sosyal bilimlerde eğitim alarak araştırma yapabilme ve sonuçları uygulamalarında kullanabilme becerilerini geliştirerek mezun olmaktadır. İnsanların bulunduğu her ortamda sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için hemşirelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple, çalışma alanları oldukça geniştir ve çeşitli branşlarda akademik kariyer fırsatları da vardır. Hemşirelik bölümü öğrencileri teorik ve uygulamalar dahil olmak üzere toplam 4 yıllık hemşirelik eğitimi alarak mezun olmaktadır.

Çalışma Alanları

Toplumun sağlığını korumak, sağlık hedeflerine ulaşmak ve yaşam kalitesini arttırmak için hizmet sunan hemşireler sağlık sisteminin ayrılmaz parçaları olmuşlardır. Hemşireler; devlet ve üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, alkol ve madde bağımlılığı merkezlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, iş yerlerinde, okullarda, cezaevlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, dispanserlerde, toplum sağlığı merkezlerinde, özel kliniklerde, yaşlı bakım evlerinde, engelli bakım merkezlerinde, huzurevlerinde, evde bakım merkezlerinde, tıp merkezlerinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ve diş hastanelerinde istihdam olanağına sahiptir. Akademisyen olmak isteyen hemşireler lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerde çalışabilmektedir.

Dersler Hakkında

Hemşirelik Lisans Programı, geniş ve kapsamlı müfredat programıyla öğrencilerin teorik bilgi, pratik beceri ve mesleki tutumları ile donanımlı birer hemşire olmalarını hedefleyen 4 yıllık lisans eğitim ve öğretimi sunmaktadır.

Hemşirelik lisans programında; anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, farmokoloji, epidemiyoloji, psikoloji, hasta eğitimi, beslenme, cerrrahi hastalıkları hemşireliği, iç hastalıkları hemşireliği, çocuk sağlığı hemşireliği, toplum sağlığı hemşireliği, geriatri hemşireliği, acil hemşireliği dersleri ve mesleki ders uygulamaları verilmektedir. Bununla birlikte derslerle beraber lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmesi de hedeflenmektedir. Hemşirelik bölümünde okuyan öğrenciler 4 yıllık eğitimi boyunca ilke ve yöntemleri, temel kavram ve kuramları öğrenir. Bu bölümde okuyan öğrenciler dört yıl aldıkları eğitimin ardından stajlarını tamamlar ve iş hayatına adım atarlar.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu – Hemşirelik – – Hemşirelik
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EANT109 Türkçe GENEL FİZYOLOJİ ZORUNLU
EATA191 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I ZORUNLU
EFIZ103 Türkçe ANATOMİ ZORUNLU
EHEM101 Türkçe HEMŞİRELİK FELSEFESİ TEMEL KAVRAM VE İLKELER ZORUNLU
EHEM103 Türkçe MİKROBİYOLOJİ – PARAZATOLOJİ ZORUNLU
EHEM105 Türkçe SAĞLIK VE HEMŞİRELİK ZORUNLU
EYDL191 Türkçe İNGİLİZCE I ZORUNLU
Toplam 17 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA192 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II ZORUNLU
EBES102 Türkçe TEMEL BİYOKİMYA ZORUNLU
EHEM102 Türkçe FARMAKOLOJİ ZORUNLU
EHEM104 Türkçe HEMŞİRELİKTE ETİK VE HASTA HAKLARI ZORUNLU
EHEM106 Türkçe PATOLOJİ ZORUNLU
EHEM108 Türkçe PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON ZORUNLU
EYDL192 Türkçe İNGİLİZCE II ZORUNLU
Toplam 16 4 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBES103 Türkçe TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ZORUNLU
EBES203 Türkçe BESLENME İLKELERİ VE UYGULAMALARI I ZORUNLU
EHEM201 Türkçe HEMŞİRELİK ESASLARI VE UYGULAMALARI I ZORUNLU
EHEM203 Türkçe İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU
ETRD201 Türkçe TÜRK DİLİ I ZORUNLU
EYDL291 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE ZORUNLU
Toplam 16 10 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EHEM202 Türkçe CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU
EHEM204 Türkçe EPİDEMİYOLOJİ ZORUNLU
EHEM206 Türkçe İLK VE ACİL YARDIM ZORUNLU
EHEM208 Türkçe HEMŞİRELİK ESASLARI ZORUNLU
EHEM210 Türkçe BİYOİSTATİSTİK ZORUNLU
ETRD202 Türkçe TÜRK DİLİ II ZORUNLU
Toplam 15 2 2
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2021SEC-5-HEM Türkçe SBYO HEMŞİRELİK 5. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EHEM301 Türkçe HEMŞİRELİKTE EĞİTİM İLKE VE UYGULAMALARI ZORUNLU
EHEM303 Türkçe KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU
Toplam 7 0 6
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2021SEC-6-HEM Türkçe SBYO HEMŞİRELİK 6. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EHEM302 Türkçe ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU
EHEM304 Türkçe HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ZORUNLU
Toplam 7 0 6
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2021SEC-7-HEM Türkçe SBYO HEMŞİRELİK 7. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EHEM401 Türkçe HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU
EHEM403 Türkçe PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU
Toplam 7 0 8
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2021IMU-8-HEM Türkçe SBYO HEMŞİRELİK 8. YY IMU DERSLERİ SEÇMELİ
Toplam 2 20 0
2021SEC-5-HEM – SBYO Hemşirelik 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EHEM305 Türkçe DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli
EHEM307 Türkçe YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli
EHEM309 Türkçe HEMŞİRELİKTE VAKA YÖNETİMİ Seçmeli
EHEM311 Türkçe HASTA EĞİTİMİ Seçmeli
2021SEC-6-HEM – SBYO Hemşirelik 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EHEM306 Türkçe ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli
EHEM308 Türkçe AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Seçmeli
EHEM310 Türkçe SAĞLIK HUKUKU Seçmeli
EHEM312 Türkçe SAĞLIK TURİZMİ VE HEMŞİRELİK Seçmeli
2021SEC-7-HEM – SBYO Hemşirelik 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EHEM405 Türkçe SAĞLIK ANTROPOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ Seçmeli
EHEM407 Türkçe HEMŞİRELİKTE İLAÇ YÖNETİMİ Seçmeli
EHEM409 Türkçe DİYABET HEMŞİRELİĞİ Seçmeli
EHEM411 Türkçe GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli
2021IMU-8-HEM – SBYO Hemşirelik 8. YY IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
İMU402 Türkçe İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli
İMU404 Türkçe BİR FİRMADA KADROLU ÇALIŞMAK Seçmeli
İMU406 Türkçe UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ (BİTİRME TEZİ) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page
×