HEMŞİRELİK

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Hemşirelik mesleği birey, aile ve toplumu içine alan geniş bir hizmet alanına sahiptir. Amacımız her bir öğrencimizi bilimsel verileri tanıma, anlama, uygulama konusunda donanımlı hale getirmektir. Üniversitemizde geleceğin hemşireleri anatomi, fizyoloji, psikoloji ve sosyal bilimlerde eğitim alarak araştırma yapabilme ve sonuçları uygulamalarında kullanabilme becerilerini geliştirerek mezun olmaktadır. İnsanların bulunduğu her ortamda sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için hemşirelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple, çalışma alanları oldukça geniştir ve çeşitli branşlarda akademik kariyer fırsatları da vardır. Hemşirelik bölümü öğrencileri teorik ve uygulamalar dahil olmak üzere toplam 4 yıllık hemşirelik eğitimi alarak mezun olmaktadır.

Çalışma Alanları

Toplumun sağlığını korumak, sağlık hedeflerine ulaşmak ve yaşam kalitesini arttırmak için hizmet sunan hemşireler sağlık sisteminin ayrılmaz parçaları olmuşlardır. Hemşireler; devlet ve üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, alkol ve madde bağımlılığı merkezlerinde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, iş yerlerinde, okullarda, cezaevlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, dispanserlerde, toplum sağlığı merkezlerinde, özel kliniklerde, yaşlı bakım evlerinde, engelli bakım merkezlerinde, huzurevlerinde, evde bakım merkezlerinde, tıp merkezlerinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ve diş hastanelerinde istihdam olanağına sahiptir. Akademisyen olmak isteyen hemşireler lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerde çalışabilmektedir.

Dersler Hakkında

Hemşirelik Lisans Programı, geniş ve kapsamlı müfredat programıyla öğrencilerin teorik bilgi, pratik beceri ve mesleki tutumları ile donanımlı birer hemşire olmalarını hedefleyen 4 yıllık lisans eğitim ve öğretimi sunmaktadır.

Hemşirelik lisans programında; anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, farmokoloji, epidemiyoloji, psikoloji, hasta eğitimi, beslenme, cerrrahi hastalıkları hemşireliği, iç hastalıkları hemşireliği, çocuk sağlığı hemşireliği, toplum sağlığı hemşireliği, geriatri hemşireliği, acil hemşireliği dersleri ve mesleki ders uygulamaları verilmektedir. Bununla birlikte derslerle beraber lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmesi de hedeflenmektedir. Hemşirelik bölümünde okuyan öğrenciler 4 yıllık eğitimi boyunca ilke ve yöntemleri, temel kavram ve kuramları öğrenir. Bu bölümde okuyan öğrenciler dört yıl aldıkları eğitimin ardından stajlarını tamamlar ve iş hayatına adım atarlar.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Birim Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Bölüm/Program Hemşirelik
Dönem Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Dönem Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
1 EYDL191 İngilizce I 2 2 3 6 2 EYDL192 İngilizce II 2 2 3 6
1 EATA191 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 3 2 EATA192 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 2 3
1 EHEM101 Hemşirelikte Temel Kavramlar 3 0 3 5 2 EFIZ110 Farmakoloji 2 0 2 2
1 EHEM107 Temel Anatomi 2 2 3 5 2 EBES102 Temel Biyokimya 2 2 3 2
1 EHEM103 Mikrobiyoloji -Parazatoloji 2 0 2 3 2 EHEM110 Hemşirelikte Felsefe ve Etik 2 0 2 2
1 EANT109 Genel Fizyoloji 3 0 3 5 2 EHEM102 Hemşirelik Esasları ve Uygulamaları* 4 12 10 10
1 EHEM105 Hemşirelikte Kişiler Arası İlişkiler 2 0 2 3 2 EHEM104 Hemşirelik Uygulamalarında Matematik 2 0 2 2
2 EHEM106 Araştırma Yöntemleri ve Hemşirelikte Kanıt 2 0 2 2
2 EHEM108 Topluma Hizmet Uygulamaları 0 2 1 1
1 Toplam 16 4 18 30 2 Toplam 18 18 27 30
Dönem Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Dönem Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
3 EYDL291 Mesleki İngilizce 3 0 3 5 4 ETRD202 Türk Dili II 2 0 2 2
3 ETRD201 Türk Dili I 2 0 2 2 4 EHEM202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği* 4 12 10 12
3 EHEM201 İç Hastalıkları Hemşireliği* 4 12 10 12 4 EHEM204 Biyoistatistik 3 0 3 4
3 EHEM203 Sağlığın Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi 2 0 2 2 4 EFIZ210 İlk Yardım ve Acil Bakım 2 0 2 3
3 Bölüm Seçmeli 2 0 2 2 4 Bölüm Seçmeli 2 0 2 2
3 EHEM213 Fizyopatoloji 2 0 2 2 4 GE 3 0 3 5
3 3 0 3 5 4 EHEM304 Sağlıkta Bilişim Teknolojileri 2 0 2 2
3 Toplam 18 12 24 30 4 Toplam 18 12 24 30
Dönem Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Dönem Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
5 EHEM301 Hemşirelikte Eğitim İlke ve Uygulamaları* 2 4 4 10 6 EHEM302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği* 4 12 10 12
5 EHEM303 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği* 4 12 10 12 6 Hemşirelikte Yönetim* 2 4 4 10
5 Bölüm Seçmeli 2 0 2 2 6 Bölüm Seçmeli 2 0 2 2
5 Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3 6 6 Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3 6
5 6
6 KEP302 KEP I 0 0 0 0
Yaz Stajı 1 0 16 0 0
5 Toplam 11 32 19 30 6 Toplam 11 16 19 30
Dönem Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Dönem Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
7 EHEM401 Halk Sağlığı Hemşireliği* 4 8 8 10 8 EHEM402 İntörn 2 30 17 30
7 EHEM403 Psikiyatri Hemşireliği* 4 8 8 10
7 Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
7 GE 3 0 3 5
7 KEP401 KEP II 0 0 0 0
Yaz Stajı 1 0 16 0 0
7 Toplam 14 32 22 30 8 Toplam 2 30 17 30
3. Yarıyıl Bölüm Seçimlik Dersler 4. Yarıyıl Bölüm Seçimlik Dersler
Dönem Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Dönem Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
3 EHEM205 Özelleştirilmiş Alanlarda Yoğun Bakım Hemşireliği 2 0 2 4 4 EHEM206 Ameliyathane Hemşireliği 2 0 2 4
3 EHEM207 İnfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği 2 0 2 4 4 EHEM208 Transplantasyon Hemşireliği 2 0 2 4
3 EHEM209 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Uygulamaları 2 0 2 4 4 EHEM210 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 2 4
3 EHEM211 Yenidoğan Hemşireliği 2 0 2 4 4 EHEM212 Epidemiyoloji 2 0 2 4
5. Yarıyıl Bölüm Seçimlik Dersler 6. Yarıyıl Bölüm Seçimlik Dersler
Dönem Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Dönem Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
5 EHEM305 Geriatri Hemşireliği 2 0 2 4 6 EHEM306 Sağlık Hukuku 2 0 2 4
5 EHEM307 Yara ve Stoma Bakım Hemşireliği 2 0 2 4 6 EHEM308 Diyabet Hemşireliği 2 0 2 4
5 EHEM309 Sağlık Turizmi ve Hemşirelik 2 0 2 4 6 EHEM310 Onkoloji Hemşireliği 2 0 2 4
5 EHEM311 Satranç 2 0 2 4 6 EHEM312 Kültürlerarası Hemşirelik 2 0 2 4
5 EHEM313 Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı 2 0 2 4 6 EHEM314 Hasta ve Çalışan Güvenliği 2 0 2 4
7. Yarıyıl Bölüm Seçimlik Dersler
Dönem Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Ders Türü T U K AKTS
7 EHEM405 Diyaliz Hemşireliği 2 0 2 4 İngilizce /English 7 4 9 17
7 EHEM407 Psikodrama 2 0 2 4 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili 8 0 8 10
7 EHEM409 Hasta Eğitimi 2 0 2 4 Zorunlu Dersler 67 152 127 173
7 EHEM411 Hemşirelikte Vaka Yönetimi 2 0 2 4 Bölüm Seçmeli 11 0 11 13
Bölüm Dışı Seçmeli 6 0 6 12
İş Başında Mesleki Uygulamalar 0 0 0 0
KEP 0 0 0 0
GE 9 0 9 15
TOPLAM 108 156 170 240
Öğrenci Klinik/Saha/Ders Uygulama Kılavuzu, yukarıdaki *işarertli dersler ile ilgili hükümleri kapsar ve Hemşirelik
Bölümü müfredatının ayrılmaz bir parçasıdır.
Foto Galeri
Back to top of page