FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Fizyoterapistler, uzman hekim tarafından tanısı konmuş hastaların, fizik tedavi ve rehabilitasyon programını, planlar ve uygularlar; sağlıklı kişilerde özel egzersiz ve eğitim programları ile fiziksel uyumu artırarak hastalık ve sakatlıkların önlenmesini ve fiziksel tedavisini sağlarlar. Dünyadaki nüfus artışı, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve toplumsal etkenlerden dolayı fizyoterapist ihtiyacı artırmaktadır. İhtiyacın hızlı bir şekilde artış göstermesine karşın fizik tedavi uygulamaları sunacak veya müdahaleleri gerçekleştirilecek uzman personel ihtiyacı söz konusudur. Bu bilgiler doğrultusunda teori ve uygulama altyapısına sahip fizyoterapistlerin yetiştirilmesi, hem toplumsal ihtiyacın hem de istihdam talebinin karşılanması konusunda avantaj sağlayacaktır.

Çalışma Alanları

Gelişmiş ülkelerde son yıllarda fizyoterapistlerin tedavi edici rollerine, koruyucu fizyoterapi ve halk sağlığı yaklaşımlarıyla, sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici rolleri eklenmiştir. Bu uygulamalarıyla da herkes için sağlık hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. Fizyoterapistlerin istihdamı, tıbbın birçok alanında mümkün olmaktadır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olan öğrenciler, tüm özel ve kamu hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri, Tıp Merkezleri, Rehabilitasyon Merkezleri, yaşlı bakım evleri ve evde bakım hizmeti veren kuruluşlar gibi pek çok alanda iş imkanı bulabilmektedirler.

Dersler Hakkında

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı, geniş ve kapsamlı müfredatı ile öğrencilerin teorik bilgi, pratik beceri ve mesleki tutumları ile donanımlı birer fizyoterapist olarak mezun olmalarını hedefleyen dört yıllık bir eğitim ve öğretim sunmaktadır Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programında anatomi, fizyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri, klinik kinezyoloji, ilk ve acil yardım, elektroterapi, fizik tedavide kullanılan temel aletler, nörolojik rehabilitasyon, nörofizyolojik yaklaşımlar, hidroterapi, fizik tedavide temel ölçme ve değerlendirme gibi temel branş dersleri verilmektedir. Bununla birlikte lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmesi de hedeflenmiştir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu – Fizyoterapi ve Rehabilitasyon – – Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I ZORUNLU
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EANT109 Türkçe GENEL FİZYOLOJİ ZORUNLU
EATA191 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I ZORUNLU
EFIZ101 Türkçe TIBBİ TERMİNOLOJİ ZORUNLU
EFIZ103 Türkçe ANATOMİ ZORUNLU
EFIZ105 Türkçe REHABİLİTASYON VE ETİK ZORUNLU
EFIZ107 Türkçe ISI VE IŞIK ZORUNLU
EYDL191 Türkçe İNGİLİZCE I ZORUNLU
Toplam 15 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA192 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II ZORUNLU
EFIZ102 Türkçe FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONA GİRİŞ ZORUNLU
EFIZ104 Türkçe PATOLOJİ ZORUNLU
EFIZ106 Türkçe PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON ZORUNLU
EFIZ108 Türkçe MOTOR GELİŞİM ZORUNLU
EFIZ110 Türkçe FARMAKOLOJİ ZORUNLU
EYDL192 Türkçe İNGİLİZCE II ZORUNLU
Toplam 14 4 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EESB203 Türkçe KİNESİYOLOJİ ZORUNLU
EFIZ201 Türkçe SPOR VE EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ ZORUNLU
EFIZ203 Türkçe ELEKTROTERAPİ ZORUNLU
EFIZ205 Türkçe FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME DEĞERLENDİRME ZORUNLU
ETRD201 Türkçe TÜRK DİLİ I ZORUNLU
EYDL291 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE ZORUNLU
Toplam 11 4 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EFIZ202 Türkçe HİDROTERAPİ ZORUNLU
EFIZ204 Türkçe NÖROLOJİ ZORUNLU
EFIZ206 Türkçe MASAJ TEKNİKLERİ ZORUNLU
EFIZ208 Türkçe BİYOMEKANİK ZORUNLU
EFIZ210 Türkçe İLK VE ACİL YARDIM ZORUNLU
EFIZ212 Türkçe ORTOPEDİK REHABİLİTASYON ZORUNLU
ETRD202 Türkçe TÜRK DİLİ II ZORUNLU
Toplam 12 6 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-FIZ Türkçe SBYO FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 5 YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EFIZ301 Türkçe İŞİTME VE KONUŞMA TEDAVİSİ ZORUNLU
EFIZ303 Türkçe PEDİATRİK REHABİLİTASYON ZORUNLU
Toplam 4 2 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-FIZ Türkçe SBYO FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 6 YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EFIZ302 Türkçe ERGOTERAPİ ZORUNLU
EFIZ304 Türkçe ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON ZORUNLU
Toplam 4 4 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-FIZ Türkçe SBYO FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 7 YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EFIZ401 Türkçe FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON KLİNİK UYGULAMA ZORUNLU
Toplam 1 4 0
2020SEC-5-FIZ – SBYO Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 5 YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EFIZ305 Türkçe PULMONER REHABİLİTASYON Seçmeli
EFIZ307 Türkçe MANİPÜLATİF TEDAVİ VE MOBİLİZASYON TEKNİKLERİ Seçmeli
EFIZ309 Türkçe ONKOLOJİK REHABİLİTASYON Seçmeli
EFIZ311 Türkçe KADIN SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ Seçmeli
EFIZ313 Türkçe AYAK SAĞLIĞI Seçmeli
2020SEC-6-FIZ – SBYO Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 6 YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EFIZ306 Türkçe OBEZİTE VE FİZYOTERAPİ Seçmeli
EFIZ308 Türkçe KARDİAK REHABİLİTASYON Seçmeli
EFIZ310 Türkçe GERİATRİK REHABİLİTASYON Seçmeli
EFIZ312 Türkçe DİYABETTE FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI Seçmeli
EFIZ314 Türkçe PSİKOLOJİ VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli
2020SEC-7-FIZ – SBYO Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 7 YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EFIZ403 Türkçe YOĞUN BAKIM VE CERRAHİDE REHABİLİTASYON Seçmeli
EFIZ405 Türkçe FTR DE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli
EFIZ407 Türkçe NÖROLOJİK REHABİLİTASYON Seçmeli
EFIZ409 Türkçe HAREKET VE FONKSİYON GELİŞİMİ Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page