SAĞLIK LABORATUVARLARI

Nişantaşı Üniversitesi

Ameliyathane-Perfüzyon-Anestezi Laboratuvarı

Ameliyathane hizmetleri programı için; cerrahi el yıkama, steril giyinme, steril paket açma, paketleme, cerrahide hasta boyama, cerrahide steril hasta örtme, cerrahi aletlerin kullanımı, cerrahi aletler ve masaya dizilişi, ameliyat masası uygulamaları, ameliyat lambaları uygulamaları, cerrahi pozisyon uygulamaları, cerrahi sutür ve iğneler, insizyon alanları ve yara kapatılması, pansuman çeşitleri ve pansuman teknikleri, koter kullanımı, aspiratör kullanımı, sedye kullanımı, aletlerin sterilizasyon uygulamaları, monitör kullanımı, vaka çalışmaları yapılmaktadır.

Anestezi programı için; temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon, genel anestezi öncesi hasta değerlendirilmesi, malzeme ve hasta hazırlığı, hasta pozisyonları, monitörizasyon, hava yolu açıklığı, endotrakeal entübasyon, vaka çalışmaları yapılmaktadır.

Perfüzyon teknikleri programı için; kalp ve akciğer makinasının hazırlanması ve kullanılması uygulamaları yapılmaktadır.

Diyaliz Laboratuvarı

Hemodiyaliz cihazının ve ekipmanlarının tanıtımı, diyaliz cihazının hastaya göre setlenmesi ve diyalizörün yerleştirilmesi uygulama öncesinde hazırlanması, diyaliz makinasının su sistemi ve hemodiyaliz solüsyonu bağlantısının yapılması, diyaliz makinasının dezenfeksiyonun sağlanması, AV fistül kullanımı ve bakımı, tünelli-tünelsiz katater pansumanı ve hemodiyalizde kullanımı, hemodiyaliz tedavisi sırasında vital bulguların takibi ve kaydedilmesi, hemodiyaliz tedavisinde cihaz üzerindeki basınçlarn takibinin yapılması, hemodiyaliz setinden ilaç uygulamaları yapılmaktadır.

İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı

Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulamaları, resüsitasyon, defibrilasyon, atel kullanımları, sedye kullanımı ve yerleştirilmesi, maket üzerinde vaka uygulamaları, ambulans tanıtımı gibi uygulamaları yapılmaktadır.

Hasta Simüle Laboratuvarları

El yıkama ve dezenfektan kullanımı, tansiyon ölçme, ateş ölçme, nabız sayma, solunum sayma, oksijen satürasyonu ölçme, steril eldiven giyme, kan şekeri ölçme gibi uygulamalar yapılmaktadır.

Tıbbi Beceri Laboratuvarları

Ampul kırma, ilaç çekme, IV ilaç uygulama, ilaç doz hesaplama, 3 yollu musluk kullanımı, enjeksiyonlar, damar yolu açma, kan alma, hemotokrit kanı alma, kan gazı alma, sütur atma-alma, sonda uygulaması, NSG uygulaması, entübasyon, ekstübasyon, hastanın monitöre bağlanması ve takibi, serum setleme, pansuman, kolostom bakımı, kolostomi torbası takılması uygulamaları yapılmaktadır.

Fizyoterapi Laboratuvarı

Yaklaşık 17 tane olan ve fizik tedavide kullanılan cihazların ne işe yaradığını, vücut bölümlerinde nasıl kullanıldığı ve kullanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği husunda bilgi verilmekte ve öğrencilere birebir uygulama yaptırılmaktadır. Kısaca birkaç örnek vermek gerekirse ağrı kesici ve kas güçlendirici elektroterapi uygulamaları, yüzeyel ve derin sıcaklık uygulamaları, su içi tedavi, vs. gibi uygulamalar yapılmaktadır.

Ortopedi Protez ve Ortez Laboratuvarı

Ortez ve protez üretimi temel adımları uygulaması, ortez ve protez parçalarının incelenmesi, el ateli uygulaması, omuz alçısı uygulaması, ayak alçısı uygulaması, humerus alçısı uygulaması, sarmiento yöntemi ile alçı yapımı, protez sonrası egzersizler, yanıklarda protez ve ortez kullanımı, farklı knee ankle foot orthosis (KAFO) uygulamaları, farklı ankle foot orthosis (AFO) uygulamaları, alt ve üst ekstremite protez tasarımları uygulamaları yapılmaktadır.

Odyometri Laboratuvarı

Odyometrik testler (saf ses odyometrisi, çocuk odyometrisi, konuşma testleri, recruitment testi (ABLB, MLB), sisi testi, tone decay testi), denge testleri (dix halpike, barbekü manevrası, epley manevrası ,semonth manevrası), akustik impedans testleri (tipanometrik testler, ortakulak kas refleksleri, kulak kalıbı, refleks decay testi, metz recruitment testi), elektrofizyolojik testler (klinik ABR, tarama ABR, tarama otoakustik emisyon) uygulamaları yapılmaktadır.

Optisyenlik Laboratuvarı

Gözlük cam çeşitlerini belirleme, optik gözlük camı UV geçirgenlik testi, güneş gözlüğü cam çeşitlerini belirleme, refraktometre cihazı ile optik cam numaralarını ölçme, optik camların el taşı ile şekillendirilmesi, optik camların merkezleme ile işaretlenmesi ve otomatik makinede kesilmesi, optik camların nilör kanallarının açılması, gözlük çerçeve hammaddeleri ve çerçevelerde plaketlerin ve sapların sökülüp takılması, gözlük çerçevelerinde düzeltme işleminin yapılabilmesi için pense tornavida ve benzeri el aletlerinin kullanılması, plastik gözlük çerçevelerinde ısıtıcı kullanarak şekillendirme, ultrasonik yıkama makinesi ile gözlük çerçevesi ve camların temizlik işlemi, faset gözlük çerçevelerinin matkapla deliklerinin açılması ve kenar yarıklarının işlenmesi, çerçeve montaj ve düzeltme tekniklerinin öğretilmesi, mağaza satış uygulamaları, mağaza içi gözlük ve makine donanımlarının yerleştirilmesi ve efektif kullanım teknikleri, gözlük çerçevesi ve gözlük camı toptancıları ile görüşmeler ve ticaret kurallarının öğretilmesi,optisyenlik meslek etiği ile ilgili kuralların uygulamaları yapılmaktadır.

Histoloji-Patoloji Laboratuvarı

Doku takibi, doku bloklama, mikrotomda doku kesiti alma, histolojik boyamalar (Hematoksilen Eozin (HE), Masson’un üçlü boyası, Periyodik Asit Schiff Boyama (PAS), Alcian Blue Boyama), boyanan kesitlerin mikroskopik incelemesi uygulamaları yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Biyolojik örnek toplama, sıvı ve katı besiyeri hazırlama, besiyerine bakteri ekim yöntemleri (seyreltik ve sık ekim), bakteri aktifleştirme, boğaz kültürü ve saf bakteri kültürlerinde gram boyama, gram boyama mikroskobik incelemesi, antibiyogram uygulamaları yapılmaktadır.

Biyokimya Laboratuvarı

Tartım, çözelti hazırlama (%), ph ölçümü ve dilüsyon işlemleri, karbonhidrat tayini (mono-,di- ve polisakkarit ayrım tayinleri), molish testi, seliwanof testi, metilen mavisi testi, benedict testi, protein tayini (aminoasit ve polipeptid ayrımları), lipid tayini, akrolein testi, spektrofotometrik ölçüm, eliza, kan grubu tayini, agaroz jel elektroforezi ile DNA görüntülenmesi uygulamaları yapılmaktadır.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Laboratuvar

PAGE (poliakrilamid Jel Elektroforezi), SDS-PAGE (SDS-poliakrilamid Jel Elektroforezi), agaroz jel elektroforezi, spektrofotometrik ölçüm, eliza ,PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) uygulamaları yapılmaktadır.

EEG-EMG Laboratuvarı

EEG uygulamaları , EMG uygulamaları yapılmaktadır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Laboratuvarı

Elektrik ve elektronik devre kurulumu /analizi uygulamaları, cihaz arıza analiz tespit ve giderilmesi uygulamaları, medikal cihaz bakım ve kalibrasyonu uygulamaları yapılmaktadır.

Tıbbi Görüntüleme-Radyoterapi Laboratuvarı

Görüntülemede kullanılan cihazlarla çekim uygulamaları, hastaya pozisyon verme uygulamaları yapılmaktadır.

Ağız Diş-Diş Protez Laboratuvarı

Model çıkarma, kaide plağı, mum duvar, artiklatöre alma, diş dizimi uygulamaları yapılmaktadır.

Back to top of page