ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Türkiye’de son yıllarda Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci hedeflenmiştir. Hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur. Santral sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların bozukluklarını tespit etmekte yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim görmüş elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programı bitirenlere ön lisans dipoması verilir. Elektronörofizyoloji programına girmek isteyen öğrencilerin, insan sağlığı ile ilgili olan bu konuda, direkt hasta ile ilişkili olduklarını bilmeleri gereklidir. Elektronörofizyoloji nöroloji ve fizyolojinin önemli bir dalı olup bu mesleği seçeceklerin mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerekmektedir. Epilepsi ve diğer paroksismal hastalıklar ve bilinç bozuklukları, yaşayan her birey için hayati önem taşımaktadır. Özellikle epilepsi ve benzer durumların tanı ve ayırıcı tanısında elektroensefalografi (EEG) en önemli tanı yöntemidir.

Çalışma Olanakları

EEG teknisyenliği yurdumuzda usta-çırak ilişkisi içinde yetiştirilmektedir. Türkiye’ de son yıllarda uyku ve uyku bozuklukları çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Uyku analizlerinin yapılmasında kullanılan polisomnografi cihazlarının kullanımını da iyi eğitilmiş EEG teknisyenleri yapmaktadır. Program ile EEG ve Polisomnografi teknisyenliğinin yanı sıra Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk, KBB ve Göz kliniklerinde bazı hastalıkların tanısında kullanılan; somotasensöriyel, beyin sapı, vizüel ve motor uyarılma potansiyellerinin analizlerinde yapabilecek sağlık personeli yetiştirilebilecektir. Ayrıca nöromüsküler ve periferik sinir hastalıklarının en önemli tanı ekipmanı olan elektronöromiyoğrafi (ENMG/EMG) incelemelerinde incelemeyi yapan hekime yardımcı olacak ve duysal çalışmaları yapabilecek eğitime sahip personeli yetiştirilebilecektir. Bir çok hastane, özel ve kamunun sağlık kuruluşlarının meslek eğitimi almış nitelikli personel açığı vardır.

Dersler Hakkında

Elektronörofizyoloji programı müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Nöroanatomi, fizyoloji, farmakoloji, nöroloji, kognitif nörofizyoloji, EEG, EMG, polisomnografi programın belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında öğrencilerimize, staj imkânı da sunulmaktadır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Elektronörofizyoloji  anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Elektronörofizyoloji programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Ali Kıvanç Topuz
Prof. Dr. Ali Kıvanç Topuz /
Elektronörofizyoloji
Hülya Tireli
Prof. Dr. Hülya Tireli /
Elektronörofizyoloji
Candan Hundemir
Dr. Öğr. Üyesi Candan Hundemir /
Elektronörofizyoloji

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Ertan Ökmen
Prof. Dr. Ertan Ökmen /
Elektronörofizyoloji
Özge Kiremitçi Özer
Dr. Öğr. Üyesi Özge Kiremitçi Özer /
Elektronörofizyoloji
Tayfun Bilgiç
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Bilgiç /
Elektronörofizyoloji
Ali Işıktaş
Öğr. Gör. Ali Işıktaş /
Elektronörofizyoloji
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu – Elektronörofizyoloji – – Elektronörofizyoloji
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA153 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu
OENF151 Türkçe ELEKTRONÖROFİZYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu
OENF153 Türkçe BİYOFİZİK Zorunlu
OSAG151 İngilizce TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu
OSAG153 Türkçe ANATOMİ Zorunlu
OSAG173 Türkçe SAĞLIKTA TEMEL BECERİLER Zorunlu
OTRD153 İngilizce TÜRK DİLİ I Zorunlu
OYDL181 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 15 6 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA154 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu
OENF154 Türkçe NÖROLOJİ I Zorunlu
OENF156 Türkçe EEG VE EMG Zorunlu
OSAG170 Türkçe FİZYOLOJİ Zorunlu
OSAG174 Türkçe İLK VE ACİL YARDIM Zorunlu
OTRD154 İngilizce TÜRK DİLİ II Zorunlu
OYDL182 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 15 2 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OENF251 Türkçe KLİNİK UYGULAMA I Zorunlu
OENF263 Türkçe NÖROLOJİ II Zorunlu
OENF265 Türkçe KOGNİTİF NÖROFİZYOLOJİ I Zorunlu
OSTJ251 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ I Zorunlu
SECENF3 Türkçe ENF 3. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 8 2 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OENF252 Türkçe KLİNİK UYGULAMA II Zorunlu
OENF266 Türkçe UYARILMIŞ POTANSİYELLER Zorunlu
OENF268 Türkçe KOGNİTİF NÖROFİZYOLOJİ II Zorunlu
OSTJ252 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ II Zorunlu
SECENF4 Türkçe ENF 4. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 6 4 0
SECENF3 – ENF 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OENF267 Türkçe NÖROANATOMİ Seçmeli
OSAG255 Türkçe TIBBİ ETİK VE HASTA HAKLARI Seçmeli
OYDL257 Türkçe SAĞLIK İNGİLİZCESİ Seçmeli
SECENF4 – ENF 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OENF270 Türkçe POLİSOMNOGROFİ Seçmeli
OENF272 Türkçe NÖROFARMAKOLOJİ Seçmeli
OENF274 Türkçe İŞLEVSEL NÖROGÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page