OPTİSYENLİK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Gelişen toplum düzeyinin gereği gözlük talebinin artmasına paralel olarak yeni perakende firmalar kurulmaya başlanmış ve tamamen ithalata dayalı sektörde gözlük cam ve çerçeve toptan satıcıları oluşmuştur. Sektörde her yönüyle yenilenme ve gelişme 1980’li yıllardan sonra başlamış, sektörün her katmanı üretimden perakende ve laboratuvar çalışma düzeyini ileri ülkeler seviyesine taşıma gayretiyle büyük aşama kaydedilmiştir. Bu nedenle dünyadaki gelişmelere paralel bir şekilde İstanbul Nişantaşı Meslek Yüksekokulu’ nda Optisyenlik programı kurulmuştur. Bu programı kurmakla; dünyada ve özellikle ülkemizde hızla gelişen sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu insan gücüne, kendi alanlarında kanıta dayalı tıbbı güncel bilgi ve çağdaş teknolojiyle buluşturan eğitim-öğretim olanaklarını sağlamayı amaçlamaktadır.Programın amacı; gözlükçülük alanında çalışacak sağlık personeli yetiştirmektir. Bu personel, görme bozukluklarının düzeltilmesi için dizayn edilmiş optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulanmasını sağlayan, reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini satan veya reçeteye uygun gözlük yapabilen sağlık elemanlarıdır. Programdan mezun olan öğrencilere ‘Optisyen’ unvanı verilmektedir.

Çalışma Olanakları

Üniversitemiz, program açma sürecini başlatmadan önce programda eğitimlerini sürdürecek öğrencilerin staj ve iş bulma konularının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesini sağlamak için ilgili sektörde faaliyet gösteren önemli temsilcilerle görüşmeler yapmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu programda yer alan uygulama derslerinin de sektör temsilcilerinin desteğiyle ilerlemesini sağlamak adına eğitim işbirliğine gitmektedir. Bu işbirliği, program öğrencilerine önemli derecede avantaj sağlamaktadır.Bu programdan mezun olacak öğrencilerin istihdam alanları şunlardır: Optisyenler gözlük yapan ve satan olarak veya optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak da çalışmaktadırlar.

Dersler Hakkında

Optisyenlik programında; fizik, geometrik optik, optik aletler, göz anatomisi ve fizyolojisi, ticari matematik, tıbbi terminoloji, göz hastalıkları, mesleki ingilizce, işletme yönetimi, optisyenlikte paket program uygulamaları, ilk ve acil yardım, meslek etiği, bilgisayar, türk dili, atatürk ilke ve inkılâpları dersleri verilmekte ve staj yapılmaktadır.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Optisyenlik programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

Back to top of page