RADYOTERAPİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Kanser yüzyılımızın en ciddi sağlık sorunlarından biridir. Kanser tedavisi için temel üç yöntem; kemoterapi, radyoterapi ve cerrahidir. Şüphesiz bu yöntemler içinde radyoterapi hasta açısından en farklı olan yaklaşımdır çünkü hasta ve hasta yakınları radyoterapide kullanılan ışınların ne olduğunu ve nasıl etki ettiğini anlamakta güçlük çekmektedirler. Diğer yandan radyoterapi kanserin lokal tedavisinde cerrahiden çok daha etkili ve ağrısız bir tedavi yöntemidir. Bu tedavinin konu hakkında eğitimli kişiler tarafından uygulanması çok önemli ve insan sağlığı açısından gereklidir. Bu gereklilikten yola çıkılarak, dünyadaki gelişmelere de paralel bir şekilde radyoterapi programı kurulmuştur.Radyoterapi programının temel amacı; teçhizat ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Sağlık sektörü sürdürülebilir bir istihdam kaynağı yapısının olduğu alanların başında gelmektedir. Bu çerçevede radyoterapi, istihdam olanaklarının geniş olduğu alanlar arasındadır. Radyoterapi programından mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde yer alan hastanelerde, özel kliniklerde ve radyoterapi merkezlerinde “Radyoterapi Teknikeri” olarak çalışabilmektedirler.

Çalışma Olanakları

Üniversitemiz, program açma sürecini başlatmadan önce programda eğitimlerini sürdürecek öğrencilerin staj ve iş bulma konularının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesini sağlamak için ilgili sektörde faaliyet gösteren önemli temsilcilerle görüşmeler yapmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu programda yer alan uygulama derslerinin de sektör temsilcilerinin desteğiyle ilerlemesini sağlamak adına eğitim işbirliğine gitmektedir. Bu işbirliği, program öğrencilerine önemli derecede avantaj sağlamaktadır.Bu programdan mezun olacak öğrencilerin istihdam alanları şunlardır: Radyasyon onkolojisi bölümü bulunan devlet ve özel hastaneler ile üniversiteler, sağlık bakanlığı nın tedavi kurumları, özel klinik ve poliklinikler.

Dersler Hakkında

Radyoterapi programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Radyasyon fiziği, temel onkoloji, radyoterapi cihazları, karanlık oda tekniği programın belli başlı dersleridir.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Radyoterapi programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

Back to top of page