RADYOTERAPİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Kanser yüzyılımızın en ciddi sağlık sorunlarından biridir. Kanser tedavisi için temel üç yöntem; kemoterapi, radyoterapi ve cerrahidir. Şüphesiz bu yöntemler içinde radyoterapi hasta açısından en farklı olan yaklaşımdır çünkü hasta ve hasta yakınları radyoterapide kullanılan ışınların ne olduğunu ve nasıl etki ettiğini anlamakta güçlük çekmektedirler. Diğer yandan radyoterapi kanserin lokal tedavisinde cerrahiden çok daha etkili ve ağrısız bir tedavi yöntemidir. Bu tedavinin konu hakkında eğitimli kişiler tarafından uygulanması çok önemli ve insan sağlığı açısından gereklidir. Bu gereklilikten yola çıkılarak, dünyadaki gelişmelere de paralel bir şekilde radyoterapi programı kurulmuştur.Radyoterapi programının temel amacı; teçhizat ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Sağlık sektörü sürdürülebilir bir istihdam kaynağı yapısının olduğu alanların başında gelmektedir. Bu çerçevede radyoterapi, istihdam olanaklarının geniş olduğu alanlar arasındadır. Radyoterapi programından mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde yer alan hastanelerde, özel kliniklerde ve radyoterapi merkezlerinde “Radyoterapi Teknikeri” olarak çalışabilmektedirler.

Çalışma Olanakları

Üniversitemiz, program açma sürecini başlatmadan önce programda eğitimlerini sürdürecek öğrencilerin staj ve iş bulma konularının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesini sağlamak için ilgili sektörde faaliyet gösteren önemli temsilcilerle görüşmeler yapmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu programda yer alan uygulama derslerinin de sektör temsilcilerinin desteğiyle ilerlemesini sağlamak adına eğitim işbirliğine gitmektedir. Bu işbirliği, program öğrencilerine önemli derecede avantaj sağlamaktadır.Bu programdan mezun olacak öğrencilerin istihdam alanları şunlardır: Radyasyon onkolojisi bölümü bulunan devlet ve özel hastaneler ile üniversiteler, sağlık bakanlığı nın tedavi kurumları, özel klinik ve poliklinikler.

Dersler Hakkında

Radyoterapi programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Radyasyon fiziği, temel onkoloji, radyoterapi cihazları, karanlık oda tekniği programın belli başlı dersleridir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Radyoterapi anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Radyoterapi programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

RADYOTERAPİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Ayşe Mavi İyigün
Prof. Dr. Ayşe Mavi İyigün /
Radyoterapi
Di̇lek Çatalsakal
Öğr. Gör. Di̇lek Çatalsakal /
Radyoterapi
Hilal Kılıç
Öğr. Gör. Hilal Kılıç /
Radyoterapi
Şule Aydın
Öğr. Gör. Şule Aydın /
Radyoterapi

RADYOTERAPİ BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Serkan Keskin
Prof. Dr. Serkan Keskin /
Radyoterapi
Selda Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Selda Yılmaz /
Radyoterapi
Ayşen Buket Arbatlı
Dr. Ayşen Buket Arbatlı /
Radyoterapi
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu – Radyoterapi – – Radyoterapi
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA153 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu
ORAD169 Türkçe ONKOLOJİK FARMAKOLOJİ Zorunlu
OSAG151 İngilizce TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu
OSAG153 Türkçe ANATOMİ Zorunlu
OSAG173 Türkçe SAĞLIKTA TEMEL BECERİLER Zorunlu
OTRD153 İngilizce TÜRK DİLİ I Zorunlu
OYDL181 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 13 4 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA154 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu
ORAD154 Türkçe RADYOTERAPİ I Zorunlu
ORAD166 Türkçe RADYOTERAPİ CİHAZLARI Zorunlu
OSAG170 Türkçe FİZYOLOJİ Zorunlu
OSAG174 Türkçe İLK VE ACİL YARDIM Zorunlu
OTRD154 İngilizce TÜRK DİLİ II Zorunlu
OYDL182 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 14 4 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ORAD251 Türkçe KLİNİK SET UP I Zorunlu
ORAD253 Türkçe RADYOTERAPİ II Zorunlu
ORAD257 Türkçe RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA Zorunlu
ORAD265 Türkçe RADYOTERAPİ FİZİĞİ Zorunlu
OSTJ251 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ I Zorunlu
SECRAD3 Türkçe RAD 3. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 8 2 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ORAD252 Türkçe KLİNİK SET UP II Zorunlu
ORAD258 Türkçe KLİNİK ONKOLOJİ Zorunlu
ORAD276 Türkçe NÜKLEER TIP Zorunlu
ORAD278 Türkçe RADYOTERAPİDE TEDAVİ PLANLAMASI Zorunlu
OSTJ252 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ II Zorunlu
SECRAD4 Türkçe RAD 4. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 6 6 0
SECRAD3 – RAD 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OISG279 Türkçe İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli
OSAG255 Türkçe TIBBİ ETİK VE HASTA HAKLARI Seçmeli
OYDL257 Türkçe SAĞLIK İNGİLİZCESİ Seçmeli
SECRAD4 – RAD 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ORAD274 Türkçe ONKOLOJİ HASTALARINA YAKLAŞIM Seçmeli
OSAG268 Türkçe SAĞLIKTA İLETİŞİM Seçmeli
OSAG270 Türkçe SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page