Yüksekokullar
page-header
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2016 yılında kurulmuş olup, 2016-2017 öğretim yılından itibaren Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon olarak 3 bölümü ile öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Şehrin merkezinde olması sebebi ile şehrin sportif, kültürel, ekonomik ve teknolojik eğitim unsurlarına erişilebilen okulumuz disiplinler arası birikim ve deneyimlere sahip kendi alanlarında uzman akademisyenleri, modern spor tesisleri, modern derslikleri ile yüksek kalitede eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir.

Öğrencilerimiz Bologna süreci doğrultusunda hazırlanan müfredatlar sayesinde Erasmus + uluslararası öğrenci değişim programı sayesinde dünyanın tanınmış üniversitelerinde eğitim görme şansı yakalamaktadırlar.

Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu spor biliminde, spor teknolojisinde, kültürde çağı yakalayarak, “muasır medeniyetler seviyesine” ulaşmayı hedef edinmiş ve “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” kuşaklar yetiştirerek yarınlarımızı aydınlatmasını kendine görev edinmiştir.

page-header
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Sivil Havacılık Yüksekokulu

Ticaretin tüm dünyayı tek pazar haline getirecek şekilde gelişmesi, hızlı ve katma değerli taşımacılık faaliyetlerine olan talebin artmasına neden olmuştur. Bu da beraberinde havayolu taşımacılığının gelişmesini sağlamıştır. Havacılık sektörünün gelişimi ülkemizde havacılığa olan ilgiyi artırmış ve buna bağlı olarak rekabetin yoğun yaşandığı havacılık sektöründe eğitimli personel gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Havacılık sektörü çalışanlarından evrensel standartlarda başarı beklediğinden havacılık dili olarak İngilizce tüm eğitim sistemi içinde de önemli bir yer almaktadır. Bu anlayışla Nişantaşı Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tüm bölümlerinde yoğun İngilizce programlarıyla bu gereksinmeyi karşılamak amacındadır. Aynı zamanda simülatör uygulamaları ile öğrencilerimize deneyim kazandırılmakta ve gerçeğe yakın ortamlarda eğitimler pekiştirilmektedir.

Sonuç olarak Nişantaşı Üniversitesi bir yandan teknoloji diğer yandan da İngilizce eğitimleriyle ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin beklentilerini karşılayacak adaylar yetiştirmektedir.

page-header
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Mükemmeliyetçiliğin, uluslararası tanınırlığın ve akredite edilmiş bir eğitim ve öğretimin hedef alındığı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine akıl ve bilimi esas alarak dünyanın her türlü ilim, buluş ve ilerlemesinden faydalanmayı bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Back to top of page