PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Programın amacı; patoloji laboratuvarlarında doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine kadar tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen teknolojiyi uygulayabilecek, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışacak, problem çözme yetisinde, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen patoloji laboratuvar teknikeri yetiştirmektir.Bu program, ülkemizde yaygın olarak bulunan patoloji laboratuvarlarına donanımlı teknik eleman yetiştirmek amacı ile meslek yüksekokulu bünyesinde kurulmuş bir programdır. Doğru hazırlanma, doğru tanı prensibinden hareket ile çalışan patoloji laboratuvarlarında gün geçtikçe artan materyal sayılarına ve yeni geliştirilen birçok tekniklere hâkim eleman yetiştirilmesinin önemi açıktır. Donanımlı teknik personele ihtiyacın hızla arttığı gün geçtikçe daha fazla idrak edilmektedir. Bu program donanımlı teknik personele olan ihtiyaca cevap verecek düzeye sahip patoloji laboratuvar teknikerleri yetiştirmektedir.Patoloji laboratuvar programına girmek isteyenlerin kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, dikkatli, sorumlu ve kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekmektedir. Patoloji laboratuvar teknikeri, patoloji laboratuvarlarında insan ve hayvan dokularının ve sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine kadar gerekli işlemleri yapar, bunun için gereken teknolojiyi kullanır. Patoloji laboratuvar programı mezunlarına “Sağlık Teknikeri” ünvanı verilmektedir.

Çalışma Olanakları

Program mezunları üniversite, devlet ve özel hastanelerin patoloji laboratuvarları, özel patoloji laboratuvarları, Adli Tıp Kurumu patoloji laboratuvarları, Tıp Fakültesi histoloji laboratuvarları, moleküler patoloji laboratuvarlarında çalışabilmektedirler. Patoloji yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Günümüzde hastalıkların tanısında patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde patolojik alanında tıpta uzmanlık yapmak isteyen öğrenci adaylarının tercihlerine daha fazla yer vermektedirler. Yetişen uzman doktorların sayısı ile orantılı tekniker ihtiyacı artış göstermektedir. Patoloji laboratuvar teknikleri programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde biyoloji, hemşirelik, hemşirelik sağlık hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Dersler Hakkında

Patoloji laboratuvar teknikleri programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Genel histoteknoloji I, patolojide temel kavramlar, temel mikrobiyoloji, genel histoteknoloji II, özel sitoteknoloji, özel histokimya teknikleri, moleküler patoloji teknikleri, immünohistokimya, klinik biyokimya programın belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında öğrencilerimize, sağlıkta kalite ve akreditasyon, tıbbi terminoloji dersleri de verilmektedir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Patoloji Laboratuvar Teknikleri anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Songül Şerefhanoğlu
Prof. Dr. Songül Şerefhanoğlu /
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Hasan Hacıosman
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hacıosman /
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Pınar Sarı
Öğr. Gör. Pınar Sarı /
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Saltuk Buğra Arısal
Öğr. Gör. Saltuk Buğra Arısal /
Patoloji Laboratuvar Teknikleri

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Aras Fahrettin Korkmaz
Öğr. Gör. Aras Fahrettin Korkmaz /
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu – Patoloji Laboratuvar Teknikleri – – Patoloji Laboratuvar Teknikleri
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA153 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu
OPAT153 Türkçe TEMEL BİYOKİMYA Zorunlu
OPAT155 Türkçe TEMEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu
OSAG151 İngilizce TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu
OSAG153 Türkçe ANATOMİ Zorunlu
OTRD153 İngilizce TÜRK DİLİ I Zorunlu
OYDL181 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 14 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA154 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu
OPAT152 Türkçe HÜCRE BİYOLOJİSİ VE PATOLOJİSİ Zorunlu
OSAG170 Türkçe FİZYOLOJİ Zorunlu
OSAG174 Türkçe İLK VE ACİL YARDIM Zorunlu
OSAG176 Türkçe SAĞLIKTA TEMEL BECERİLER Zorunlu
OTRD154 İngilizce TÜRK DİLİ II Zorunlu
OYDL182 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 13 4 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OPAT251 Türkçe PATOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I Zorunlu
OPAT255 Türkçe PATOLOJİDE ÖZEL TEKNİKLER Zorunlu
OPAT263 Türkçe PATOLOJİ LABORATUVAR CİHAZLARI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu
OPAT273 Türkçe GENEL HİSTOTEKNOLOJİ I Zorunlu
OSTJ251 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ I Zorunlu
SECPAT3 Türkçe PAT 3. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 8 2 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OPAT252 Türkçe PATOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI II Zorunlu
OPAT254 Türkçe GENEL HİSTOTEKNOLOJİ II Zorunlu
OPAT258 Türkçe ÖZEL HİSTOKİMYA TEKNOLOJİLERİ Zorunlu
OPAT270 Türkçe MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ Zorunlu
OSTJ252 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ II Zorunlu
SECPAT4 Türkçe PAT 4. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 8 4 0
SECPAT3 – PAT 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OISG279 Türkçe İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli
OSAG255 Türkçe TIBBİ ETİK VE HASTA HAKLARI Seçmeli
OYDL257 Türkçe SAĞLIK İNGİLİZCESİ Seçmeli
SECPAT4 – PAT 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OPAT264 Türkçe İMMÜNOSHİSTOKİMYA Seçmeli
OPAT276 Türkçe ÖZEL SİTOTEKNOLOJİ Seçmeli
OPAT278 Türkçe HİSTOLOJİ Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page