DIŞ TİCARET

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

İktisadi karar birimlerinin ihtiyaçlarının sürekli farklılaşması, daha müreffeh bir yaşam sürdürmek istemesi ve küreselleşmenin etkisini daha da hissettirmesi gün geçtikçe dış ticarete olan ilgiyi arttırmaktadır. Söz konusu alana ilginin artması, faaliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi ihtiyacını doğurmakta; bu da kalifiye personele olan istihdam talebini gündeme getirmektedir. Uluslararası ticaretin artış gösterdiği günümüz dünyasında sektörün ihtiyaç duyduğu teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi, yeniliği iş süreçlerine aktarabilecek ve farklılığını ortaya koyabilecek, değişik kültürel ortamlarda çalışabilecek, yöneticilik yapabilecek, ithalat ve ihracat işlemleri konularına hakim, işletmeyi bir bütün olarak kavrayıp stratejiler belirleyebilecek uygulamacıları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Çalışma Olanakları

Dış ticaret programı çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Programdan mezun olanlar başta küresel firmalar olmak üzere, kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası ticaret ile ilgili birimlerinde çalışabilirler. Bu bağlamda, mezunlar bankaların kambiyo birimleri, ihracatçı birlikleri ve üye kuruluşları, serbest bölgeler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin dış temsilcilikleri, elçilikler, sermaye şirketleri ile özel kuruluşların ihracat-ithalat birimleri, uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilirler.

Dersler Hakkında

Dış Ticaret programı öğrencilerine ilk yarıyılında genel ekonomi, işletme, genel muhasebe ve ticari matematik gibi temel teorik dersler verilmektedir. Eğitimin kalan üç yarıyılında ise dış ticaret süreçleri bir bütün olarak ele alınıp; dış ticarette paket programlar, dış ticaret işlemleri, gümrükleme, mesleki yazışma, uluslararası pazarlama ve lojistik mevzuatı eksenli dersler sunulmaktadır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanlardaki son yenilikler ve gelişmeler incelenmekte, öğrencilerin edinmiş oldukları temel bilgiler örneklerde pekiştirilmektedir. Bu alanlarla ilgili teorik derslerin yanında uygulamalı eğitime ağırlık verilmekte, proje ve stajlar teşvik edilmektedir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

DIŞ TİCARET anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Dış Ticaret programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

0. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
HAZ-1İngilizceHAZIRLIK-Iİsteğe Bağlı
Toplam000
1. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OATA153İngilizceATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI IZorunlu22
OHUK153TürkçeTEMEL HUKUKZorunlu252
OISL153TürkçeGENEL MUHASEBEZorunlu353
OISL155TürkçeİŞLETMEZorunlu242
OMAT165TürkçeTICARI MATEMATIKZorunlu252
OTRD153İngilizceTÜRK DILI IZorunlu22
OYDL181TürkçeİNGILIZCE IZorunlu2263
Toplam15202516
2. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OATA154İngilizceATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI IIZorunlu22
ODIS156TürkçeGÜMRÜK İŞLEMLERIZorunlu2243
ODIS158TürkçeULUSLARARASI İKTISATZorunlu353
ODIS160TürkçeTEMEL DIŞ TICARET İŞLEMLERIZorunlu1262
OIKT154TürkçeTEMEL EKONOMIZorunlu343
OTRD154İngilizceTÜRK DILI IIZorunlu22
OYDL182TürkçeİNGILIZCE IIZorunlu2263
Toplam15602518
3. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
ODIS267TürkçeDIŞ TICARETTE PAKET PROGRAMLAR IZorunlu2243
ODIS269TürkçeDIŞ TICARET İŞLEMLERI MUHASEBESIZorunlu1252
OISL257TürkçeLOJISTIK YÖNETIMIZorunlu343
OISL273TürkçePAZARLAMA YÖNETIMIZorunlu2253
OSTJ251TürkçeSTAJ / BITIRME PROJESI IZorunlu4
SECDIT3TürkçeDIT 3. YY BÖLÜM SEÇMELI DERSLERSeçmeli
Toplam8602211
4. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OBNS266TürkçeULUSLARARASI BANKACILIK VE FINANSZorunlu343
ODIS254TürkçeDIŞ TICARET MEVZUATIZorunlu343
ODIS268TürkçeDIŞ TICARETTE PAKET PROGRAMLAR IIZorunlu2253
ODIS270TürkçeDIŞ TICARET UYGULAMALARIZorunlu2253
OSTJ252TürkçeSTAJ / BITIRME PROJESI IIZorunlu
SECDIT4TürkçeDIT 4. YY BÖLÜM SEÇMELI DERSLERSeçmeli
Toplam10401812
SECDIT3 – DIT 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
ODIS271TürkçeDIŞ TICARETTE SIGORTASeçmeli343
OISL279TürkçeTICARET HUKUKUSeçmeli343
OYDL265TürkçeİŞ İNGILIZCESISeçmeli343
SECDIT4 – DIT 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OBNS262TürkçeKAMBIYO İŞLEMLERISeçmeli343
OISL276TürkçeİŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKUSeçmeli343
OISL278TürkçeULUSLARARASI PAZARLAMASeçmeli343
Foto Galeri
Back to top of page