ULUSLARARASI İLİŞKİLER

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

21.Yüzyıla damgasını vuran temel özellik küreselleşme, küreselleşmenin öne çıkan iki temel niteliği ise belirsizlik ve bütünleşiklik (entegrasyon)’tir. 21.Yüzyılın gençleri, yakın ve uzak gelecekleri için belirsizlikler içinde karar verebilen ve bütünleşik olaylar karşısında ilişkisel yorumlar yapabilen gençlerdir. Gençler, geleceğin güçlüklerini ve sorunlarını da ancak bu nitelikleriyle aşarak başarılı olabileceklerdir. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün amacı; bu nitelikteki gençleri yaşama hazırlamak, onları bu engelleri karşılayabilecekleri kalıcı niteliklerle donatacak eğitimi vermek, 21. Yüzyılın istediği niteliklerdeki gençleri yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Uluslararası İlişkiler mezunu gençlerin çalışma alanlarını iki evrende belirtebiliriz: Ulusal ve Küresel. Dolayısıyla mezunlarımız için hem ülkemizde hem de dünyanın herhangi bir ülkesinde çalışma olanağı mümkündür. Bunu sağlayan da “Neden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü” paragrafında belirtilen açıklamalardır. Ayrıca hem kamu hem de özel sektörde iş olanakları da herhangi bir branştan daha fazla şansa sahiptir. Bunun nedeni ise özellikle iş sahiplerinin dil bilen ve küresel bir vizyona sahip gençleri tercih etmeleridir. Bu nitelik ve eğitim sürecinde elde edilen altyapı herhangi bir küresel alanda başarılı olmak için yeterli görülmektedir. Kısaca mezunlarımız bakanlıklarda uzman kadrolarında istihdam edilebilecekleri gibi, uluslararası dışsatım ve dışalım şirketlerinde, özel şirketler, bankalar ve medya sektörü ve çok geniş bir yelpazede de iş olanaklarına sahiptirler.

Dersler Hakkında

Uluslararası İlişkiler Bölümü, mezunlarının sahip olmaları gereken entelektüel bakış açısını kazanmalarına olanak sağlayacak geniş bir ders yelpazesine sahiptir. Bu program Üniversitenin kendisine özgü olarak geliştirmiş olduğu “kritik yol” modeline göre oluşturulmuştur. Başarıyı garanti eden yöntem de böylece sağlanmıştır. Bu çerçevede temel uluslararası ilişkiler, hukuk ve iktisat derslerinin yanı sıra tarihsel donanım kazanmalarını sağlayacak Uluslararası İlişkiler Tarihi ve toplumsal olaylara farklı bakış açıları geliştirebilmelerine olanak verecek temel Sosyoloji ve Türkiye Toplumsal Yapısı konularında dersler verilmektedir. Bölümün amacı ve öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda bölge çalışmalarını destekleyecek bir arka plan yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda öğrencilere Entegrasyon Teorisi, Avrupa Birliği ve Türkiye, Rusya ve Kafkas Ülkeleri, Türk-Amerikan İlişkileri, Çin Halk Cumhuriyeti, Latin Amerika, Afrika Ülkeleri ve Hindistan gibi bölgeler üzerine yoğunlaşmış ders seçenekleri sunulmaktadır. Araştırma Yöntemleri, UAİ Bölümü için Özel Araştırma Teknikleri ve bunun devamı niteliğinde Bitirme Projesi özgün derslerimizden bazılarıdır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Uluslararası İlişkiler anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Uluslararası İlişkiler anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Uluslararası İlişkiler (İngilizce) – – Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
CSAR101 Türkçe COMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG I Zorunlu
EBUS103 Türkçe INTRODUCTİON TO LAW Zorunlu
EHIS191 Türkçe ATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY I Zorunlu
EIRS121 Türkçe INTRODUCTİON TO INTERNATİONAL RELATİONS Zorunlu
EPSI127 Türkçe INTRODUCTİON TO SOCİOLOGY Zorunlu
Toplam 13 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
CSAR102 İngilizce COMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG II Zorunlu
EBUS102 Türkçe INTRODUCTİON TO ECONOMİCS Zorunlu
EHIS192 Türkçe ATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY II Zorunlu
EIRS102 İngilizce INTRODUCTİON TO POLİTİCAL SCİENCE Zorunlu
EIRS120 Türkçe HİSTORY OF POLİTİCAL THOUGHT Zorunlu
EIRS122 Türkçe HİSTORY OF 19TH CENTURY INTERNATİONAL RELATİONS Zorunlu
Toplam 16 2 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBUS203 Türkçe MİCRO ECONOMİCS Zorunlu
EIRS221 Türkçe JEOPOLİTİC THEORİES Zorunlu
EIRS223 Türkçe HİSTORY OF 20TH CENTURY INTERNATİONAL RELATİONS Zorunlu
EIRS225 Türkçe THEORİES OF INTERNATİONAL RELATİONS Zorunlu
ETRL201 İngilizce TURKİSH LANGUAGE I Zorunlu
Toplam 14 0 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EIRS220 Türkçe INTERNATİONAL POLİTİCS Zorunlu
EIRS222 Türkçe INTERNATİONAL LAW Zorunlu
EIRS224 Türkçe COMPARATİVE POLİTİCAL SYSTEMS Zorunlu
EIRS226 Türkçe POLİTİCAL IDEOLOGİES Zorunlu
ETRL202 İngilizce TURKİSH LANGUAGE II Zorunlu
Toplam 13 2 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-UTL-İNG. Türkçe İİSBF ULUSLARARASI TİC. VE LOJ. İNG. 5. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EIRS321 Türkçe TURKEY’S FOREİGN POLİCY: 1923-1980 Zorunlu
Toplam 3 0 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-UTL-İNG. Türkçe İİSBF ULUSLARARASI TİC. VE LOJ. İNG. 6. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EIRS320 Türkçe TURKEY’S FOREİGN POLİCY: POST 1980 PERİOD Zorunlu
Toplam 3 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-UTL-İNG. Türkçe İİSBF ULUSLARARASI TİC. VE LOJ. İNG. 7. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EIRS421 Türkçe FOREİGN POLİCY ANALYSİS Zorunlu
Toplam 3 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-UTL-İNG. Türkçe İİSBF ULUSLARARASI TİC. VE LOJ. İNG. 8. YY. IMU DERSLERİ Seçmeli
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-UTL-İNG. – İİSBF Uluslararası Tic. Ve Loj. İng. 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EIRS323 Türkçe CURRENT GLOBAL ISSUES Seçmeli
EIRS325 Türkçe INTERNATİONAL ORGANİZATİONS Seçmeli
EIRS327 Türkçe INTERNATİONAL POLİTİCAL ECONOMY Seçmeli
EIRS329 Türkçe GLOBAL GOVERNANCE Seçmeli
EIRS331 Türkçe WAR AND WAR THEORİES Seçmeli
EIRS333 Türkçe THEORİES OF NATİONALİSM Seçmeli
EIRS335 Türkçe INTERNATİONAL MİGRATİON POLİCİES Seçmeli
EIRS337 Türkçe GLOBAL BUSİNESS MANAGEMENT Seçmeli
2020SEC-6-UTL-İNG. – İİSBF Uluslararası Tic. Ve Loj. İng. 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EIRS322 Türkçe DİSCUSSİONS ON GLOBALİZATİON Seçmeli
EIRS324 Türkçe HİSTORY OF MODERN MİDDLE EAST Seçmeli
EIRS326 Türkçe EUROPEAN UNİON AND TURKEY Seçmeli
EIRS328 Türkçe TURKİSH POLİTİCAL LİFE Seçmeli
EIRS330 Türkçe GENDER POLİTİCS Seçmeli
EIRS332 Türkçe INTERNATİONAL ENVİRONMENTAL POLİTİCS Seçmeli
EIRS334 Türkçe REGİONAL STUDİES – AFRİCA Seçmeli
EIRS336 Türkçe REGİONAL STUDİES – BALKANS Seçmeli
2020SEC-7-UTL-İNG. – İİSBF Uluslararası Tic. Ve Loj. İng. 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EIRS423 Türkçe US FOREİGN POLİCY Seçmeli
EIRS425 Türkçe HUMAN RİGHTS AND DEMOCRACY Seçmeli
EIRS427 Türkçe PRACTİCE OF CONFLİCT RESOLUTİON Seçmeli
EIRS429 Türkçe RUSSİAN FOREİGN POLİCY Seçmeli
EIRS431 Türkçe EUROPEAN FOREİGN AND SECURİTY POLİCY Seçmeli
EIRS433 Türkçe REGİONAL STUDİES – FAREAST Seçmeli
EIRS435 Türkçe SOCİAL STRUCTURE OF TURKEY Seçmeli
2020SEC-8-UTL-İNG. – İİSBF Uluslararası Tic. Ve Loj. İng. 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EIRS402 İngilizce PROFESSİONAL PRACTİSE (INTERNSHİP) Seçmeli
EIRS404 İngilizce WORKİNG İN A FİRM AS PERMANENT EMPLOYEE (+REPORT) Seçmeli
EIRS406 İngilizce APPLİED RESEARCH PROJECT (DİSSERTATİON) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page