HALKLA İLİŞİKİLER VE TANITIM

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Küreselleşme sonucu, dünya neredeyse tek pazar haline gelmiş, işletmeler arası rekabet kıyasıya yoğunlaşmıştır. Pazarlarda, aynı mamulün ve hizmetin farklı tipleri ve çeşitleri yer almakta, işletmeler, ürün satabilmek için üretilen ürün ve hizmetleri tanıtmak ve pazarlamak için yoğun iletişim çalışmalarına başvurmaktadır. Böylesine bir ortamda, farklılaşmanın yolu, halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarından geçmektedir. Bu çerçevede reklam ve halkla ilişkiler sektörlerinde ve iletişimin diğer farklı alanlarında, yetkin ve profesyonel iş gücüne olan ihtiyaç da her gün artmaktadır. Buna bağlı olarak İşletmeler günümüzde sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde mevcut ve potansiyel hedef kitleleri uzun vadeli interaktif bir iletişim kurmak zorundadır. Çalışanların, müşterilerin, potansiyel müşteri adaylarının, ortakların, sivil toplum kuruluşlarının kurumlardan beklentileri gün geçtikçe artmaktadır. Rekabet ulusal sınırlardan küresel boyuta geçmiş durumdadır. Halkla İlişkiler bir nevi kurum ile hedef kitlesi arasında iletişim köprüsüdür. Bu noktada “Halkla İlişkiler ve Tanıtıma” büyük görev düşmektedir. Marka iletişimine, kurum kimliğine, medya ile ilişkilere, kurumsal iletişim çalışmalarına, pazarlama iletişimine yönelik uygulamaların başarılı ile gerçekleştirilebilmesi noktasında kalifiye personele olan istihdamı gündeme getirmektedir. Bu bilgiler ışığında halkla ilişkiler ve tanıtım programının amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi, yeniliği iş süreçlerine aktarabilecek ve farklılığını ortaya koyabilecek mezunlar yetiştirmektir.

Çalışma Olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Programdan mezun olan öğrenciler yalnızca halkla ilişkiler ve reklamcılık ajanslarında değil, tüketiciye ürün ve hizmet sunan, müşterileri ile iletişimi iş odağına yerleştiren her kuruluşta çalışma olanağı bulacaktır. Halkla İlişkiler Şirketleri, Reklam Şirketleri, Çeşitli özel ve kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler bölümleri, Pazarlama Şirketleri, Özellikle bu tür donanımlı elemanlara gereksinim duyan çeşitli KOBİ’ler, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilme olanağına sahiptirler.

Dersler Hakkında

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencilerine ilk yarıyılında iletişime giriş, halkla ilişkiler ve işletme gibi temel teorik dersler verilmektedir. Eğitimin kalan üç yarıyılında ise iletişim süreçleri bir bütün olarak ele alınarak; yeni iletişim ortamları, halkla ilişkilerde yeni eğilimler, pazarlama, reklamcılık, örgütsel davranış, pazarlama araştırmaları, medya ve medya planlaması gibi dersler sunulmaktadır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanlardaki son yenilikler ve gelişmeler incelenmekte, öğrencilerin edinmiş oldukları temel bilgiler örneklerde pekiştirilmektedir. Bu alanlarla ilgili teorik derslerin yanında uygulamalı eğitime ağırlık verilmekte, proje ve stajlar teşvik edilmektedir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

HALKLA İLİŞİKİLER VE TANITIM anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I İsteğe Bağlı
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 İngilizce ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI I Zorunlu 2 2
OHIT157 Türkçe HALKLA İLIŞKILER I Zorunlu 3 6 3
OHIT159 Türkçe TEMEL REKLAMCILIK Zorunlu 1 2 2
OHUK153 Türkçe TEMEL HUKUK Zorunlu 2 5 2
OISL155 Türkçe İŞLETME Zorunlu 2 4 2
OTRD153 İngilizce TÜRK DILI I Zorunlu 2 2
OYDL181 Türkçe İNGILIZCE I Zorunlu 2 2 6 3
Toplam 14 4 0 21 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 İngilizce ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II Zorunlu 2 2
OHIT152 Türkçe HALKLA İLIŞKILER II Zorunlu 3 5 3
OHIT154 Türkçe KITLE İLETIŞIM Zorunlu 1 2 5 2
OHIT156 Türkçe YENI MEDYA VE HALKLA İLIŞKILER Zorunlu 2 2 5 3
OHIT158 Türkçe İLETIŞIM BILIMINE GIRIŞ Zorunlu 3 4 3
OTRD154 İngilizce TÜRK DILI II Zorunlu 2 2
OYDL182 Türkçe İNGILIZCE II Zorunlu 2 2 6 3
Toplam 15 6 0 25 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OHIT253 Türkçe TEMEL GAZETECILIK Zorunlu 3 3
OHIT263 Türkçe MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu 1 2 2
OHIT267 Türkçe KIŞILERARASI İLETIŞIM Zorunlu 1 2 2
OISL273 Türkçe PAZARLAMA YÖNETIMI Zorunlu 2 2 3
OSTJ251 Türkçe STAJ / BITIRME PROJESI I Zorunlu 4
SECHIT3 Türkçe HIT 3. YY BÖLÜM SEÇMELI DERSLER Seçmeli
Toplam 7 6 0 4 10
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OGRF272 Türkçe REKLAM ÇÖZÜMLEMELERI Zorunlu 1 2 2
OHIT270 Türkçe DIJITAL İÇERIK YÖNETIMI Zorunlu 2 2 3
OHIT272 Türkçe MEDYA VE MEDYA PLANLAMASI Zorunlu 2 2 6 3
OSTJ252 Türkçe STAJ / BITIRME PROJESI II Zorunlu
SECHIT4 Türkçe HIT 4. YY BÖLÜM SEÇMELI DERSLER Seçmeli
Toplam 5 6 0 6 8
SECHIT3 – HIT 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSOS283 Türkçe SOSYAL PSIKOLOJI Seçmeli 3 4 3
OYDL265 Türkçe İŞ İNGILIZCESI Seçmeli 3 4 3
SECHIT4 – HIT 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OHIT276 Türkçe HALKLA İLIŞKILERDE YAZIM TEKNIKLERI Seçmeli 3 4 3
OHIT278 Türkçe MARKA YÖNETIMI Seçmeli 3 4 3
OISL276 Türkçe İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU Seçmeli 3 4 3
Foto Galeri
Back to top of page