FİNANS VE BANKACILIK

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

Bölümün temel amacı öğrencilerimize, finansal piyasaları, finansal kuruluşları ve sistemleri tanıma imkanı vererek, analitik bir eğitimi yapısı içerisinde, analiz ve karar verme yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlamak ve çalışma hayatında başarıya odaklanmış mezunlar yetiştirmektir. Üniversitemiz Finans ve Bankacılık Bölümünde öğrencilerimize bankacılık ve finans disiplinlerinin kavramları ve teorilerinin yanında temel iktisat, işletme ve yönetim nosyonları da kazandırılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre seçmeli dersler sunularak akademik gelişmeleri ve ileri de mensubu olacakları meslekle ilgili en geniş vizyonu kazanmaları sağlanmaktadır. Mezunlar, kamu ve özel birçok banka ve finans kurumunda, Hazine’de, ve Merkez Bankası’nda çalışabilirler.

Çalışma Alanları

Üniversitemiz finans ve bankacılık bölümü mezunlarının oldukça geniş bir bazda kamu ve özel sektörde istihdam olanakları mevcuttur. Program mezunlarının, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi ekonomi bürokrasisinde kariyer imkanları yanında kamu bankalarında da istihdam edilme olanakları bulunmaktadır. Mezunlarımızın özel sektör bankaları ile leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, olarak istihdam edilmeleri söz konusudur. Üniversite olarak mezunlarımızın kendi alanların da üniversitemizde kazandıkları bilgi ve donanıma dayanarak iş olanaklarını yaratmalarını teşvik etmektir. Bankacılık ve finans programı mezunları akademik kariyerlerini sürdürme olanağına da sahiptir oldukları gibi odaların öngördüğü gerekli koşulları sağlayarak serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.

Dersler Hakkında

Bölümümüzde istatistik, temel hukuk, banka hukuku, bilgisayar, muhasebe, para-banka-kredi, finansman, bilgisayarlı finans analizleri, yatırım proje değerleme, uluslararası finansman, risk yönetimi, finansal araçlar ve kurumlar gibi derslerde teorik eğitimin yanı sıra piyasa uygulamalarına dönük eğitimin staj ve uygulamalarla verilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemizin bankacılık ve finans alanındaki kitap, bilimsel dergi ve veritabanlarına ulaşımı sağlayan kütüphanesi öğrencilerimize ve mezunlarımıza akademik açıdan kaynak sağlamaya yardımcı olacak ve derslerin teorik ve uygulamaya dönük boyutlarında grup çalışmaları, projeler, vaka analizi ve staj çalışmaları gibi öğrencilerin eğitim sürecine etkin katılımlarını sağlayan akademik yöntemler kullanılacaktır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Finans ve Bankacılık anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Finans ve Bankacılık anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Finans ve Bankacılık – – Finans ve Bankacılık
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I ZORUNLU
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EARS101 Türkçe ARAŞTIRMA VE SUNUM TEKNİKLERİ ZORUNLU
EATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I ZORUNLU
EBNF101 Türkçe EKONOMİYE GİRİŞ ZORUNLU
EBNF103 Türkçe HUKUKA GİRİŞ ZORUNLU
EBNF105 Türkçe BANKA VE FİNANSAL KURUMLAR ZORUNLU
EYDL101 İngilizce İNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ I ZORUNLU
EYDL103 İngilizce İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ I ZORUNLU
EYDL105 İngilizce İNGİLİZCE OKUMA ANLAMA BECERİLERİ I ZORUNLU
Toplam 19 0 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II ZORUNLU
EBNF102 Türkçe MİKRO EKONOMİ ZORUNLU
EBNF104 Türkçe GENEL MUHASEBE ZORUNLU
EBNF106 Türkçe İŞLETMEYE GİRİŞ ZORUNLU
EYDL102 İngilizce İNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ II ZORUNLU
EYDL104 İngilizce İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ II ZORUNLU
EYDL106 İngilizce İNGİLİZCE OKUMA ANLAMA BECERİLERİ II ZORUNLU
Toplam 17 0 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBNF201 Türkçe MAKRO EKONOMİ ZORUNLU
EBNF203 Türkçe YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU
EBNF205 Türkçe ENVANTER VE BİLANÇO ZORUNLU
ETRD201 Türkçe TÜRK DİLİ I ZORUNLU
EYDL201 İngilizce İNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ III ZORUNLU
EYDL203 İngilizce İNGİLİZCE OKUMA ANLAMA BECERİLERİ III ZORUNLU
EYDL205 İngilizce İNGİLİZCE DİNLEME KONUŞMA BECERİLERİ I ZORUNLU
Toplam 17 0 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBNF202 Türkçe BANKA MUHASEBESİ ZORUNLU
EBNF204 Türkçe FİNANSAL YÖNETİM ZORUNLU
EBNF206 Türkçe KREDİ ANALİZİ VE BORÇ YÖNETİMİ ZORUNLU
ETRD202 Türkçe TÜRK DİLİ II ZORUNLU
EYDL202 İngilizce İNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ IV ZORUNLU
EYDL204 İngilizce İNGİLİZCE OKUMA ANLAMA BECERİLERİ IV ZORUNLU
EYDL206 İngilizce İNGİLİZCE DİNLEME KONUŞMA BECERİLERİ II ZORUNLU
Toplam 17 0 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2019SEC-5.BNF Türkçe 2019 BANKACILIK VE FİNANS 5.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ SEÇMELİ
EBNF301 Türkçe TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ZORUNLU
EYDL301 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE I ZORUNLU
Toplam 8 0 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2019SEC-6.BNF Türkçe 2019 BANKACILIK VE FİNANS 6.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ SEÇMELİ
EBNF302 Türkçe YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ ZORUNLU
EYDL302 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE II ZORUNLU
Toplam 8 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2019SEC-7.BNF Türkçe 2019 BANKACILIK VE FİNANS 7.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ SEÇMELİ
EBNF401 Türkçe BANKACILIK DENETİMİ ZORUNLU
EYDL401 İngilizce MESLEKİ İNGİLİZCE III ZORUNLU
Toplam 8 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2019SEC-8.BNF Türkçe İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR 8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ SEÇMELİ
Toplam 2 20 0
2019SEC-5.BNF – 2019 Bankacılık ve Finans 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBNF303 Türkçe İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli
EBNF305 Türkçe MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli
EBNF307 Türkçe TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli
EBNF309 Türkçe SİGORTACILIĞA GİRİŞ Seçmeli
EBNF311 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli
EBNF313 Türkçe MATEMATİKSEL İKTİSAT Seçmeli
EFRA301 Fransızca FRANSIZCA I Seçmeli
EISP301 İngilizce İSPANYOLCA I Seçmeli
EMAA301 Türkçe MAKER ATÖLYESİ Seçmeli
ERUS301 İngilizce RUSÇA I Seçmeli
ESSP301 Türkçe SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ Seçmeli
EYSP301 Türkçe YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli
2019SEC-6.BNF – 2019 Bankacılık ve Finans 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBNF304 Türkçe TİCARET HUKUKU Seçmeli
EBNF306 Türkçe FİNANSAL RİSK ANALİZİ Seçmeli
EBNF308 Türkçe EKONOMETRİ Seçmeli
EBNF310 Türkçe BANKACILIKTA FON YÖNETİMİ Seçmeli
EBNF312 Türkçe FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli
EBNF314 Türkçe DIŞ TİCARET VE KAMBİYO TEKNİKLERİ Seçmeli
EFRA302 İngilizce FRANSIZCA II Seçmeli
EISD302 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli
EISP302 İngilizce İSPANYOLCA II Seçmeli
ERUS302 İngilizce RUSÇA II Seçmeli
ETIC302 Türkçe TOPLUMSAL İLİŞKİLER VE ÇOĞULCULUK Seçmeli
EYSP302 Türkçe YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli
2019SEC-7.BNF – 2019 Bankacılık ve Finans 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBNF403 Türkçe TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli
EBNF405 Türkçe FİNANSAL PİYASALARDA KANTİTATİF ANALİZ Seçmeli
EBNF407 Türkçe VADELİ İŞLEMLER PİYASASI Seçmeli
EBNF409 Türkçe SERMAYE PİYASALARI MEVZUATI Seçmeli
EBNF411 Türkçe ULUSLARARASI FİNANS Seçmeli
EBNF413 Türkçe ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI Seçmeli
EEDD401 Türkçe ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM Seçmeli
EFRA401 İngilizce FRANSIZCA III Seçmeli
EISD401 İngilizce İŞARET DİLİ Seçmeli
EISP401 İngilizce İSPANYOLCA III Seçmeli
ERUS401 İngilizce RUSÇA III Seçmeli
ETIC401 Türkçe TOPLUMSAL İLİŞKİLER VE ÇOĞULCULUK Seçmeli
2019SEC-8.BNF – İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBNF402 Türkçe İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli
EBNF404 Türkçe BİR FİRMADA KADROLU ÇALIŞMAK (+RAPOR) Seçmeli
EBNF406 Türkçe UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ (BİTİRME TEZİ) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page