UÇAK TEKNOLOJİSİ

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Havacılık sektörü, ülkemizde çok hızlı gelişme gösteren ve bunu sürdürülebilir kılan sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün gelişmesiyle daha fazla hava aracı kullanılmakta ve dolayısıyla daha fazla teknik destek, bakım ve onarım gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında uçak teknolojisi programının temel amacı, havacılık sektöründe hem imalat yapan hem de bakım ve onarım hizmeti sağlayan işletmelerin ihtiyacına uygun olarak kalifiye personeller yetiştirmektir. Teorik bilgilerin yanında uygulamaya yönelik öğretim sistemini esas alarak, uçak teknolojisi alanında nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve mezunlarımızın, sektördeki ulusal ve uluslar arası tüm işletmelerde görev yapacak donanımda olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Üniversitemiz, çağdaş istihdam paradigmasını temel alarak özellikle uygulamalı bilimler alanında eğitim verilmesini amaçlamaktadır. Uçak teknolojisi programı da bu alanlar arasındadır. Bu doğrultuda uçak teknolojisi programı eksenindeki amacımız, rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hâkim, çok yönlü ara elemanların yetiştirilmesidir.

Çalışma Olanakları

Üniversitemiz, program açma sürecini başlatmadan önce programda eğitimlerini sürdürecek öğrencilerin staj ve iş bulma konularının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesini sağlamak için ilgili sektörde faaliyet gösteren önemli temsilcilerle görüşmeler yapmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu programda yer alan uygulama derslerinin de sektör temsilcilerinin desteğiyle ilerlemesini sağlamak adına eğitim işbirliğine gidilmektedir. Bu işbirliği, program öğrencilerine önemli derecede avantaj sağlamaktadır. Bu programdan mezun olacak öğrenciler, Havacılık sektöründe imalat yapan işletmeler, uçaklara bakım ve onarım yapan işletmelerde istihdam edilebilmektedirler.

Dersler Hakkında

Uçak teknolojisi programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Temel Elektrik ve Elektronik, Temel Uçak Bilgisi, Temel Aerodinamik, Hava aracı Bakım ve Onarımı, Hava aracı Malzeme ve Donanımları programın belli başlı dersleridir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Uçak Teknolojisi anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Uçak Teknolojisi programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

0. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
HAZ-1İngilizceHAZIRLIK-Iİsteğe Bağlı
Toplam000
1. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OATA153İngilizceATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI IZorunlu22
OFIZ163TürkçeFIZIKZorunlu262
OMAT163TürkçeMATEMATIKZorunlu242
OTRD153İngilizceTÜRK DILI IZorunlu22
OUTE153TürkçeTEMEL UÇAK BILGISIZorunlu252
OUTE173TürkçeTEMEL ELEKTRIK ELEKTRONIKZorunlu242
OYDL181TürkçeİNGILIZCE IZorunlu2263
Toplam14202515
2. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OATA154İngilizceATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI IIZorunlu22
OSHU172TürkçeHAVACILIK ESASLARI VE TERMINOLOJISIZorunlu262
OTRD154İngilizceTÜRK DILI IIZorunlu22
OUTE162TürkçeTEMEL AERODINAMIKZorunlu343
OUTE166TürkçeHAVACILIKTA İNSAN FAKTÖRLERIZorunlu1242
OUTE168TürkçeHAVAARACI MALZEME VE DONANIMLARIZorunlu252
OYDL182TürkçeİNGILIZCE IIZorunlu2263
Toplam14402516
3. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OSTJ251TürkçeSTAJ / BITIRME PROJESI IZorunlu4
OUTE257TürkçeGAZ TÜRBINLI MOTORLARZorunlu252
OUTE281TürkçeUÇAK PERVANELERIZorunlu252
OUTE283TürkçeBAKIM PROSEDÜRLERI LZorunlu2253
OYDL251TürkçeHAVACILIK İNGILIZCESIZorunlu1232
SECUTE3TürkçeUTE 3. YY BÖLÜM SEÇMELI DERSLERSeçmeli
Toplam740229
4. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OSTJ252TürkçeSTAJ / BITIRME PROJESI IIZorunlu
OUTE254TürkçeUÇAK BAKIM DÖKÜMANLARI VE UYGULAMALARIZorunlu1252
OUTE256TürkçeMALZEME HASAR TESPIT YÖNETIMIZorunlu2233
OUTE268TürkçeBAKIM PROSEDÜRLERI LLZorunlu2253
OUTE272TürkçeUÇAK BORDRO GÖSTERGELERI VE AVIONIK SISTEMLERZorunlu2253
SECUTE4TürkçeUTE 4. YY BÖLÜM SEÇMELI DERSLERSeçmeli
Toplam7801811
SECUTE3 – UTE 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OUTE271TürkçeHABERLEŞME, SEYRÜSEFER VE ELEKTRIK SISTEMLERISeçmeli242
OUTE273TürkçeUÇAK YAPILARI VE SISTEMLERISeçmeli242
OUTE279TürkçeHAVAARACI BAKIM VE ONARIMISeçmeli242
SECUTE4 – UTE 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OUTE280TürkçeHAVACILIK MEVZUATISeçmeli242
OUTE282TürkçeFUEL TANK SAFETYSeçmeli242
OUTE284TürkçePISTONLU MOTORLAR VE UYGULAMALARISeçmeli242
Foto Galeri
Back to top of page