SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Ticaretin tüm dünyayı tek pazar haline getirecek şekilde gelişmesi, hızlı ve katma değerli taşımacılık faaliyetlerine olan talebin artmasına neden olmuştur. Bu da beraberinde havayolu taşımacılığının gelişmesini sağlamıştır. Havacılık sektörünün gelişimi ülkemizde havacılığa olan ilgiyi artırmış ve buna bağlı olarak rekabetin yoğun yaşandığı havacılık sektöründe eğitimli ve kalifiye personel gereksinimi ortaya çıkmıştır. Program, yönetim ve havacılık konularında sağlam bir temel oluşturarak mezunlarını havacılık kariyerine hazırlamak üzere düzenlenmiş kapsamlı bir ders programına sahiptir. Verilen operasyonel eğitimler sayesinde öğrenciler liderlik, yönetim, yaratıcılık vasıflarına sahip, iletişim, grup çalışması, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, bilişim teknolojilerini en iyi düzeyde kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeye açık ve kendilerini sürekli yenileyen bireyler olarak yetiştirilmektedir. Üniversitemiz, çağdaş istihdam paradigmasını temel alarak özellikle uygulamalı bilimler alanında eğitim verilmesini amaçlamaktadır. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programı da bu alanlar arasındadır. Üniversitemizin, sivil hava ulaştırma işletmeciliği programı nın temel hedefi, sektördeki havayolu ve hava kargo işletmeleri ile yer hizmetleri işletmelerini öğrencilerle buluşturup teorik dersleri uygulama alanına kavuşturabilmektir.

Çalışma Olanakları

Dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline gelen ve ülkemizde de her geçen gün gelişmekte olan sivil havacılık sektörüne mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek nitelikli ara insan gücü kazandırabilmek programımızın temel amacıdır. Öğrenciler havacılık sektörüne yönelik temel bilgileri uygulamalı olarak almaktadır. Bu programdan mezun olacak öğrencilerin istihdam alanları şunlardır: Havayolu işletmeleri, hava kargo işletmeleri, yer hizmetleri işletmeleri, havalimanları, ikram işletmeleri, özel hava taksi taşımacılığı yapan havayolu işletmeleri.

Dersler Hakkında

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programı müfredatı, havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan personelin verimli bir şekilde sektöre katkı sağlamasını hedeflemektedir. Harekât Performans ve Ramp, Tehlikeli Maddeler, Havacılıkta Sektörel Uygulamalar, Havayolu Yönetimi, Yolcu Hizmetleri, Havacılık Emniyeti dersleri programın temel teknik dersleri arasındadır. Ayrıca müfredat ile öğrencilere havacılık temelli işletme bakış açısı da kazandırılmaktır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

0. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
HAZ-1İngilizceHAZIRLIK-Iİsteğe Bağlı
Toplam000
1. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OATA153İngilizceATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI IZorunlu22
OHUK153TürkçeTEMEL HUKUKZorunlu252
OISL153TürkçeGENEL MUHASEBEZorunlu353
OISL155TürkçeİŞLETMEZorunlu242
OSHU161TürkçeSIVIL HAVACILIĞA GIRIŞZorunlu2253
OTRD153İngilizceTÜRK DILI IZorunlu22
OYDL181TürkçeİNGILIZCE IZorunlu2263
Toplam15402517
2. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OATA154İngilizceATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI IIZorunlu22
OSHU156TürkçeHAVAYOLU YÖNETIMIZorunlu2243
OSHU172TürkçeHAVACILIK ESASLARI VE TERMINOLOJISIZorunlu262
OSHU174TürkçeHAVA KARGO TAŞIMACILIĞIZorunlu242
OSHU176TürkçeYOLCU HIZMETLERIZorunlu2253
OTRD154İngilizceTÜRK DILI IIZorunlu22
OYDL182TürkçeİNGILIZCE IIZorunlu2263
Toplam14602517
3. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OSHU261TürkçeHAVACILIK İŞLETMELERINDE FINANSAL YÖNETIMZorunlu2253
OSHU277TürkçeHAVACILIK EMNIYETIZorunlu2253
OSHU283TürkçeMETEOROLOJIZorunlu252
OSTJ251TürkçeSTAJ / BITIRME PROJESI IZorunlu4
OYDL251TürkçeHAVACILIK İNGILIZCESIZorunlu1232
SECSHU3TürkçeSEC 3. YY BÖLÜM SEÇMELI DERSLERSeçmeli
Toplam7602210
4. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OISL274TürkçeİNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMIZorunlu262
OSHU268TürkçeHAREKAT PERFORMANS VE RAMPZorunlu2243
OSHU276TürkçeTEHLIKELI MADDELERZorunlu2243
OSHU288TürkçeHAVAYOLU FILO PLANLAMASIZorunlu1242
OSTJ252TürkçeSTAJ / BITIRME PROJESI IIZorunlu
SECSHU4TürkçeSHU 4. YY BÖLÜM SEÇMELI DERSLERSeçmeli
Toplam7601810
SECSHU3 – SEC 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OSHU269TürkçeHAVAARACI BAKIM YÖNETIMISeçmeli242
OSHU273TürkçeHAVAALANI FAALIYETLERI VE DONANIMISeçmeli242
OSHU275TürkçeYER HIZMETLERISeçmeli242
SECSHU4 – SHU 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OSHU282TürkçeHAVACILIKTA SEKTÖREL UYGULAMALARSeçmeli242
OSHU284TürkçeSEYRÜSEFER YARDIMCILARISeçmeli242
OSHU286TürkçeHAVA TRAFIK KURALLARI VE YÖNETIMISeçmeli242
Foto Galeri
Back to top of page