SOSYAL HİZMETLER

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Sosyal hizmet, toplumsal refahı maksimize etmek için toplumdaki sosyal değişimin etkin şekilde gerçekleştirilmesini, insanın özgürleşmesini ve güçlenmesini amaç edinmiş bir bilim dalıdır. Toplumlardaki ekonomik, sosyal ve kültürel değişmelere paralel olarak toplumsal sorunların çözümünde bireylere ihtiyaç duydukları desteğin sağlanmasında ve bireylerin çevresi ile bütünleşmesinde sosyal hizmet uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada sosyal ve ekonomik desteğe gereksinim duyan bireylere sosyal hizmet alanlarında verilecek destek konusunda profesyonel insan kaynağı istihdamı gündeme gelmektedir.

Çalışma Olanakları

Sosyal Hizmetler Programı mezunları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde, özel sektör ve kamuya ait huzurevlerinde, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, engellilere yönelik özel eğitim kuruluşlarında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, yerel yönetimlerin sosyal yardım ve hizmet birimlerinde çalışabilirler.

Dersler Hakkında

Sosyal Hizmetler programı ders içerikleri, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgileri içermektedir. Bu amaçla program müfredatı; sosyal hizmet yönetimi, sosyal politika, sosyal hizmet kuramları, göç ve kentleşme sorunları, pozitif psikoloji ve halk sağlığı gibi derslerle zengin bir içerik arz etmektedir. Bu derslerin yanında öğrencilerimize mesleki uygulama ve staj imkânları da sunulmaktadır.

Back to top of page