YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (TÜRKÇE/İNGİLİZCE)

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

Günümüzde yaşanan yoğun rekabet, sadece ulusal pazarlarda değil, uluslararası pazarlarda da birtakım değişim ve dönüşümleri doğurmuştur. İç ve dış pazarlarda meydana gelen gelişme ve değişimler sonucunda küreselleşme yolunda ilerleyen işletmeler, tüm iş süreçlerinin bu yeni rekabet anlayışına göre düzenlemesi sonucu ile karşı karşıya kalmışlardır. Rekabetin önemli boyutlarda yoğunluk gösterdiği günümüzde en etkin rekabet gücü araçlarından biri bilgi iletişim teknolojisi sistemlerini kurmak ve bu sistemleri tüm işletme ve karar alma süreçlerine dahil etmektir. Bilişim sistemlerinin planlanıp uygulanmasının yanında önemli olan diğer bir nokta da; bu sistemlerin en etkin şekilde yönetilmesidir. Çünkü bilgi iletişim teknolojileri sürekli yenilenmekte, gelişen bu yeniliklerin de sürekli takip edilmesi ve süreçlere eklenmesi gerekmektedir. Yaşamın her alanında bulunan bilgi teknolojileri tabanlı sistemler, birçok unsuru da etkilemektedir. Bunlar arasında ticaret, pazarlama, yönetim ve ürün ve hizmetlerin satışı yer almaktadır. Yönetimde karar verme sürecini destekleyen, farklı açılardan bilgi edinerek, konuya bir bütün halinde bakabilmek için Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne ihtiyaç duyulmuştur. Yönetim bilişim sistemleri bölümünün amacı, işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek ve aynı zamanda yönetecek nitelikteki bilişim ve işletme bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Bilişim teknolojilerini kullanan modern iş dünyasında her türlü yönetim pozisyonunda yer alabilecek mezunlar özellikle e-ticaret, karar alma sistemleri, yazılım geliştirme ve bu gibi alanlardaki ihtiyacı mükemmel bir şekilde karşılayacaklardır. Mezunlar, her alanda özel ya da kamu kuruluşlarının bilgi işlem merkezlerinde, sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.

İş İmkanları

Yönetim Bilişim Sistemlerinden mezun olan öğrencilerimiz. Ağ Yöneticisi, Sistem Tasarımcısı, Yazılım Geliştiricisi, Web Tasarım Uzmanı, Bilgisayar Programcısı vb.  ünvanlarda görev alabilirler. Bununla birlikte mezunlarımız Uzman Sistemler, Veri madenciliği, Veri Analizi ve Yorumlaması,  Kurumsal Kaynak Planlaması, Bilgi Yönetim Sistemleri, Üretim Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama, E-Ticaret, Bulut Sistemleri gibi bir çok alanda farklı kadrolarda görevlerini yerine getirirler.

Dersler Hakkında

Bilgi teknolojileri tabanlı sistemler dünyanın her yerinde gelişmekte olup, hayatın her alanında yer almaktadır. Bu amaçla, bölümümüzde bulunan dersler, öğrencilerin yeterli düzeyde yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olmaları için planlanmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde zorunlu dersler ve seçimlik derslerin yanı sıra, İngilizce eğitimine de önem verilmektedir. Bireyler, çeşitli programlama, yazılım dersleri ile bilişim konusunda önemli birikime sahip olacak, sektörde deneyim kazanmak için staj yapma ve işbaşında eğitim imkanından yararlanacaklardır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Yönetim Bilişim Sistemleri Türkçe anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Yönetim Bilişim Sistemleri anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Yönetim Bilişim Sistemleri – – Yönetim Bilişim Sistemleri
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA191 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu
EISL121 Türkçe HUKUKA GİRİŞ Zorunlu
EISL123 Türkçe İŞLETME MATEMATİĞİ Zorunlu
EISL125 Türkçe İŞLETMEYE GİRİŞ Zorunlu
EYDL191 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 13 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA192 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu
EISL104 Türkçe GENEL MUHASEBE Zorunlu
EISL120 Türkçe EKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu
EISL124 Türkçe TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu
EYDL192 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
EYON120 Türkçe ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu
Toplam 16 2 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EISL223 Türkçe YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu
ETRD201 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu
EYDL291 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu
EYON203 Türkçe SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu
EYON221 Türkçe YAPISAL PROGRAMLAMA Zorunlu
Toplam 14 0 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBLG220 Türkçe NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA Zorunlu
EISL220 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Zorunlu
ETRD202 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu
EUTI220 Türkçe PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu
EYON206 Türkçe VERİ TABANI VE UYGULAMALARI Zorunlu
Toplam 12 4 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-YBS. Türkçe İİSBF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 5. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EYON321 Türkçe JAVAYA GİRİŞ Zorunlu
Toplam 3 0 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-YBS. Türkçe İİSBF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 6. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EYON320 Türkçe İLERİ VERİ TABANI UYGULAMALARI Zorunlu
Toplam 3 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-YBS. Türkçe İİSBF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 7. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EYON421 Türkçe SİBER GÜVENLİK
Toplam 3 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-YBS. Türkçe İİSBF YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 8. YY. IMU DERSLERİ Seçmeli
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-YBS. – İİSBF Yönetim Bilişim Sistemleri 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBLG349 Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli
EHIR325 Türkçe YENİ MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli
EISL321 Türkçe ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Seçmeli
EYON323 Türkçe YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli
EYON325 Türkçe WEB TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli
2020SEC-6-YBS. – İİSBF Yönetim Bilişim Sistemleri 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBLG350 Türkçe VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli
EHIR330 Türkçe BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Seçmeli
EISL326 Türkçe MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli
EISL332 Türkçe PROJE YÖNETİMİ Seçmeli
EUTL326 Türkçe E-TİCARET Seçmeli
EYON322 Türkçe WEB PROGRAMLAMA ANALİZİ Seçmeli
EYON324 Türkçe KABLOSUZ AĞLAR VE MOBİL İLETİŞİM Seçmeli
EYON326 Türkçe İLETİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli
2020SEC-7-YBS. – İİSBF Yönetim Bilişim Sistemleri 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EISL421 Türkçe STRATEJİK YÖNETİM VE REKABET Seçmeli
EISL423 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli
EYON423 Türkçe WEB SERVİSLERİ Seçmeli
EYON425 Türkçe AĞ PROGRAMLAMA Seçmeli
EYON427 Türkçe BİLİŞİM ETİĞİ Seçmeli
2020SEC-8-YBS. – İİSBF Yönetim Bilişim Sistemleri 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EYON402 Türkçe İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli
EYON404 Türkçe BİR FİRMADA KADROLU ÇALIŞMAK (+RAPOR) Seçmeli
EYON406 Türkçe UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ (BİTİRME TEZİ) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page