İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına işveren ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işgücünün bu konudaki kalifikasyonu için önemli bir adım atılmıştır. Anılan kanunla işverenlerin yükümlülükleri sadece gerekli önlemleri almakla yeterli bulunmamış, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların eğitilmesi de öne çıkmıştır. Bununla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlık eğitimine katılma hakkı olan tek önlisans programı İş Sağlığı ve Güvenliği programı olarak ortaya çıkmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Programında, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlemiş olduğu uzmanlık eğitim müfredatı göz önünde bulundurularak, özel ve kamu kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin alınmasını, araç ve gereçlerin eksiksiz bulundurulmasını sağlamak ve çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması için uyarmak, çalışanları karşılaşacakları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme konularında yetkin iş sağlığı ve güvenliği elemanlarının yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Çalışma Olanakları

Bu programdan mezun olanların iş bulmaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeniden düzenlenen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış yeni yaptırımlar getirmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği program mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır.

Dersler Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği programı müfredatı, hem mesleki sınavlarda çıkacak konuları hem de uygulamada karşılaşılacak durumlara ilişkin alanları kapsamaktadır. Bu doğrultuda; Kimyasallar ve Tehlikeleri, Makine ve Teçhizat, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı, Yangından Korunma Yöntemleri, Yapı İşlerinde İş Sağlığı, İlkyardım, Elektrik Tehlikeleri ve İş Sağlığı, Taşıma ve Depolama İşlerinde İş Güvenliği, OHSAS 18001 Yönetim Sistemi gibi dersler, programın temel derslerini oluşturmaktadır

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

İş Sağlığı ve Güvenliği programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Kemal Uğurlu
Prof. Dr. Kemal Uğurlu /
İş Sağlığı ve Güvenliği
Aslı Özbek
Öğr. Gör. Aslı Özbek /
İş Sağlığı ve Güvenliği
Ozan Fırat
Öğr. Gör. Ozan Fırat /
İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Cihat Altuntaş
Öğr. Gör. Cihat Altuntaş /
İş Sağlığı ve Güvenliği
Hilal Kılıç
Öğr. Gör. Hilal Kılıç /
İş Sağlığı ve Güvenliği
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu – İş Sağlığı ve Güvenliği – – İş Sağlığı ve Güvenliği
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA153 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu
OHUK153 Türkçe TEMEL HUKUK Zorunlu
OISG153 Türkçe MAKİNE VE TEÇHİZAT I Zorunlu
OISG155 Türkçe YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ Zorunlu
OISG159 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu
OTRD153 İngilizce TÜRK DİLİ I Zorunlu
OYDL181 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 14 6 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA154 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu
OISG152 Türkçe ACİL DURUM YÖNETİMİ Zorunlu
OISG154 Türkçe KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ Zorunlu
OISG158 Türkçe MAKİNE VE TEÇHİZAT II Zorunlu
OISG160 Türkçe UYARI İŞARETLERİ VE KİŞİSEL KORUYUCULAR Zorunlu
OTRD154 İngilizce TÜRK DİLİ II Zorunlu
OYDL182 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 11 10 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OISG257 Türkçe YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu
OISG267 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI I Zorunlu
OISG271 Türkçe RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE METODOLOJİSİ Zorunlu
OSTJ251 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ I Zorunlu
SECISG3 Türkçe ISG 3. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 7 4 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OISG266 Türkçe İŞ HİJYENİ Zorunlu
OISG268 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI II Zorunlu
OISG276 Türkçe İŞÇİ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI Zorunlu
OSTJ252 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ II Zorunlu
SECISG4 Türkçe ISG 4. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 5 6 0
SECISG3 – ISG 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OISG273 Türkçe ELEKTRİK TEHLİKELERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli
OISG275 Türkçe TEKNİK İNGİLİZCE Seçmeli
OISG277 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli
SECISG4 – ISG 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OISG254 Türkçe İŞ GÜVENLİĞİNDE RİSK ETMENLERİ Seçmeli
OISG270 Türkçe TAŞIMA VE DEPOLAMA İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli
OISG274 Türkçe ÇEVRE SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page