SOSYOLOJİ

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

Sosyoloji, insanların gündelik hayatından toplumsal olaylara, devlet kurumlarının toplum üzerindeki etkilerine kadar toplumsal yapıda meydana gelen değişimlerin teorik ve pratik düzlemde incelendiği bilimsel ve politik bir alandır. Sosyolojik yaklaşım, toplumsal olaylar esnasında insanların birbirleriyle ve aynı zamanda toplumsal ve devlet yapılarıyla olan ilişkilerini analiz ederek eleştirel çözüm yöntemleri üretebilmelerine olanak tanır. Sosyoloji bölümünden mezun olanlar sosyolog unvanını almaya hak kazanırlar. Sosyologlar, toplumun içinde, insanlar ile iç içe, onları anlamaya ve açıklamaya çalışan, aralarındaki etkileşim örüntülerini inceleyen ve tüm bunları bilimsel bir düzlemden yola çıkarak gerçekleştiren kişilerdir.

Çalışma Alanları

Sosyoloji öğrencilerinin mezuniyet sonrası sosyolog olarak iş alanları oldukça çeşitlidir. Bugün sosyologların iş imkanları özellikle son yıllarda gerek kamu kurumlarındaki atamalar ve özel sektörün sosyolojiye ilgi ve ihtiyaç duymasıyla artmıştır. Sosyoloji mezunu bir kişi, “kendini geliştirdiği ölçüde mezuniyet sonrası iş imkanlarının daha fazla olabileceği” esasını göz önünde bulundurduğu sürece zevk alarak okuduğu sosyoloji eğitimi sonrası rahatlıkla kendi alanında çalışabilmektedir. Sosyologların lisansüstü çalışmalarını tamamlayarak akademisyenliğe devam edebilecekleri gibi kamu kurumlarında ve özel sektörde bir çok alanda kariyerlerine devam etme imkanına da sahiptirler. Sosyologlar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı (Denetimli Serbestlik çerçevesinde sosyolog olarak atanma), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (Pedagojik Formasyon eğitimi sonrası Ortaöğretimde Felsefe grubu öğretmenliğine atanma), Devlet Planlama Teşkilatı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında kariyerlerine devam edebilirler. Sosyologlar araştırma şirketlerinden medya kuruluşlarına, insan kaynakları alanından, reklamcılık halka ilişkiler, danışmanlık, yayıncılık gibi özel sektör alanlarında da kariyerlerine devam edebilirler. Ayrıca, sosyoloji bölümü mezunları gerekli felsefe, psikoloji ve mantık derslerini tamamlayarak felsefe grubu öğretmeni ve gerekli sertifikaları tamamladıklarında aile danışanı olarak çalışmaya hak kazanırlar.

Dersler Hakkında

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde kuramsal dersleri ihmal etmeyen ama çağdaş sosyoloji bölümlerinin özellikle önem verdiği “uygulamalı sosyoloji” anlayışı ders programı yapılanmasında öne çıkar. Bu nedenle, istatistik ve araştırma yöntemlerine ilişkin dersler ile kuramsal dersler dengelenmiş, bölümden mezun olacak öğrencilere sosyolojik araştırma projelerini planlama, uygulama, analiz etme ve raporlama konusunda beceriler kazandırmak hedeflenmiştir. Derslerden bazıları şunlardır: Sosyoloji I-II, Psikoloji I-II, Felsefe I-II, Sosyolojik Yaklaşımlar ve Klasik ve Çağdaş Teoriler, Sosyolojide Araştırma Yöntemleri I-II, Temel İstatistiğe Giriş, Davranış Bilimleri, Sosyolojik Düşünce Tarihi I-II, Türkiye Toplumunda Değişim I-II, Sivil Toplum, Tarihsel Sosyoloji, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Cinsiyet Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi, Coğrafya-Sınır ve Göç, Din Sosyolojisi, Aile Sosyolojisi, Yaş Üzerine (agism), Politik Ekonomi, Siyaset Sosyolojisi, Toplumsal Hareketler, Sosyal Değişim ve Küreselleşme, Doğa ve Çevre Sosyolojisi, Popüler Sanat ve Sosyoloji, Kırsal Alan Sosyolojisi, Suç ve Sosyoloji, Kültür-Kimlik ve Siyaseti Üzerine, Modernite ve Postmodernite, Din Sosyolojisi, Edebiyat ve Sosyoloji, Ortadoğu’ya Sosyolojik Bir Bakış, Sağlık Sosyolojisi.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Sosyoloji anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Sosyoloji anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Sosyoloji – – Sosyoloji
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA191 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu
EISL121 Türkçe HUKUKA GİRİŞ Zorunlu
ESOS101 Türkçe SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu
ESOS121 Türkçe FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu
ESOS123 Türkçe NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu
EYDL191 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 14 4 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA192 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu
EISL124 Türkçe TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu
ESOS104 Türkçe SOSYAL ANTROPOLOJİ Zorunlu
ESOS120 Türkçe PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu
ESOS122 Türkçe TOPLUMSAL PROBLEMLER Zorunlu
EYDL192 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 16 2 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESOS203 Türkçe TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE KALKINMA Zorunlu
ESOS205 Türkçe SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu
ESOS221 Türkçe KLASİK SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE TARİHİ Zorunlu
ETRD201 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu
EYDL291 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu
Toplam 13 2 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESOS202 Türkçe MODERN SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE TARİHİ Zorunlu
ESOS220 Türkçe SİYASET SOSYOLOJİSİ Zorunlu
ESOS222 Türkçe BİLİM FELSEFESİ Zorunlu
ESOS224 Türkçe KENT SOSYOLOJİSİ Zorunlu
ETRD202 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu
Toplam 14 0 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-SOS Türkçe İİSBF SOSYOLOJİ 5. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
ESOS321 Türkçe TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI
Toplam 3 0 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-SOS Türkçe İİSBF SOSYOLOJİ 6. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
ESOS320 Türkçe TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Zorunlu
Toplam 3 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-SOS Türkçe İİSBF SOSYOLOJİ 7. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
ESOS421 Türkçe TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ
Toplam 3 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-SOS Türkçe İİSBF SOSYOLOJİ 8. YY. IMU DERSLERİ Seçmeli
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-SOS – İİSBF Sosyoloji 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESOS323 Türkçe İLETİŞİM VE MEDYA SOSYOLOJİSİ Seçmeli
ESOS331 Türkçe DİN SOSYOLOJİSİ Seçmeli
ESOS333 Türkçe KIR SOSYOLOJİSİ Seçmeli
ESOS335 Türkçe ELEŞTİREL DÜŞÜNCE Seçmeli
ESOS337 Türkçe TOPLUMSAL BELLEK Seçmeli
2020SEC-6-SOS – İİSBF Sosyoloji 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESOS322 Türkçe AİLE SOSYOLOJİSİ Seçmeli
ESOS324 Türkçe ÇEVRE SOSYOLOJİSİ Seçmeli
ESOS326 Türkçe TOPLUMSAL HAREKETLER Seçmeli
ESOS330 Türkçe DEMOGRAFİ VE GÖÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli
ESOS334 Türkçe HUKUK VE SUÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli
2020SEC-7-SOS – İİSBF Sosyoloji 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESBK425 Türkçe SİYASET FELSEFESİ Seçmeli
ESOS423 Türkçe SOSYAL TEORİDE GÜNCEL TARTIŞMALAR Seçmeli
ESOS425 Türkçe MİLLİYETÇİLİK, IRK VE ETNİSİTE Seçmeli
ESOS427 Türkçe SİNEMA VE SOSYOLOJİ Seçmeli
ESSH421 Türkçe İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Seçmeli
2020SEC-8-SOS – İİSBF Sosyoloji 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESOS402 Türkçe İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli
ESOS404 Türkçe BİR FİRMADA KADROLU ÇALIŞMAK (+RAPOR) Seçmeli
ESOS406 Türkçe UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ (BİTİRME TEZİ) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page