ADALET

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Hukuk, sadece yargıçlık, savcılık ve avukatlık alanlarıyla sınırlı kalmayıp, toplumsal yaşamın her alanında hak, hürriyet ve adalet gereksinimlerinin uyumlu biçimde düzenlenmesi alanlarını kapsamaktadır. Bu doğrultuda hukuk, toplumsal kurum ve kuruluşlar için geleneksel ve evrensel hukuk ilkelerinin belirlenmesi; bireysel, ulusal ve uluslararası ilkelerin saptanması ve düzenlenmesi gibi geniş bir hizmet alanına yayılmıştır. Adalet Programı ile Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatı’nda görev almış personele hizmet içi eğitim sağlanması ana hedeftir. Ülkemizde adliye teşkilatında çalışan, hakimlik ve savcılık birimlerinde “kalem” olarak adlandırılan birimlerde, hukuk eğitimi almış adalet meslek yüksek okulu mezunlarıyla işler daha çabuk, daha düzgün ilerleyecektir. Adalet Programı çağdaş ve evrensel değerler ışığında, yargı örgütü başta olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip, teorik altyapısı olan, uygulamayı bilen, teknolojiyi takip eden, demokratik ve sosyal bir hukuk devletinin gereği olan insan haklarına saygılı ve devletimizin temel değerlerini gözeterek hareket eden nitelikli bireyler yetiştirmek suretiyle ülkemizde adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Çalışma Alanları

Adalet programı çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Programdan mezun olan öğrenciler mahkemelerde İcra Müdürlüğü, İcra Müdür Yardımcılığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Yardımcılığı, Zabıt Katipliği görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca İnfaz Kurumlarında Müdürlüğe kadar yükselen görevlere getirilmektedirler. Mezunlarımız çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının hukuk müşavirliği bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler. Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Fakültelerine kayıt hakkı da bulunmaktadır.

Dersler Hakkında

Adalet Programında öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik dersler verilir. Adalet programı çerçevesinde Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Temel İnsan Hakları, Uluslararası Hukuk gibi derslerin yanında; Medeni Usul Hukuku, Ceza Usul Hukuku gibi hukuk dallarının uygulama usulüne ilişkin dersler de verilmektedir. Ayrıca Adalet programımız çerçevesinde öğrencinin mesleğin gerektirdiği yeterliliklere sahip olması açısından Klavye Kullanımı, Adli Yazışma Teknikleri, Yazı İşleri Mevzuatına yönelik teorik ve pratik dersler de yer almaktadır.

 

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Adalet anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Adalet anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I İsteğe Bağlı
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA155 Türkçe CEZA HUKUKUNUN İLKELERI Zorunlu 3 5 3
OADA159 Türkçe TEMEL HUKUKI KAVRAMLAR VE YARGI ÖRGÜTÜ Zorunlu 2 5 2
OADA161 Türkçe MEDENI HUKUKUN TEMELLERI I Zorunlu 3 4 3
OADA163 Türkçe ANAYASA HUKUKUNUN İLKELERI Zorunlu 3 5 3
OATA153 İngilizce ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI I Zorunlu 2 2
OTRD153 İngilizce TÜRK DILI I Zorunlu 2 2
OYDL181 Türkçe İNGILIZCE I Zorunlu 2 2 6 3
Toplam 17 2 0 25 18
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA160 Türkçe İDARE HUKUKUNUN TEMELLERI Zorunlu 3 5 3
OADA162 Türkçe CEZA MUHAKEMESI VE İNFAZ HUKUKUNUN İLKELERI Zorunlu 3 5 3
OADA164 Türkçe MEDENI HUKUKUN TEMELLERI II Zorunlu 3 4 3
OADA166 Türkçe KALEM MEVZUATI VE HARÇLAR Zorunlu 2 5 2
OATA154 İngilizce ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II Zorunlu 2 2
OTRD154 İngilizce TÜRK DILI II Zorunlu 2 2
OYDL182 Türkçe İNGILIZCE II Zorunlu 2 2 6 3
Toplam 17 2 0 25 18
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA253 Türkçe BORÇLAR HUKUKUNUN İLKELERI Zorunlu 3 4 3
OADA269 Türkçe MEDENI USUL VE TEBLIGAT HUKUKUNUN TEMELLERI Zorunlu 3 5 3
OADA277 Türkçe TICARET HUKUKUNUN İLKELERI Zorunlu 3 4 3
OSTJ251 Türkçe STAJ / BITIRME PROJESI I Zorunlu 4
OTDS283 Türkçe KLAVYE KULLANIMI I Zorunlu 1 2 5 2
SECADA3 Türkçe ADA 3. YY BÖLÜM SEÇMELI DERSLER Seçmeli
Toplam 10 2 0 22 11
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA266 Türkçe KLAVYE KULLANIMI II Zorunlu 2 2 6 3
OADA268 Türkçe ULUSAL YARGI AĞI PROJESI Zorunlu 1 2 8 2
OISL276 Türkçe İŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKU Zorunlu 3 4 3
OSTJ252 Türkçe STAJ / BITIRME PROJESI II Zorunlu
SECADA4 Türkçe ADA 4. YY BÖLÜM SEÇMELI DERSLER Seçmeli
Toplam 6 4 0 18 8
SECADA3 – ADA 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA271 Türkçe TEMEL İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 2 4 3
OADA273 Türkçe HUKUKI YAZIŞMA TEKNIKLERI Seçmeli 2 2 4 3
OADA275 Türkçe MESLEKI İNGILIZCE Seçmeli 2 2 4 3
SECADA4 – ADA 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OADA270 Türkçe İCRA VE İFLAS HUKUKU Seçmeli 2 2 4 3
OADA274 Türkçe ULUSLARARASI HUKUK Seçmeli 2 2 4 3
OADA276 Türkçe TÜKETICI HUKUKU Seçmeli 2 2 4 3
Back to top of page