ADALET

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Hukuk, sadece yargıçlık, savcılık ve avukatlık alanlarıyla sınırlı kalmayıp, toplumsal yaşamın her alanında hak, hürriyet ve adalet gereksinimlerinin uyumlu biçimde düzenlenmesi alanlarını kapsamaktadır. Bu doğrultuda hukuk, toplumsal kurum ve kuruluşlar için geleneksel ve evrensel hukuk ilkelerinin belirlenmesi; bireysel, ulusal ve uluslararası ilkelerin saptanması ve düzenlenmesi gibi geniş bir hizmet alanına yayılmıştır. Adalet Programı ile Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatı’nda görev almış personele hizmet içi eğitim sağlanması ana hedeftir. Ülkemizde adliye teşkilatında çalışan, hakimlik ve savcılık birimlerinde “kalem” olarak adlandırılan birimlerde, hukuk eğitimi almış adalet meslek yüksek okulu mezunlarıyla işler daha çabuk, daha düzgün ilerleyecektir. Adalet Programı çağdaş ve evrensel değerler ışığında, yargı örgütü başta olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip, teorik altyapısı olan, uygulamayı bilen, teknolojiyi takip eden, demokratik ve sosyal bir hukuk devletinin gereği olan insan haklarına saygılı ve devletimizin temel değerlerini gözeterek hareket eden nitelikli bireyler yetiştirmek suretiyle ülkemizde adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Çalışma Alanları

Adalet programı çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Programdan mezun olan öğrenciler mahkemelerde İcra Müdürlüğü, İcra Müdür Yardımcılığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Yardımcılığı, Zabıt Katipliği görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca İnfaz Kurumlarında Müdürlüğe kadar yükselen görevlere getirilmektedirler. Mezunlarımız çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının hukuk müşavirliği bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler. Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Fakültelerine kayıt hakkı da bulunmaktadır.

Dersler Hakkında

Adalet Programında öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik dersler verilir. Adalet programı çerçevesinde Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Temel İnsan Hakları, Uluslararası Hukuk gibi derslerin yanında; Medeni Usul Hukuku, Ceza Usul Hukuku gibi hukuk dallarının uygulama usulüne ilişkin dersler de verilmektedir. Ayrıca Adalet programımız çerçevesinde öğrencinin mesleğin gerektirdiği yeterliliklere sahip olması açısından Klavye Kullanımı, Adli Yazışma Teknikleri, Yazı İşleri Mevzuatına yönelik teorik ve pratik dersler de yer almaktadır.

 

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Adalet anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Adalet anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

ADALET BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Özge Demir
Öğr. Gör. Özge Demir /
Adalet
Ali Görgülü
Öğr. Gör. Ali Görgülü /
Adalet
Erkul Bulut
Öğr. Gör. Erkul Bulut /
Adalet
Kerim Arslan
Öğr. Gör. Kerim Arslan /
Adalet
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu – Adalet – – Adalet
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OADA155 Türkçe CEZA HUKUKUNUN İLKELERİ Zorunlu
OADA159 Türkçe TEMEL HUKUKİ KAVRAMLAR VE YARGI ÖRGÜTÜ Zorunlu
OADA161 Türkçe MEDENİ HUKUKUN TEMELLERİ I Zorunlu
OADA163 Türkçe ANAYASA HUKUKUNUN İLKELERİ Zorunlu
OATA153 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu
OTRD153 İngilizce TÜRK DİLİ I Zorunlu
OYDL181 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 17 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OADA160 Türkçe İDARE HUKUKUNUN TEMELLERİ Zorunlu
OADA162 Türkçe CEZA MUHAKEMESİ VE İNFAZ HUKUKUNUN İLKELERİ Zorunlu
OADA164 Türkçe MEDENİ HUKUKUN TEMELLERİ II Zorunlu
OADA166 Türkçe KALEM MEVZUATI VE HARÇLAR Zorunlu
OATA154 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu
OTRD154 İngilizce TÜRK DİLİ II Zorunlu
OYDL182 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 17 2 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OADA253 Türkçe BORÇLAR HUKUKUNUN İLKELERİ Zorunlu
OADA269 Türkçe MEDENİ USUL VE TEBLİGAT HUKUKUNUN TEMELLERİ Zorunlu
OADA277 Türkçe TİCARET HUKUKUNUN İLKELERİ Zorunlu
OSTJ251 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ I Zorunlu
OTDS283 Türkçe KLAVYE KULLANIMI I Zorunlu
SECADA3 Türkçe ADA 3. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 10 2 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OADA266 Türkçe KLAVYE KULLANIMI II Zorunlu
OADA268 Türkçe ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ Zorunlu
OISL276 Türkçe İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu
OSTJ252 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ II Zorunlu
SECADA4 Türkçe ADA 4. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 6 4 0
SECADA3 – ADA 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OADA271 Türkçe TEMEL İNSAN HAKLARI Seçmeli
OADA273 Türkçe HUKUKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli
OADA275 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli
SECADA4 – ADA 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OADA270 Türkçe İCRA VE İFLAS HUKUKU Seçmeli
OADA274 Türkçe ULUSLARARASI HUKUK Seçmeli
OADA276 Türkçe TÜKETİCİ HUKUKU Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page