ADALET

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Hukuk, sadece yargıçlık, savcılık ve avukatlık alanlarıyla sınırlı kalmayıp, toplumsal yaşamın her alanında hak, hürriyet ve adalet gereksinimlerinin uyumlu biçimde düzenlenmesi alanlarını kapsamaktadır. Bu doğrultuda hukuk, toplumsal kurum ve kuruluşlar için geleneksel ve evrensel hukuk ilkelerinin belirlenmesi; bireysel, ulusal ve uluslararası ilkelerin saptanması ve düzenlenmesi gibi geniş bir hizmet alanına yayılmıştır. Adalet Programı ile Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatı’nda görev almış personele hizmet içi eğitim sağlanması ana hedeftir. Ülkemizde adliye teşkilatında çalışan, hakimlik ve savcılık birimlerinde “kalem” olarak adlandırılan birimlerde, hukuk eğitimi almış adalet meslek yüksek okulu mezunlarıyla işler daha çabuk, daha düzgün ilerleyecektir. Adalet Programı çağdaş ve evrensel değerler ışığında, yargı örgütü başta olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip, teorik altyapısı olan, uygulamayı bilen, teknolojiyi takip eden, demokratik ve sosyal bir hukuk devletinin gereği olan insan haklarına saygılı ve devletimizin temel değerlerini gözeterek hareket eden nitelikli bireyler yetiştirmek suretiyle ülkemizde adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Çalışma Alanları

Adalet programı çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Programdan mezun olan öğrenciler mahkemelerde İcra Müdürlüğü, İcra Müdür Yardımcılığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Yardımcılığı, Zabıt Katipliği görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca İnfaz Kurumlarında Müdürlüğe kadar yükselen görevlere getirilmektedirler. Mezunlarımız çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının hukuk müşavirliği bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler. Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Fakültelerine kayıt hakkı da bulunmaktadır.

Dersler Hakkında

Adalet Programında öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik dersler verilir. Adalet programı çerçevesinde Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Temel İnsan Hakları, Uluslararası Hukuk gibi derslerin yanında; Medeni Usul Hukuku, Ceza Usul Hukuku gibi hukuk dallarının uygulama usulüne ilişkin dersler de verilmektedir. Ayrıca Adalet programımız çerçevesinde öğrencinin mesleğin gerektirdiği yeterliliklere sahip olması açısından Klavye Kullanımı, Adli Yazışma Teknikleri, Yazı İşleri Mevzuatına yönelik teorik ve pratik dersler de yer almaktadır.

 

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Adalet anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Adalet anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

0. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
HAZ-1İngilizceHAZIRLIK-Iİsteğe Bağlı
Toplam000
1. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OADA155TürkçeCEZA HUKUKUNUN İLKELERIZorunlu353
OADA159TürkçeTEMEL HUKUKI KAVRAMLAR VE YARGI ÖRGÜTÜZorunlu252
OADA161TürkçeMEDENI HUKUKUN TEMELLERI IZorunlu343
OADA163TürkçeANAYASA HUKUKUNUN İLKELERIZorunlu353
OATA153İngilizceATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI IZorunlu22
OTRD153İngilizceTÜRK DILI IZorunlu22
OYDL181TürkçeİNGILIZCE IZorunlu2263
Toplam17202518
2. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OADA160TürkçeİDARE HUKUKUNUN TEMELLERIZorunlu353
OADA162TürkçeCEZA MUHAKEMESI VE İNFAZ HUKUKUNUN İLKELERIZorunlu353
OADA164TürkçeMEDENI HUKUKUN TEMELLERI IIZorunlu343
OADA166TürkçeKALEM MEVZUATI VE HARÇLARZorunlu252
OATA154İngilizceATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI IIZorunlu22
OTRD154İngilizceTÜRK DILI IIZorunlu22
OYDL182TürkçeİNGILIZCE IIZorunlu2263
Toplam17202518
3. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OADA253TürkçeBORÇLAR HUKUKUNUN İLKELERIZorunlu343
OADA269TürkçeMEDENI USUL VE TEBLIGAT HUKUKUNUN TEMELLERIZorunlu353
OADA277TürkçeTICARET HUKUKUNUN İLKELERIZorunlu343
OSTJ251TürkçeSTAJ / BITIRME PROJESI IZorunlu4
OTDS283TürkçeKLAVYE KULLANIMI IZorunlu1252
SECADA3TürkçeADA 3. YY BÖLÜM SEÇMELI DERSLERSeçmeli
Toplam10202211
4. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OADA266TürkçeKLAVYE KULLANIMI IIZorunlu2263
OADA268TürkçeULUSAL YARGI AĞI PROJESIZorunlu1282
OISL276TürkçeİŞ VE SOSYAL GÜVENLIK HUKUKUZorunlu343
OSTJ252TürkçeSTAJ / BITIRME PROJESI IIZorunlu
SECADA4TürkçeADA 4. YY BÖLÜM SEÇMELI DERSLERSeçmeli
Toplam640188
SECADA3 – ADA 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OADA271TürkçeTEMEL İNSAN HAKLARISeçmeli2243
OADA273TürkçeHUKUKI YAZIŞMA TEKNIKLERISeçmeli2243
OADA275TürkçeMESLEKI İNGILIZCESeçmeli2243
SECADA4 – ADA 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
OADA270TürkçeİCRA VE İFLAS HUKUKUSeçmeli2243
OADA274TürkçeULUSLARARASI HUKUKSeçmeli2243
OADA276TürkçeTÜKETICI HUKUKUSeçmeli2243
Foto Galeri
Back to top of page