SOSYAL HİZMET

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

Sosyal hizmet, toplumsal bağlamda birey ve grupların, gerek maddi gerekse manevi ihtiyaçlarına yönelik çözüm üreten, sosyal yardımlaşmanın nasıl olabileceğine dair fikir geliştiren, sadece teorik olarak değil, sosyal gruplar ile birebir de iletişim halinde olan, toplumsal refahın arttırılmasına yönelik öneri sunan bilimsel bir alandır. Genel olarak toplumsal yaşam kalitesinin arttırılmasını kendine dert edinen bireylerin aktif olabilecekleri, bir meslek olarak seçebilecekleri sosyal hizmet, içinde bulunduğumuz çağın en fazla ihtiyaç duyduğu mesleki alanlardan biridir. Ayrıca sosyal hizmet çalışmaları, çağdaş toplumlarda az sayıdaki sadece maddi değil “manevi tatmin” de sağlanabilen mesleklerden biridir. Yüksek empati gücüne sahip, toplumsal açıdan korunmaya muhtaç kesimlerle; çocuk ve yaşlılarla çalışmaktan, toplumsal olarak faydalı, insanlara yardımcı olabilecekleri bir meslekte kendisini geliştirmekten haz duyabilecek bireyler için ideal bir çalışma alanıdır.

Çalışma Alanları

Türkiye ve dünyada Sosyal Hizmet alanında yetişmiş, genç eleman ihtiyacı her geçen yıl artmaktadır. Sosyal hizmetler, uzun zamandır istikrarlı olarak, en hızlı büyüyen sektör olan hizmet sektörünün önemli bir parçasıdır. Ülkemizde, özellikle son yıllarda kamuda bu alandaki duyarlılığın artışı yerli ve yabancı sermayenin sağlık ve eğitim gibi alanlarda yaptığı büyük yatırımlarla birlikte ele alındığında, bu alandaki eğitime henüz yeni yeni önem verilmekte ve bu durum gelişmiş ülkelerden daha fazla, yüksek garantili ve cazip iş olanaklarının yeni mezunlarımıza açık olması anlamına gelmektedir. Sürekli genişleyen sektörel koşullar, kamu ve özelde artan kadro açıklarını da beraberinde getirmektedir. Şöyle de denebilir ki, sosyal hizmet mesleği günümüz koşullarında çok az sayıdaki “iş garantili” meslekten biridir. Sosyal Hizmet bölümü mezunlarının çalışabilecekleri alanlara baktığımızda bu alanda çalışanlar için kamuda ve özel sektörde geniş bir istihdam alanının açılmakta olduğu görülmektedir. Öncelikle; Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık, Milli Eğitim ve Adalet Bakanlığı gibi bakanlıklara bağlı kurumlarda, ve ayrıca belediye ve üniversiteler gibi diğer kamu kurumlarında da sosyal hizmet çalışanlarına yönelik her yıl artan oranlarda yetişmiş eleman ihtiyacı gözlemlenmektedir. Özel sektöre bakıldığında, hastane ve özel eğitim kurumları, huzurevi, klinik ve kreşleri sivil toplum örgütleri ve vakıflar bünyesinde faaliyet gösteren kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara dönük kurumlar yine çalışmak için tercih edilebilecek iş alanlarını oluşturmaktadır.

Dersler Hakkında

Sosyal hizmet bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Ders program ve içerikleri hazırlanırken, dünyada en güncel tartışmalar ve kuramsal gelişmeler ön plana alınmıştır. Bölümümüzün belli başlı derslerini sayarsak: Sosyal hizmete giriş, sosyoloji, psikoloji, sosyal antropoloji, insan davranışları ve sosyal çevre, sosyal hizmet tarihi, sosyal hizmet ve sosyal refah, insan hakları ve sosyal hizmet, sağlık mevzuatı, sosyal hizmet kuramları, aile hukuku, yerel yönetimler ve sosyal hizmet, sosyal hizmet müdahaleleri, kadın hakları ve koruma, yaşlılar ve sosyal hizmet, gençler ve sosyal hizmet ve aile terapileri dersleri örnek olarak verilebilir. Bu derslerin yanı sıra, üniversitemizin geniş ders havuzuna dahil, spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilerimize sunulmaktadır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Sosyal Hizmet anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Sosyal Hizmet anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Sosyal Hizmet – – Sosyal Hizmet
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA191 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu
EISL121 Türkçe HUKUKA GİRİŞ Zorunlu
ESOS101 Türkçe SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu
ESOS121 Türkçe FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu
ESSH103 Türkçe SOSYAL HİZMETE GİRİŞ Zorunlu
EYDL191 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 16 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA192 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu
EISL124 Türkçe TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu
ESOS104 Türkçe SOSYAL ANTROPOLOJİ Zorunlu
ESOS120 Türkçe PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu
ESOS122 Türkçe TOPLUMSAL PROBLEMLER Zorunlu
EYDL192 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 16 2 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESSH203 Türkçe BİREYLE SOSYAL HİZMET Zorunlu
ESSH205 Türkçe SOSYAL HİZMETLER MEVZUATI Zorunlu
ESSH221 Türkçe İNSAN DAVRANIŞLARI VE SOSYAL ÇEVRE Zorunlu
ETRD201 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu
EYDL291 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu
Toplam 14 0 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESOS220 Türkçe SİYASET SOSYOLOJİSİ Zorunlu
ESSH204 Türkçe SOSYAL REFAH VE SOSYAL HİZMETLER Zorunlu
ESSH206 Türkçe GRUPLARLA SOSYAL HİZMET Zorunlu
ESSH220 Türkçe TOPLUMLA SOSYAL HİZMET Zorunlu
ETRD202 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu
Toplam 13 2 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-SSH Türkçe İİSBF SOSYAL HİZMET 5. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
ESSH321 Türkçe SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu
Toplam 2 2 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-SSH Türkçe İİSBF SOSYAL HİZMET 6. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
ESSH320 Türkçe SOSYAL HİZMETTE KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA Zorunlu
Toplam 2 2 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-SSH Türkçe İİSBF SOSYAL HİZMET 7. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
ESSH421 Türkçe İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Zorunlu
Toplam 3 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-SSH Türkçe İİSBF SOSYAL HİZMET 8. YY. IMU DERSLERİ Seçmeli
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-SSH – İİSBF Sosyal Hizmet 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESOS321 Türkçe TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli
ESSH323 Türkçe SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli
ESSH327 Türkçe SOSYAL HİZMETTE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli
ESSH329 Türkçe AFETLERDE SOSYAL HİZMET Seçmeli
2020SEC-6-SSH – İİSBF Sosyal Hizmet 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESOS322 Türkçe AİLE SOSYOLOJİSİ Seçmeli
ESOS330 Türkçe DEMOGRAFİ VE GÖÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli
ESOS332 Türkçe KENT SOSYOLOJİSİ Seçmeli
ESSH322 Türkçe EĞİTİM VE SOSYAL HİZMET Seçmeli
ESSH324 Türkçe YAŞLILAR VE SOSYAL HİZMET Seçmeli
ESSH326 Türkçe YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET Seçmeli
2020SEC-7-SSH – İİSBF Sosyal Hizmet 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESOS421 Türkçe TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ Seçmeli
ESSH423 Türkçe SİVİL TOPLUM Seçmeli
ESSH425 Türkçe KENTLEŞME POLİTİKALARI Seçmeli
ESSH429 Türkçe TIBBİ SOSYAL HİZMET Seçmeli
2020SEC-8-SSH – İİSBF Sosyal Hizmet 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESSH402 Türkçe İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli
ESSH404 Türkçe BİR FİRMADA KADROLU ÇALIŞMAK (+RAPOR) Seçmeli
ESSH406 Türkçe UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ (BİTİRME TEZİ) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page