HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

Görsel ve işitsel iletişim araçlarının insan yaşamındaki önemi gün geçtikçe artış göstermektedir. Gerek üretim gerekse de tüketim eksenli birçok sürecin geliştirilmesi konusunda iletişim ve buna dayalı reklamcılığın büyük önemi vardır. Reklamlar, daha bilinçli ve rasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi adına büyük ilgi görmektedir. İlginin artması da beklentileri değiştirmekte ve sürekli yenilik talebini gündeme gelmektedir. Tüketici tercihlerindeki değişiklikler karşısında mal ve hizmet üretimi süreçleri de değişmektedir. Teknolojik ilerleme, zaman maliyetinin düşürülme isteği ve inovatif gelişmeler, sektörde çalışacak bireylerin belirli becerilere sahip olmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede belirli bir alanda donanıma sahip bireyler, tercih edilebilirliklerine bağlı olarak diğer elemanlara göre daha avantajlı konuma sahip olmaktadırlar. Üniversitemiz, çağdaş istihdam paradigmasını temel alarak özellikle uygulamalı bilimler alanında eğitim verilmesini amaçlamaktadır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü de bu alanlar arasındadır. Türkiye’de önemli bir gelişme gösteren görsel ve işitsel medya sektöründeki potansiyel göz önünde bulundurulduğunda, bu alanda nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü eksenindeki amacımız, sektördeki temel iş süreçlerinde görevlendirilecek bilgi ve beceriye sahip eleman gereksiniminin karşılanmasıdır. Diğer taraftan üniversitemizin lokal olarak birçok ulusal ve uluslararası reklam şirketinin yer aldığı bölgede kurulmuş olması, uygulama anlamında önemli avantajlar sağlayacağı için bu bölümde eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma Alanları

Üniversitemiz, bölüm açma sürecini başlatmadan önce bölümde eğitimlerini sürdürecek öğrencilerin staj ve iş bulma konularının hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesini sağlamak için ilgili sektörde faaliyet gösteren önemli temsilcilerle görüşmeler yapmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu bölümde yer alan uygulama derslerinin de sektör temsilcilerinin desteğiyle ilerlemesini sağlamak adına eğitim işbirliğine gitmektedir. Bu işbirliği, bölüm öğrencilerine önemli derecede avantaj sağlamaktadır. Dünya iletişim sektöründeki gelişmeleri, ülkemiz de yakından takip etmektedir. Böylelikle iletişim araçlarının insan hayatında önemli bir yer tutması, iletişim alanında teknik anlamda donanımlı personele olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin istihdam alanları şunlardır: çok uluslu şirketler, reklam ajansları, şirketlerin halkla ilişkiler ve tanıtım departmanları, ulusal ve uluslararası haber servis kuruluşları, sosyal araştırma ve anket kuruluşları, iletişim programları, özel veya kamu kurumlarının halkla ilişkiler departmanları, yapım şirketleri.

Dersler Hakkında

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuşlardır. İletişim bilimine giriş, halkla ilişkiler, temel reklamcılık, kitle iletişim kuramları, Hukuka giriş, imaj yönetimi, yeni iletişim ortamları ve toplum, bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında öğrencilerimize, inovasyon ve girişimcilik dersleri de verilmektedir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık – – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA191 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu
EHIR121 Türkçe İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu
EISL121 Türkçe HUKUKA GİRİŞ Zorunlu
EISL125 Türkçe İŞLETMEYE GİRİŞ Zorunlu
EYDL191 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 13 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA192 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu
EHIR120 Türkçe HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ Zorunlu
EILT124 Türkçe KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu
EISL120 Türkçe EKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu
ESOS120 Türkçe PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu
EYDL192 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 16 2 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EHIR203 Türkçe STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu
EHIR221 Türkçe TEMEL REKLAMCILIK Zorunlu
EHIR223 Türkçe MEDYA SOSYOLOJİSİ Zorunlu
ETRD201 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu
EYDL291 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu
Toplam 13 2 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EHIR220 Türkçe YENİ MEDYA İÇİN BİLGİSAYAR BECERİLERİ Zorunlu
EHIR222 Türkçe REKLAM ÇÖZÜMLEMELERİ Zorunlu
ETRD202 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu
ETRH220 Türkçe SANAT TARİHİ Zorunlu
EUTI220 Türkçe PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu
Toplam 12 4 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-HIR Türkçe İİSBF HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 5. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EHIR321 Türkçe GRAFİK VE ANİMASYONA GİRİŞ Zorunlu
Toplam 3 0 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-HIR Türkçe İİSBF HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 6. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EHIR320 Türkçe İLERİ GRAFİK VE ANİMASYON Zorunlu
Toplam 3 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-HIR Türkçe İİSBF HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 7. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EHIR421 Türkçe HALKLA İLİŞKİLERDE ÖRNEK OLAYLAR Zorunlu
Toplam 3 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-HIR Türkçe İİSBF HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 8. YY. IMU DERSLERİ Seçmeli
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-HIR – İİSBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EGRF321 Türkçe REKLAM GRAFİĞİ Seçmeli
EHIR323 Türkçe YENİ İLETİŞİM ORTAMLARI VE TOPLUM Seçmeli
EHIR325 Türkçe YENİ MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli
EISL321 Türkçe ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Seçmeli
EMAK333 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli
2020SEC-6-HIR – İİSBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EEND338 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Seçmeli
EGZT330 Türkçe MEDYA EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli
EGZT332 Türkçe SAYFA TASARIMI Seçmeli
EHIR322 Türkçe REKLAM KAMPANYALARI Seçmeli
EHIR324 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER ETKİNLİKLERİ YÖNETİMİ Seçmeli
EHIR326 Türkçe ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli
EHIR330 Türkçe BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Seçmeli
2020SEC-7-HIR – İİSBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EHIR423 Türkçe REKLAM TASARIMI VE SANAT YÖNETMENLİĞİ Seçmeli
EHIR425 Türkçe METİN YAZARLIĞI Seçmeli
EHIR427 Türkçe GÖSTERGEBİLİM Seçmeli
EISL423 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli
EYMD423 Türkçe MEDYA PLANLAMA Seçmeli
2020SEC-8-HIR – İİSBF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EHIR402 Türkçe İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli
EHIR404 Türkçe BİR FİRMADA KADROLU ÇALIŞMAK (+RAPOR) Seçmeli
EHIR406 Türkçe UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ (BİTİRME TEZİ) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page