TURİST REHBERLİĞİ

Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Ülkemiz, hem iklim koşulları göz önünde bulundurulduğunda hem de tarihi ve kültürel zenginlikleri değerlendirildiğinde turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin ülke ekonomisi açısından yaratacağı katma değer yüksek olduğundan ülkemizde de son dönemde yapılan yatırımların arttığı göz ile görülür bir gerçektir. Turizm katma değerini etkileyen unsurlardan biri de kalifiye turizm personelinin yetiştirilmesi ve sektörde profesyonel ve donanımlı personel çalıştırılarak turist memnuniyetinin arttırılmasıdır. Bölümün temel amacı yabancı dil bilen, kalifiye, bilgi ve beceri sahibi, gelen turisti doğru yönlendirecek ve turistin tercih ettiği dilde ona kılavuzluk edecek, doğal, tarihi ve kültürel miras hakkında doğru bilgiyi aktaracak donanımlı personeli yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

Turist Rehberliği Programından mezun olan öğrencilerimiz, ülkemizde rehberlik yapabilmek için, mevzuatta belirtilen TUREB bölge gezilerini ve dil şartlarını tamamlayarak, ruhsatlı turist rehberi olmak üzere başvurularını yapmalıdır. Mezunlar, ruhsat işlemlerini tamamlamasalar dahi; turizm sektöründe operasyon düzenleyebilecek, tur liderliği yapacak, otellerde çeşitli pozisyonlarda çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip olmaktadır. Bunların yanı sıra öğrencilerimiz mezun olduklarında seyahat acentalarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, organizasyon ve reklam firmalarında, İl Turizm Müdürlüklerinde ve belediyelerin turist bürolarında çalışma imkanlarına sahip olabilmektedir.

Dersler Hakkında

Turist Rehberliği programı müfredatı, programı bitirenlerin çalışma hayatlarına başladıklarında kullanabilecekleri bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Terminolojisi, Temel Rehberlik İlkeleri, Mesleki Yabancı Dil I, Orta Asya Türk ve Anadolu Kültürü, Dünya Medeniyetler Tarihi,  Antik Yerleşimler I, Anadolu Medeniyetleri, Dinler Tarihi, Selçuklu ve Osmanlı Sanatı, İkonografi, Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü, Antik Yerleşimler II ve Turizm Mevzuatı programın önemli dersleridir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Turist Rehberliği anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

TURİST REHBERLİĞİ programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I İSTEĞE BAĞLI
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA153 İngilizce ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI I ZORUNLU 2 2
OHUK153 Türkçe TEMEL HUKUK ZORUNLU 2 5 2
OTOI161 Türkçe TURIZM COĞRAFYASI ZORUNLU 2 5 2
OTOI163 Türkçe GENEL TURIZM ZORUNLU 3 4 3
OTRD153 İngilizce TÜRK DILI I ZORUNLU 2 2
OTTR151 Türkçe ARKEOLOJI VE SANAT TARIHI TERMINOLOJISI ZORUNLU 2 5 2
OYDL181 Türkçe İNGILIZCE I ZORUNLU 2 2 3
Toplam 15 2 0 19 16
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OATA154 İngilizce ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI II ZORUNLU 2 2
OTOI162 Türkçe TURIZM EKONOMISI ZORUNLU 2 2
OTRD154 İngilizce TÜRK DILI II ZORUNLU 2 2
OTTR154 Türkçe ARKEOLOJIYE GIRIŞ ZORUNLU 2 4 2
OTTR156 Türkçe TEMEL REHBERLIK İLKELERI ZORUNLU 2 5 2
OYDL182 Türkçe İNGILIZCE II ZORUNLU 2 2 3
Toplam 12 2 0 9 13
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSTJ251 Türkçe STAJ / BITIRME PROJESI I ZORUNLU 4
OTOI281 Türkçe MESLEKI YABANCI DIL I ZORUNLU 1 2 2
OTTR253 Türkçe DÜNYA MEDENIYETLER TARIHI ZORUNLU 3 4 3
OTTR255 Türkçe ANTIK YERLEŞIMLER I ZORUNLU 2 2 5 3
SECTTR3 Türkçe TTR 3. YY BÖLÜM SEÇMELI DERSLER SEÇMELİ 3 3
Toplam 9 4 0 13 11
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OSTJ252 Türkçe STAJ / BITIRME PROJESI II ZORUNLU
OTOI280 Türkçe SEYAHAT ACENTECILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ ZORUNLU 2 2 4 3
OTOI282 Türkçe MESLEKI YABANCI DIL II ZORUNLU 1 2 2
OTTR254 Türkçe ANTIK YERLEŞIMLER II ZORUNLU 2 2 5 3
SECTTR4 Türkçe TTR 4. YY BÖLÜM SEÇMELI DERSLER SEÇMELİ 3 3
Toplam 8 6 0 9 11
SECTTR3 – TTR 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OTOI269 Türkçe ALTERNATIF TURIZM Seçmeli 3 4 3
OTTR257 Türkçe ANADOLU MEDENIYETLERI Seçmeli 3 4 3
OTTR259 Türkçe DINLER TARIHI Seçmeli 3 4 3
SECTTR4 – TTR 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor KREDİ
OTOI258 Türkçe TURIZM MEVZUATI Seçmeli 3 3 4 3
OTOI268 Türkçe TURIZMDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 3 4 3
OTTR256 Türkçe İKONOGRAFI Seçmeli 3 4 3
Back to top of page