HAVA TRAFİK KONTROL

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Hava Trafik Kontrolunün amacı; Tüm hava araçlarının kalkış iniş ve seyir halinde iken uçuş emniyetini sağlamak ve sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Sorumluluk sahası ve gerektiğinde etkili olduğu sahada bu amacın kapsamına; (a) hava sahalarında uçan uçakların uçuş emniyetinin sağlanması, (b) hava trafik akışının düzenlenmesi ve (c) tam uçuş güvenliğinin sağlanmasıdır. Hava Trafik Kontrol Bölümü ulusal ve uluslararası standartlara uygun hava trafik kontrolörü adaylarına lisans düzeyinde eğitim verir. Öğretim süreci büyük ölçüde hava trafik kontrolörlüğü için gerekli olan temel altyapı dersleri, teorik dersler ve bu teorik derslerin hava trafik kontrol simülatörlerinde uygulamasından oluşmaktadır. Verilen eğitim aynı zamanda hava trafik gecikmeleri, kapasite problemleri, uçak yörünge tahmini-çarpışmaların önlenmesi gibi trafik sistemi problemlerinin çözümlenebilmesi için gerekli bilimsel altyapıyı da sağlamaktadır. Programda öğrencilere günümüz teknolojilerinden yararlanılarak havacılığın temel bilgilerini, hava trafik kontrol yöntemlerini öğretmek, deneysel ve teorik olarak takım çalışması yaparak araştırma ve ani karar verme yetenekleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla simülatör uygulamaları ile deneyim kazandırılmakta ve gerçeğe yakın ortamlarda eğitimler pekiştirilmektedir. Tüm bu uygulama eğitimlerinin yanı sıra gerçek ortamda uygulamalar ise staj sürecinde yapılmaktadır. Bu çerçevede eğitimlerin EUROCONTROL ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Standartlarına uygun ve onaylanmış olarak yapılabilmesi Hava Trafik Kontrolörü eğitimleri için olmazsa olmazdır. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bu amaçla Radar yol, yaklaşma ve meydan kontrol simülatörü tedariği için Tübitak yetkilileri ile çalışmakta böylece eğitim programlarının onaylanması sürecini de başlatmış durumdadır.

Dersler Hakkında

Bölüm; dört yıllık eğitim programlarını sahaya ait temel dersler ve uygulamaların yansıra diğer ilgili alanlardan da sağladığı değişik seçmeli ders ve konularla zenginleştirmiştir. Yoğun İngilizce ile de teknik niteliğin arttırılmasına çalışılmıştır. Bu çerçevede, hava trafik kontrolörlüğü için gerekli olan temel dersler ve uygulamalar yanı sıra, havalimanlarında görülen güncel problemleri çözme yeteneğini geliştirmek, hava trafik gecikmeleri, kapasite problemleri, uçak çarpışmalarının önlenmesi gibi konular üzerinde durulmaktadır. Program ayrıntısı Bölüm müfredatında olduğu gibidir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Hava Trafik Kontrol anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Hava Trafik Kontrol anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

0. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
HAZ-1İngilizceHAZIRLIK-Iİsteğe Bağlı
Toplam000
1. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
EHTK151TürkçeHAVA ARACIZorunlu44
EHTK153TürkçeHAVA TRAFIK HIZMETLERIZorunlu44
EHTK155TürkçeHAVA TRAFIK KONTROLÖRLÜĞÜNE GIRIŞZorunlu22
EHTK159TürkçeMETEOROLOJIZorunlu33
EINS121TürkçeMATEMATIK IZorunlu3274
EYDL191TürkçeİNGILIZCE IZorunlu223
Toplam1840720
2. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
EBLG108TürkçeBILGI VE İLETIŞIM TEKNOLOJILERIZorunlu33
EHTK152TürkçeMEYDAN KONTROL YÖNTEMLERIZorunlu55
EHTK154TürkçeHABERLEŞME VE SEYRÜSEFER SISTEMLERIZorunlu33
EHTK158TürkçeHAVA TRAFIK KONTROLÜ İÇIN MEKANIKZorunlu33
EINS122TürkçeMATEMATIK IIZorunlu3244
EYDL192TürkçeİNGILIZCE IIZorunlu223
Toplam1940421
3. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
EATA291TürkçeATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI IZorunlu22
EHTK251TürkçeMEYDANLARZorunlu33
EHTK253TürkçeMEYDAN KONTROL SIMÜLASYONU IZorunlu66
EHTK255TürkçeKARAR VERMEDE MATEMATIKSEL VE İSTATISTIKSEL YÖNTEMLERZorunlu44
EHTK261TürkçeAERODINAMIKZorunlu353
EINS221TürkçeLINEER CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLERZorunlu2263
EYDL295TürkçeİNGILIZCE IIIZorunlu223
Toplam22401124
4. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
EATA292TürkçeATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI IIZorunlu22
EHTK252TürkçeRADARSIZ KONTROL YÖNTEMLERIZorunlu55
EHTK254TürkçeHAVACILIK BILGI YÖNETIMIZorunlu44
EHTK256TürkçeUÇUŞ MEKANIĞI VE UÇAK PERFORMANSIZorunlu33
EHTK258TürkçeMEYDAN KONTROL SIMÜLASYONU IIZorunlu66
EHTK260TürkçeHAVA TRAFIK HABERLEŞMESIZorunlu33
EHTK262TürkçeSEYRÜSEFERZorunlu33
EYDL294TürkçeİNGILIZCE IVZorunlu223
Toplam282029
5. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
EHTK351TürkçeHAVA HUKUKUZorunlu44
EHTK353TürkçeOPERASYONEL ÇEVREZorunlu474
EHTK355TürkçeYÖRÜNGE ANALIZI VE TAHMINIZorunlu33
EHTK357TürkçeRADARSIZ YAKLAŞMA KONTROL VE SIMÜLASYONUZorunlu88
EHTK359TürkçeHAVAYOLU TAŞIMACILIĞI YÖNETIMIZorunlu33
EYDL391TürkçeİNGILIZCE VZorunlu223
Toplam2420725
6. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
EHTK352TürkçeUÇAK BORDO ALETLERIZorunlu44
EHTK354TürkçeİNSAN FAKTÖRLERIZorunlu33
EHTK356TürkçeEKIPMANLAR VE SISTEMZorunlu33
EHTK358TürkçeRADARSIZ SAHA KONTROL SIMÜLASYONUZorunlu88
EHTK360TürkçeRADARLI KONTROL YÖNTEMLERIZorunlu55
EYDL392TürkçeİNGILIZCE VIZorunlu223
Toplam252026
7. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
EHTK451TürkçeSIVIL-ASKERI HAVA TRAFIK KOORDINASYONUZorunlu22
EHTK453TürkçeHAVA TRAFIK YÖNETIMIZorunlu22
EHTK455TürkçeHAVA TRAFIK AKIŞ YÖNETIMIZorunlu33
EHTK457TürkçeRADARLI YAKLAŞMA KONTROL SIMÜLASYONUZorunlu88
EHTK459TürkçeHAVA TRAFIK SISTEMINDE EMNIYET YÖNETIMIZorunlu22
ETRD401TürkçeTÜRK DILI IZorunlu22
EYDL491TürkçeİNGILIZCE VIIZorunlu223
Toplam212022
8. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
EHTK452TürkçeALGORITMA VE PROGRAMLAMAZorunlu44
EHTK454TürkçeHAVA SAHASI ORGANIZASYONUZorunlu22
EHTK456TürkçeHAVA TRAFIK KONTROL VE OPERASYONLARININ SIMÜLASYON UYGULAMALARIZorunlu44
EHTK458TürkçeHAVA TRAFIK YÖNETIMINDE EĞILIMLER, YAKLAŞIMLAR VE VIZYONLARZorunlu22
EHTK460TürkçeRADARLI SAHA KONTROL SIMÜLASYONUZorunlu88
ETRD402TürkçeTÜRK DILI IIZorunlu22
EYDL492TürkçeİNGILIZCE VIIIZorunlu223
Toplam242025
Foto Galeri
Back to top of page