REKREASYON

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli elemanları ve yöneticileri yetiştirme amacıyla yola çıkan bölümümüz, bu amaca yönelik bir ders programı uygulamaktadır. Rekreasyon, günümüzde şehir rekreasyonunun ayrılmaz bir parçası haline gelen sağlıklı yaşam ve zindelik merkezleri, fitness ve kondisyon salonları, açık ve kapalı spor tesislerinde görev alacak rekreasyon liderleri ve uzmanları yetiştirilmesine odaklanan daldır. Tercih edecek olan öğrenciler bir yandan yönetim teori, ilke ve yaklaşımlarını irdelerken bir diğer yandan spor bilimlerinin önemli bir çalışma alanı olan antrenman teori ve yöntemlerini öğrenebileceklerdir. Bu sayede performans sporuyla ilgilenmekte olan meslektaşlarından farklı olarak, yetişen fitness uzmanları, doğru hizmet verilen tesislerde katılımcıların yaşam kalitesinin arttırılmasını ve yaşam boyu spor veya herkes için spor yaklaşımını toplum geneline yaygınlaştırmakla görevli uzmanlara dönüşebileceklerdir. Rekreasyon Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürüterek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

Çalışma Alanları

  • Turizm alanında;
  • Su sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
  • Kara sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
  • Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb.),
  • Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için animatörlük,
  • Çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü,
  • İş Sektörlerinde (sanayi),
  • Yerel yönetimlerde (belediyeler),
  • Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları) ve
  • Üniversitelerde istihdam edilebilirler.

Dersler Hakkında

Rekreasyon bölümü sektörün ihtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, Serbest Zaman ve Rekreasyon, Uygulamalı Ortak Seçmeli Dersler, Serbest Zaman Sosyolojisi, Tiyatro ve Drama Uygulamaları, Terapötik Rekreasyon, Kamp uygulama, Rekreasyonel Turizm, Ritm Eğitimi ve Dans, Girişimcilik ve Risk Yönetimi gibi teorik ve uygulamalı dersler öğretilerek geleceğin spor yöneticilerini tam donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Rekreasyon anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Rekreasyon anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Umut Davut BAŞOĞLU
Doç. Dr. Umut Davut BAŞOĞLU /
Müdür
Rekreasyon
Ali Erdoğan
Prof. Dr. Ali Erdoğan /
Rekreasyon
Nahit Baylan
Dr. Öğr. Üyesi Nahit Baylan /
Rekreasyon
Nevzat Mutlutürk
Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Mutlutürk /
Rekreasyon
BURAK YEŞİLCAN
Öğr. Gör. BURAK YEŞİLCAN /
Rekreasyon
ESRA KARAGÖZ
Öğr. Gör. ESRA KARAGÖZ /
Rekreasyon
Ali SÖNMEZ
Arş. Gör. Ali SÖNMEZ /
Rekreasyon
Osman Şengül
Arş. Gör. Osman Şengül /
Rekreasyon
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu – Rekreasyon – – Rekreasyon
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EANT107 Türkçe ANTRENMAN BİLİMİNİN TEMELLERİ Zorunlu
EANT109 Türkçe GENEL FİZYOLOJİ Zorunlu
EATA191 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu
ESPR107 Türkçe ARAŞTIRMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Zorunlu
ESPR109 Türkçe SPOR BİLİMİNİN TEMELLERİ Zorunlu
EYDL191 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 12 4 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC2-REK Türkçe REKREASYON TAKIM SPORLARI 2 YY SEÇMELİ DERSLERİ Seçmeli
EANT120 Türkçe FİZİKSEL UYGUNLUK (FİTNESS) Zorunlu
EANT122 Türkçe FONKSİYONEL ANATOMİ VE KİNESİYOLOJİ Zorunlu
EATA192 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu
ESPR120 Türkçe SPOR PSİKOLOJİSİ Zorunlu
EYDL192 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 11 6 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-3-REK. Türkçe REKREASYON 3. YY. BİREYSEL SPORLAR Seçmeli
EANT265 Türkçe CİMNASTİK Zorunlu
EANT267 Türkçe ATLETİZM Zorunlu
EREK249 Türkçe SERBEST ZAMAN VE REKREASYONUN TEMELLERİ Zorunlu
EREK251 Türkçe REKREASYON YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON Zorunlu
EREK253 Türkçe KIŞ KAMPI Zorunlu
ETRD201 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu
Toplam 11 6 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EREK208 Türkçe PSİKOMOTOR GELİŞİM Zorunlu
EREK210 Türkçe YÜZME Zorunlu
EREK212 Türkçe REKREASYONDA MATERYAL TASARIMI VE GELİŞTİRME Zorunlu
EREK214 Türkçe TEMEL HAREKET EĞİTİMİ Zorunlu
ETRD202 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu
Toplam 9 8 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-MOD1-REK. Türkçe REKREASYON 5. YY. MODÜL 1 Seçmeli
EREK321 Türkçe AÇIK-KAPALI ALAN REKREASYONU Zorunlu
EREK323 Türkçe TERAPÖTİK REKREASYON Zorunlu
EREK325 Türkçe REKREASYON VE KENTLEŞME Zorunlu
Toplam 6 2 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-MOD2-REK. Türkçe REKREASYON 6. YY. MODÜL 2 Seçmeli
EREK320 Türkçe YAZ KAMPI Zorunlu
EREK322 Türkçe FİZİKSEL OKURYAZARLIK VE EĞİTSEL OYUNLAR Zorunlu
EREK324 Türkçe REKREASYONDA PROGRAM GELİŞTİRME VE PLANLAMA Zorunlu
Toplam 6 4 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-MOD3-REK. Türkçe REKREASYON 7. YY. MODÜL 3 Seçmeli
EREK419 Türkçe ETKİNLİK YÖNETİMİ Zorunlu
EREK421 Türkçe TURİZM COĞRAFYASI VE REKREASYON Zorunlu
EREK423 Türkçe YARATICI DRAMA Zorunlu
Toplam 3 8 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-REK. Türkçe BESYO REKREASYON 8. YY. IMU DERSLERİ Seçmeli
Toplam 0 0 0
2020SEC2-REK – Rekreasyon Takım Sporları 2 YY Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EANT124 Türkçe BASKETBOL Seçmeli
EANT126 Türkçe FUTBOL Seçmeli
EANT128 Türkçe HENTBOL Seçmeli
EANT130 Türkçe VOLEYBOL Seçmeli
EANT132 Türkçe KORFBOL Seçmeli
EANT134 Türkçe HALK OYUNLARI Seçmeli
2020SEC-3-REK. – Rekreasyon 3. YY. Bireysel Sporlar
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EANT249 Türkçe OKÇULUK Seçmeli
EANT251 Türkçe TENİS Seçmeli
EANT253 Türkçe YELKEN Seçmeli
EANT255 Türkçe MASA TENİSİ Seçmeli
EANT257 Türkçe PİLATES Seçmeli
EANT259 Türkçe ORYANTİRİNG Seçmeli
EANT261 Türkçe ESKRİM Seçmeli
EANT263 Türkçe CANKURTARANLIK Seçmeli
2020SEC-MOD1-REK. – Rekreasyon 5. YY. Modül 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EREK327 Türkçe REKREASYON TESİSLERİ, SAHA VE MALZEME YÖNETİMİ Seçmeli
EREK329 Türkçe TİCARİ REKREASYON VE İŞLETMECİLİK Seçmeli
EREK331 Türkçe REKREASYONDA LİDERLİK VE GRUP DİNAMİKLERİ Seçmeli
EREK333 Türkçe KADIN-ÇOCUK-YAŞLILARDA REKREASYON Seçmeli
EREK335 Türkçe TURİZME GİRİŞ VE TURİZMDE REKREASYON Seçmeli
2020SEC-MOD2-REK. – Rekreasyon 6. YY. Modül 2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EREK326 Türkçe REKREASYONDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli
EREK328 Türkçe SPORTİF REKREASYON UYGULAMALARI Seçmeli
EREK330 Türkçe ENGELLİLERDE REKREASYON Seçmeli
EREK332 Türkçe REKREASYONEL ORGANİZASYONLAR Seçmeli
EREK334 Türkçe REKREASYONDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli
2020SEC-MOD3-REK. – Rekreasyon 7. YY. Modül 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EREK425 Türkçe REKREASYONDA STRATEJİ GELİŞTİRME Seçmeli
EREK427 Türkçe REKREASYONDA SPONSORLUK Seçmeli
EREK429 Türkçe REKREASYONDA İNOVATİF LİDERLİK Seçmeli
EREK451 Türkçe ÖZEL POPÜLASYONLARDA ETKİNLİK UYGULAMALARI Seçmeli
EREK453 Türkçe ANİMASYON Seçmeli
2020SEC-8-REK. – BESYO Rekreasyon 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EREK404 Türkçe İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli
EREK406 Türkçe BİR FİRMADA KADROLU ÇALIŞMAK Seçmeli
EREK408 Türkçe UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ (BİTİRME TEZİ) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page