SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yakın ilişkili iki alan olmakla beraber, yerel ve uluslararası düzeylerde meydana gelen siyasal, sosyal, ekonomik ve yönetsel değişimleri anlamamıza ve anlamlandırmamıza yardımcı olmaktadır. Siyaset Bilimi, devlet, hükümet, siyasal partiler, siyasal kültür, baskı grupları, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, toplumsal değişim, sosyal tabakalaşma ve hareketlilik ve uluslararası örgütler gibi konuları incelemekle birlikte, güç, otorite, meşruiyet, siyasal adalet, demokrasi, insan hakları ve eşitlik vb. kavramların bilimsel çalışmalarıyla da ilgilenmektedir. Modern devletlerde, yönetsel organizasyonların gelişmesiyle birlikte karar alma, politika belirleme, planlama, yönetme, uygulama ve değerlendirme konularında uzmanlaşmış insanlar yetiştirme ihtiyacı daha da artmıştır. Kamu Yönetimi disiplini ise, bu ihtiyaca cevap verir nitelikte yerel ve ulusal düzeyde kamu örgütlerinin yapılanmasını, kamu politikalarının oluşturulmasını ve ulus üstü seviyede oluşturulan siyasaları incelemektedir. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, geleceğin yöneticilerini yetiştirme amacı doğrultusunda, siyaset ve yönetim çalışmalarının yenilikçi bir tutumla birleştirilmesi, öğrencilerin değişimlere hazırlıklı olmaları ve mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesi açısından kendilerine çok önemli katkılarda bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunlarının iş alanları oldukça geniştir. Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarında, her düzeydeki yerel yönetimlerde ve idari yargıda, genel müdürlük ve değişik müsteşarlık bünyesinde müfettiş, uzman ya da yönetici pozisyonunda görev alabilmektedirler. Özel sektörde ise, şirket ve firma yöneticiliği, bankalarda uzmanlık ve müfettişlik, finans yönetimi ve uzmanlığı, üretim yönetimi ve organizasyonu, dış ticaret uzmanlığı, uluslararası ticaret danışmanlığı, satış ve pazarlama, eğitim, yazılı ve görsel medya gibi alanlarda iş bulabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitim ve öğrenimlerini tamamlamaları durumunda, akademik bir kariyere sahip olmaları da mümkündür.

Dersler Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. İster kamu, isterse özel sektör olsun, program nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Programda yer alan dersler ve öğretim yöntemleri, öğrencilere mesleki, akademik ve idari birikimin yanı sıra analitik bakış açısını da kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, program çok yönlü bir bakış açısıyla hazırlanmıştır. Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk Bilimi ve Kent-Çevre Bilimi ana dallarında öğrencilere birçok ders verilmektedir. Bu derslerin yanında öğrencilerimize, İngilizce hazırlık sınıfında öğrenmiş oldukları genel İngilizceyi pekiştirmeleri için, her yarıyıl mesleki İngilizce dersleri ve bölümün gerekliliklerinden biri olan İspanyolca, Rusça veya Almanca dillerinden birini seçmeli ders olarak sunarak mezun olduklarında en az iki yabancı dil konuşabilmeleri amaçlanmaktadır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA191 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu
EISL121 Türkçe HUKUKA GİRİŞ Zorunlu
ESBK121 Türkçe SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu
ESOS101 Türkçe SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu
EYDL191 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 13 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA192 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu
EISL120 Türkçe EKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu
EISL124 Türkçe TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu
ESBK104 Türkçe ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ Zorunlu
ESBK120 Türkçe SİYASET TEORİSİ Zorunlu
EYDL192 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 16 2 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESBK203 Türkçe KAMU MALİYESİ Zorunlu
ESBK205 Türkçe AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Zorunlu
ESBK221 Türkçe ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ Zorunlu
ETRD201 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu
EYDL291 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu
Toplam 13 2 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESBK204 Türkçe İDARE HUKUKU Zorunlu
ESBK220 Türkçe SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu
ESBK222 Türkçe ULUSLARARASI HUKUK Zorunlu
ESOS220 Türkçe SİYASET SOSYOLOJİSİ Zorunlu
ETRD202 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu
Toplam 14 0 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-SBK. Türkçe İİSBF SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 5. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
ESBK321 Türkçe YEREL YÖNETİMLER Zorunlu
Toplam 3 0 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-SBK. Türkçe İİSBF SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 6. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
ESBK322 Türkçe TÜRKİYE’NİN ANAYASAL DÜZENİ Zorunlu
Toplam 3 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-SBK. Türkçe İİSBF SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 7. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
ESBK421 Türkçe TÜRK YÖNETİM TARİHİ Zorunlu
Toplam 3 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-SBK. Türkçe İİSBF SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 8. YY. IMU DERSLERİ Seçmeli
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-SBK. – İİSBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EISL325 Türkçe MİKRO EKONOMİ Seçmeli
ESBK323 Türkçe SİYASAL İDEOLOJİLER Seçmeli
ESBK327 Türkçe TÜRK KAMU YÖNETİMİ Seçmeli
ESBK329 Türkçe CEZA HUKUKU Seçmeli
ESBK331 Türkçe TÜRK DIŞ POLİTİKASI Seçmeli
ESOS321 Türkçe TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli
2020SEC-6-SBK. – İİSBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EISL324 Türkçe MAKRO EKONOMİ Seçmeli
ESBK324 Türkçe KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER Seçmeli
ESBK326 Türkçe KÜRESEL GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli
ESBK328 Türkçe VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli
ESBK330 Türkçe TÜRK SİYASAL HAYATI Seçmeli
2020SEC-7-SBK. – İİSBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EGZT421 Türkçe SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli
ESBK423 Türkçe KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli
ESBK425 Türkçe SİYASET FELSEFESİ Seçmeli
ESSH421 Türkçe İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Seçmeli
ESSH425 Türkçe KENTLEŞME POLİTİKALARI Seçmeli
2020SEC-8-SBK. – İİSBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESBK402 Türkçe İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli
ESBK404 Türkçe BİR FİRMADA KADROLU ÇALIŞMAK (+RAPOR) Seçmeli
ESBK406 Türkçe UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ (BİTİRME TEZİ) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page