BESLENME VE DİYETETİK

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Beslenme ve diyetetik uzmanları olan diyetisyenler toplumsal ve bireysel beslenme durumlarının belirlenmesi; beslenme kaynaklı sorunların değerlendirilmesi ve çözüm yollarının bulunması, önerilmesi ve uygulanması; besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi; besin analizleri, farklı toplumsal gruplarının beslenme ihtiyaçlarının incelenmesinde görev almaktadırlar. Düzensiz ve yetersiz beslenmedeki artış ve toplumun sosyal ve ekonomik yapısındaki değişiklikler kaynaklı olarak beslenme ve diyetetiğe duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde, hastalıklardan korunma ve tedavide dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenme prensiplerini öğrenerek ve benimseyerek toplumsal ve bireysel beslenme bilincinin kazandırılmasında, beslenme planlarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesinde görev alacak nitelikli insan gücü ihtiyacı da hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Bu doğrultuda toplumsal ihtiyacın ve istihdam talebinin karşılanması açısından beslenme ve diyetetik uzmanlarının yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Çalışma Alanları

Beslenme ve diyetetik son yıllarda yükselişe geçen, sağlık sektöründe ve insan yaşamında oldukça önemli bir yere sahip olan bir bölümdür. 4 yıllık lisans eğitimini kapsayan bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz Diyetisyen unvanını kazanarak koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin her basamağında görev alabilmektedir. Kamu veya özel hastanelerin, üniversitelerin ilgili departmanlarında, toplum sağlığı hizmeti veren kuruluşlarda, sporcu sağlığı merkezlerinde, kreşlerde, fabrikalarda, otellerde, gıda ve ilaç endüstrisinde, özel beslenme merkezlerinde araştırma ve geliştirme, üretim, yönetim ve organizasyon, beslenme plan ve programlarının oluşturulması ve uygulanması, görsel-yazılı basın desteğiyle yürütülmesi gibi alanlarda çalışabilmektedir.

Dersler Hakkında

Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı müfredatı ile çok disiplinli yaklaşım ile ekip çalışmasını benimseyebilecek, iletişim gücü yüksek, güncel araştırmaları takip ederek kendilerini sürekli yenileyebilecek öğrenciler yetiştirmek ve teorik bilgi, pratik beceri ve mesleki tutumları ile donanımlı, birer diyetisyen olarak mezun olmalarını sağlamak hedefiyle gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı örneklerde uygulanan programlarla uyumlu dört yıllık bir eğitim ve öğretim sunmaktadır. Beslenme ve Diyetetik disiplinine ilişkin temel bilgilerin aktarılmasına ek olarak uygulamada yaşanan sorunların ve yeni gelişmelerin analiz becerisinin kazanılmasına yönelik bir müfredat programı hazırlanmıştır. Beslenme ve Diyetetik lisans programında anatomi, fizyoloji, kimya, tıbbi biyoloji ve genetik, mikrobiyoloji gibi temel dersler ve beslenme ilkeleri, beslenme güvenliği, besin kimyası ve analizleri, toplum sağlığı ve beslenmesi, anne ve çocuk beslenmesi, hastalıklarda tıbbi beslenme, besin kontrolü ve mevzuatı gibi uzmanlaşmaya yönelik mesleki dersler kuramsal ve uygulamalı olarak verilecektir. Ayrıca lisans eğitimi süresince alan içi ve alan dışı olarak sunulmakta olan farklı seçmeli derslerle disiplinler arası bir eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Beslenme ve Diyetetik anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Beslenme ve Diyetetik anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu – Beslenme ve Diyetetik – – Beslenme ve Diyetetik
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I ZORUNLU
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EANT109 Türkçe GENEL FİZYOLOJİ ZORUNLU
EATA191 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I ZORUNLU
EBES101 Türkçe GENEL MİKROBİYOLOJİ ZORUNLU
EBES103 Türkçe TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ZORUNLU
EBES105 Türkçe BESLENME VE DİYETETİĞE GİRİŞ VE ETİK ZORUNLU
EFIZ103 Türkçe ANATOMİ ZORUNLU
EYDL191 Türkçe İNGİLİZCE I ZORUNLU
Toplam 16 4 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA192 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II ZORUNLU
EBES102 Türkçe TEMEL BİYOKİMYA ZORUNLU
EBES104 Türkçe BESİN MİKROBİYOLOJİSİ ZORUNLU
EBES106 Türkçe BESİN GÜVENLİĞİ VE MEVZUATI ZORUNLU
EINS112 Türkçe GENEL KİMYA ZORUNLU
EYDL192 Türkçe İNGİLİZCE II ZORUNLU
Toplam 13 6 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBES201 Türkçe BESLENME BİYOKİMYASI I ZORUNLU
EBES203 Türkçe BESLENME İLKELERİ VE UYGULAMALARI I ZORUNLU
EBES205 Türkçe BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I ZORUNLU
EBES207 Türkçe ORGANİK KİMYA ZORUNLU
ETRD201 Türkçe TÜRK DİLİ I ZORUNLU
EYDL291 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE ZORUNLU
Toplam 13 8 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBES202 Türkçe BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ II ZORUNLU
EBES204 Türkçe BESLENME İLKELERİ VE UYGULAMALARI II ZORUNLU
EBES206 Türkçe TOPLUM SAĞLIĞI VE BESLENMESİ ZORUNLU
EBES208 Türkçe HASTALIKLARDA TIBBİ BESLENME ZORUNLU
EBES210 Türkçe BESLENME BİYOKİMYASI II ZORUNLU
ETRD202 Türkçe TÜRK DİLİ II ZORUNLU
Toplam 13 8 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-BES Türkçe SBYO BESLENME VE DİYETETİK 5 YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EBES301 Türkçe TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ I ZORUNLU
EBES303 Türkçe ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ ZORUNLU
Toplam 3 2 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-BES Türkçe SBYO BESLENME VE DİYETETİK 6 YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EBES302 Türkçe TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ II ZORUNLU
EBES304 Türkçe TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİ ZORUNLU
Toplam 4 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-BES Türkçe SBYO BESLENME VE DİYETETİK 7 YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EBES401 Türkçe KLİNİK UYGULAMA ZORUNLU
EBES403 Türkçe BESLENME DANIŞMANLIĞI VE İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU
Toplam 3 4 0
2020SEC-5-BES – SBYO Beslenme ve Diyetetik 5 YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBES305 Türkçe BİYOİSTATİSTİK Seçmeli
EBES307 Türkçe EGZERSİZ VE BESLENME Seçmeli
EBES309 Türkçe BESLENME DAVRANIŞI BOZUKLUKLARI Seçmeli
EBES311 Türkçe TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDE KALİTE SİSTEMLERİ Seçmeli
EBES313 Türkçe BESLENME EKOLOJİSİ Seçmeli
2020SEC-6-BES – SBYO Beslenme ve Diyetetik 6 YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBES306 Türkçe PATOLOJİ Seçmeli
EBES308 Türkçe FARMAKOLOJİ VE BESİN İLAÇ ETKİLEŞİMİ Seçmeli
EBES310 Türkçe YETİŞKİNLERDE ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME Seçmeli
EBES312 Türkçe BESLENME EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI Seçmeli
EBES314 Türkçe SPORCU BESLENMESİ Seçmeli
EBES316 Türkçe FONKSİYONEL BESİNLER VE SAĞLIK Seçmeli
2020SEC-7-BES – SBYO Beslenme ve Diyetetik 7 YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBES405 Türkçe FİTOTERAPİ VE AROMATERAPİ Seçmeli
EBES407 Türkçe NUTRİGENETİK Seçmeli
EBES409 Türkçe BESLENME ANTROPOLOJİSİ VE SOSYOLOJİSİ Seçmeli
EBES411 Türkçe KANSER VE BESLENME Seçmeli
EBES413 Türkçe GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page
×