İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

Globalleşen dünyamızda, yabancı dil en önemli niteliklerden biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda başta çeviri bilim alanı Mütercim Tercümanlık bölümü ön plana çıkmaktadır. Çeviriye, edebiyat, turizm, eğitim, dış ilişkiler alanında faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör alanlarında ihtiyaç duyulduğu gibi; medya, hukuk, marka ve patent gibi birçok alanda da varlığına ihtiyaç artmaktadır. Mütercim ve Tercümanlık Bölümü disiplinler arası bir bölümdür. Bölümü tercih eden adaylar, birçok farklı bölümden dersler alarak (hukuk, sosyal bilimler, edebiyat, işletme, mühendislik, mimarlık, hukuk vb.) temel bigilerini geliştirmelidir. Çevirinin yapılacağı her alan ve konu ile ilgili, öğrencilere gözlem, analiz ve yorumlama yeteneği kazandırılırken, ilgili alana ait terim bilgisi tam olarak sağlanmaktadır. Teorik derslere ek olarak Simultane Çeviri Laboratuvarı, öğrencilerimizin uygumalı olarak tecrübe kazanmasına imkan vermektedir.

Çalışma Alanları

Mezunların çalışma alanları şöyledir: Tüm özel ve teknik alanlarda tercüme ihtiyacı olan, uluslararası faaliyet içinde bulunan tüm özel ve resmi kurumlar; Simultane ve yazılı çeviri büroları, Avrupa Birliği ile ilgili kuruluşlar ve organizasyonlar, özel TV’ler ve gazete büro ve ajansları, Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, bankaların kambiyo bölümleri, MİT, TRT ve haber ajansları, çeşitli milletlerarası kuruluşlar, yayınevleri, özel veya yayınevlerine bağlı olarak kitap çevirmenliği,serbest çevirmenlik, üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevliliği, özel çeviri büroları açma olanakları.

Dersler

Öğrencilerin alacağı temel dersler şöyledir; English Grammar, Reading and Writing Skills, Vocabulary and Terminology, Turkish for Translators, Technical Translation, Linguistics, Translation Studies, Translation of Social Sciences Texts, Literary Translation, Consecutive Interpreting Techniques, Discourse Analysis, Translation of Press Texts

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

İngilizce Mütercim Tercümanlık anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İngilizce Mütercim Tercümanlık anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Mütercim Tercümanlık (İngilizce) – – İngilizce Mütercim Tercümanlık
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I ZORUNLU
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
CSAR101 Türkçe COMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG I ZORUNLU
EHIS191 Türkçe ATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY I ZORUNLU
EMTE101 Türkçe TRANSLATİON ORİENTED TEXTUAL ANALYSİS-I ZORUNLU
EMTE103 Türkçe LİNGUİSTİCS I ZORUNLU
EMTE105 Türkçe WRİTİNG I ZORUNLU
EMTE107 Türkçe COMPARATİVE SYNTAX I ZORUNLU
Toplam 16 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
CSAR102 İngilizce COMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG II ZORUNLU
EHIS192 Türkçe ATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY II ZORUNLU
EMTE102 Türkçe TRANSLATİON ORİENTED TEXTUAL ANALYSİS-II ZORUNLU
EMTE104 Türkçe LİNGUİSTİCS II ZORUNLU
EMTE106 Türkçe WRİTİNG II ZORUNLU
EMTE108 Türkçe COMPARATİVE SYNTAX II ZORUNLU
Toplam 16 2 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EMTE201 Türkçe DİSCOURSE ANALYSİS I ZORUNLU
EMTE203 Türkçe INTRODUCTİON TO TRANSLATİON STUDİES ZORUNLU
EMTE205 Türkçe ENGLİSH LANGUAGE AND CULTURE FOR TRANSLATORS I ZORUNLU
EMTE207 Türkçe SPEAKİNG I ZORUNLU
ETRL201 İngilizce TURKİSH LANGUAGE I ZORUNLU
Toplam 14 0 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EMTE202 Türkçe DİSCOURSE ANALYSİS II ZORUNLU
EMTE204 Türkçe INTRODUCTİON TO INTERPRETİNG ZORUNLU
EMTE206 Türkçe ENGLİSH LANGUAGE AND CULTURE FOR TRANSLATORS II ZORUNLU
EMTE208 Türkçe SPEAKİNG II ZORUNLU
ETRL202 İngilizce TURKİSH LANGUAGE II ZORUNLU
Toplam 14 0 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-MTE-İNG. Türkçe İİSBF MÜTERCİM TERCÜMANLIK İNG. 5. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EMTE301 Türkçe WRİTTEN TRANSLATİON SKİLLS I ZORUNLU
Toplam 3 0 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-MTE-İNG. Türkçe İİSBF MÜTERCİM TERCÜMANLIK İNG. 6. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EMTE302 Türkçe WRİTTEN TRANSLATİON SKİLLS II ZORUNLU
Toplam 3 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-MTE-İNG. Türkçe İİSBF MÜTERCİM TERCÜMANLIK İNG. 7. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EMTE401 Türkçe TRANSLATİON FOR DUBBİNG AND SUBTİTLİNG ZORUNLU
Toplam 3 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-MTE-İNG. Türkçe İİSBF MÜTERCİM TERCÜMANLIK İNG. 8. YY. IMU DERSLERİ SEÇMELİ
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-MTE-İNG. – İİSBF Mütercim Tercümanlık İng. 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EMTE303 Türkçe MEDİCAL TRANSLATİON Seçmeli
EMTE305 Türkçe TECHNİCAL TRANSLATİON Seçmeli
EMTE307 Türkçe LİTERARY TRANSLATİON Seçmeli
EMTE309 Türkçe LEGAL TRANSLATİON Seçmeli
EMTE311 Türkçe TURKİSH FOR TRANSLATORS Seçmeli
2020SEC-6-MTE-İNG. – İİSBF Mütercim Tercümanlık İng. 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EMTE304 Türkçe TRANSLATİON FOR SOCİAL SCİENCES Seçmeli
EMTE306 Türkçe LEXİCOLOGY Seçmeli
EMTE308 Türkçe LİSTENİNG AND NOTETAKİNG Seçmeli
EMTE310 Türkçe CONSECUTİVE INTERPRETİNG Seçmeli
2020SEC-7-MTE-İNG. – İİSBF Mütercim Tercümanlık İng. 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EMTE403 Türkçe PROJECT İN INTERPRETİNG Seçmeli
EMTE405 Türkçe ON-SİGHT INTERPRETİNG Seçmeli
EMTE407 Türkçe SİMULTANEOUS INTERPRETİNG Seçmeli
EMTE409 Türkçe TRANSLATİON PROJECT Seçmeli
2020SEC-8-MTE-İNG. – İİSBF Mütercim Tercümanlık İng. 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EMTE402 Türkçe PROFESSİONAL PRACTİSE (INTERNSHİP) Seçmeli
EMTE404 Türkçe WORKİNG IN A FİRM AS PERMANENT EMPLOYEE (+REPORT) Seçmeli
EMTE406 Türkçe APPLİED RESEARCH PROJECT (DİSSERTATİON) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page