İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE)

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, üst düzeyde İngilizce bilen, dil, kültür ve edebiyat analizleri yapabilen, ve bilgi ve donanımların ışığında düşünen, soru soran, yorum yapabilen, yaratıcı ve dinamik bireylerin yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Bu bölümde öğrenciler, yazılı ve sözlü İngilizce becerilerini geliştirmelerini hedefleyen derslerin yanı sıra İngiliz kültürü ve edebiyatının tarihsel, yazınsal ve eleştirel açıdan araştırılmasına zemin hazırlayan dersler de almaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü disiplinler arası bir bölümdür. Edebiyat ve kültür alanındaki temel bilgiler ile farklı bölümlerden (iletişim, medya, hukuk, işletme, mimarlık, mühendislik vb) alınabilecek seçmeli dersler ile harmanlanır.

Çalışma Alanları

Mezunların çalışma alanları şöyledir: Tüm özel ve kamu kuruluşlarında, yazılı ve sözlü olmak üzere iyi derecede İngilizce bilgisini gerektiren tüm iletişim, çeviri, editörlük faaliyetleri; Milli eğitim, üniversiteler, dışişleri, turizm, bankalar, özel şirketler ve basın-yayın kuruluşları.

Dersler

Öğrencilerin alacağı temel dersler şöyledir; İleri Düzeyde Kompozisyon, İngilizce Dil Bilgisi, Mitoloji, İngiliz Edebiyatı Tarihi, Çeviri, Kısa Öykü, Edebi Metinler, Anglo-Sakson ve Ortaçağ Edebiyatı, Rönesans Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı Tarihi, Romantizm, Çağdaş İngiliz Edebiyatı

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

İngiliz Dili ve Edebiyatı anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İngiliz Dili ve Edebiyatı anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) – – İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I ZORUNLU
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
CSAR101 Türkçe COMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG I ZORUNLU
EHIS191 Türkçe ATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY I ZORUNLU
EILL103 Türkçe INTRODUCTİON TO LİTERARY STUDİES I ZORUNLU
EILL105 Türkçe ADVANCED WRİTİNG ZORUNLU
EILL107 Türkçe INTRODUCTİON TO ENGLİSH LİTERATURE I ZORUNLU
EMTE103 Türkçe LİNGUİSTİCS I ZORUNLU
Toplam 16 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
CSAR102 İngilizce COMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG II ZORUNLU
EHIS192 Türkçe ATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY II ZORUNLU
EILL104 Türkçe INTRODUCTİON TO LİTERARY STUDİES II ZORUNLU
EILL106 Türkçe INTRODUCTİON TO ENGLİSH LİTERATURE II ZORUNLU
EILL108 Türkçe MYTHOLOGY ZORUNLU
EMTE104 Türkçe LİNGUİSTİCS II ZORUNLU
Toplam 16 2 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EILL201 Türkçe SHORT STORY ZORUNLU
EILL203 Türkçe ANGLO SAXON AND MEDİVİAL LİTERATURE ZORUNLU
EILL205 Türkçe AMERİCAN LİTERATURE I ZORUNLU
EILL207 Türkçe 20TH CENTURY ENGLİSH LİTERATURE ZORUNLU
ETRL201 İngilizce TURKİSH LANGUAGE I ZORUNLU
Toplam 14 0 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EILL202 Türkçe RENAİSSANCE LİTERATURE ZORUNLU
EILL204 Türkçe CONTEMPORARY DRAMA ZORUNLU
EILL206 Türkçe AMERİCAN LİTERATURE II ZORUNLU
EILL208 Türkçe PHLLOSOPHY AND LİTERATURE ZORUNLU
ETRL202 İngilizce TURKİSH LANGUAGE II ZORUNLU
Toplam 14 0 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-İDE-İNG. Türkçe İİSBF İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI İNG. 5. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EILL301 Türkçe LİTERARY THEORY AND CRİTİCİSM I ZORUNLU
Toplam 3 0 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-İDE-İNG. Türkçe İİSBF İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI İNG. 6. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EILL302 Türkçe LİTERARY THEORY AND CRİTİCİSM II ZORUNLU
Toplam 3 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-İDE-İNG. Türkçe İİSBF İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI İNG. 7. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
EILL401 Türkçe SHAKESPEARE STUDİES ZORUNLU
Toplam 3 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-İDE-İNG. Türkçe İİSBF İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI İNG. 8. YY. IMU DERSLERİ SEÇMELİ
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-İDE-İNG. – İİSBF İngiliz Dili ve Edebiyatı İng. 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EILL303 Türkçe TEXTUAL ANALYSİS Seçmeli
EILL305 Türkçe FEMİNİST THEORY AND CRİTİCİSM Seçmeli
EILL307 Türkçe COMPARATİVE STUDİES Seçmeli
EILL309 Türkçe INTRODUCTİON TO WESTERN PHİLOSOPHY Seçmeli
EILL311 Türkçe POSTCOLONİAL LİTERATURE Seçmeli
EILL313 Türkçe VİCTORİAN LİTERATURE Seçmeli
2020SEC-6-İDE-İNG. – İİSBF İngiliz Dili ve Edebiyatı İng. 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EILL304 Türkçe FİLM STUDİES Seçmeli
EILL306 Türkçe ECOCRİTİSM Seçmeli
EILL308 Türkçe INTRODUCTİON TO ORİENTALİSM Seçmeli
EILL310 Türkçe DETECTİVE STUDİES Seçmeli
EILL312 Türkçe WORLD CLASSİCS Seçmeli
EILL314 Türkçe POST-MODERN NOVEL Seçmeli
EILL316 Türkçe MİNORİTY LİTERATURE Seçmeli
2020SEC-7-İDE-İNG. – İİSBF İngiliz Dili ve Edebiyatı İng. 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EILL403 Türkçe DYSTOPİAN AND APOCALYPTİC STUDİES Seçmeli
EILL405 Türkçe GOTHİC LİTERATURE Seçmeli
EILL407 Türkçe ROMANTİC POETRY Seçmeli
EILL409 Türkçe AFRİCAN-AMERİCAN LİTERATURE Seçmeli
EILL411 Türkçe SCİENCE FİCTİON Seçmeli
EILL413 Türkçe WOMEN AND LİTERATURE Seçmeli
2020SEC-8-İDE-İNG. – İİSBF İngiliz Dili ve Edebiyatı İng. 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EILL402 Türkçe PROFESSİONAL PRACTİSE (INTERNSHİP) Seçmeli
EILL404 Türkçe WORKİNG IN A FİRM AS PERMANENT EMPLOYEE (+REPORT) Seçmeli
EILL406 Türkçe APPLİED RESEARCH PROJECT (DİSSERTATİON) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page