GAZETECİLİK

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

Gazetecilik Bölümü’nde eğitim programı, günümüz medya sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı habercileri yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bölümün amacı; toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal olayları, neden sonuç ilişkileri çerçevesinde analiz edebilme yeteneğine sahip, mesleki etik değerlere bağlı, basın ve ifade özgürlüğünün savunucusu olan, kamunun tarafsız ve doğru haber alma hakkına saygı gösteren gazeteciler yetiştirmektir. Kuramsal ve uygulamalı dersler, bir yandan öğrencinin eğitim içinde yeteneklerinin farkına varması ve yaratıcılığını geliştirmesine; öte yandan ise, çözüm odaklı düşünen ve toplumsal sorunlara duyarlı bireyler olarak hayata atılmasına olanak tanıyacak biçimde yapılandırılmıştır. Öğrenciler, derslerde öğrendiklerini, üniversitemiz uygulama radyosu ve televizyonunda, haber atölyesinde, bilgisayar laboratuarlarında uygulama şansına sahiptir. Eğitim programı, sektör ve üniversite işbirliğinin önemi gözönünde bulundurularak, yerel, ulusal medya kuruluşları ve meslek örgütleriyle işbirliği içinde sürdürülmekte; öğrencilerin henüz üniversite yıllarında profesyonel yaşama uyum sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca, Bölümümüz öğrencileri, çift anadal ya da yandal programlarına devam edebilmekte; Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilmektedirler.

Çalışma Alanları

Gazetecilik Bölümü mezunları, hem geleneksel hem de yeni medyada gazetecilik yapma olanağına sahiptirler. Basılı ve çevrimiçi gazetelerde, dergilerde, haber ajanslarında muhabirlik, editörlük, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği gibi çeşitli kadrolarda, radyo ve televizyonların haber merkezlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanısıra, kamu ve özel sektörde, basın danışmanlığı, basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü yapabilmektedirler.

Dersler Hakkında

Gazetecilik Bölümü müfredatında, iletişim kuramları, iletişim hukuku, iletişim etiği, haber toplama ve yazma teknikleri, internet gazeteciliği, dergi haberciliği, radyo televizyon haberciliği, uzman gazetecilik, haber sosyolojisi, web tasarımı, sayfa tasarımı gibi dersler yer almaktadır. Müfredatta, gazetecilik uygulamalarına ve mesleki derslere ağırlık verilmiştir. Zorunlu derslerin yanısıra, öğrencilerin uzmanı olmak istedikleri alanda kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır. Ayrıca, Üniversite ve Fakülte derslerinden oluşan havuzdan, gazetecilikle ilgili dersleri tamamlayacak disiplinlerden ya da ilgi duydukları farklı disiplinlerden seçmeli ders alma olanağı da tanınmaktadır. Haber yazma teknikleri, ekonomi muhabirliği, kültür sanat muhabirliği gibi branş dersleri, sektörde çalışan önemli ve tanınmış gazeteciler tarafından yürütülmektedir. Öğrenciler, aynı zamanda, basın işletmeciliği, medya ekonomisi gibi derslerle medya kuruluşlarında yöneticilik yapmak üzere yetiştirilmektedirler. Günümüzde, küresel medya kuruluşlarının, sektörde yer aldığını görmekteyiz. Bu bağlamda, öğrencilerin yabancı dil bilmesi, gelecekte iş bulma olanaklarının da artmasını sağlayacaktır. Öğrencilerin yabancı dil konuşma gereksinimleri gözönünde bulundurularak, İngilizce’nin yanısıra İspanyolca, Rusça veya Almanca dillerinden biri, ikinci dil olarak verilmektedir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Gazetecilik anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Gazetecilik anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Gazetecilik – – Gazetecilik
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA191 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu
EGZT121 Türkçe GAZETECİLİĞE GİRİŞ Zorunlu
EHIR121 Türkçe İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu
EISL121 Türkçe HUKUKA GİRİŞ Zorunlu
EYDL191 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 13 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA192 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu
EGZT120 Türkçe HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ I Zorunlu
EGZT122 Türkçe YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK Zorunlu
EILT124 Türkçe KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu
ETRH120 Türkçe SANAT TARİHİ Zorunlu
EYDL192 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 14 6 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EGZT201 Türkçe İNTERNET GAZETECİLİĞİ Zorunlu
EGZT221 Türkçe HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ II Zorunlu
EGZT223 Türkçe BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI Zorunlu
ETRD201 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu
EYDL291 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu
Toplam 11 6 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EGZT220 Türkçe SÖYLEŞİ VE RÖPORTAJ TEKNİKLERİ Zorunlu
EGZT222 Türkçe İLETİŞİM HUKUKU Zorunlu
ETRD202 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu
EUTI220 Türkçe PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu
EYMD206 Türkçe MEDYA TARİHİ Zorunlu
Toplam 13 2 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-GZT Türkçe İİSBF GAZETECİLİK 5. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EGZT321 Türkçe TELEVİZYON HABERCİLİĞİ Zorunlu
Toplam 2 2 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-GZT Türkçe İİSBF GAZETECİLİK 6. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EGZT320 Türkçe GİRİŞİMCİ GAZETECİLİK Zorunlu
Toplam 2 2 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-GZT Türkçe İİSBF GAZETECİLİK 7. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EGZT421 Türkçe SİYASAL İLETİŞİM Zorunlu
Toplam 3 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-GZT Türkçe İİSBF GAZETECİLİK 8. YY. IMU DERSLERİ Seçmeli
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-GZT – İİSBF Gazetecilik 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBLG349 Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli
EGZT323 Türkçe HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA Seçmeli
EGZT325 Türkçe DERGİ HABERCİLİĞİ Seçmeli
EGZT327 Türkçe SPOR MUHABİRLİĞİ Seçmeli
EGZT329 Türkçe KÜLTÜR SANAT MUHABİRLİĞİ Seçmeli
EGZT331 Türkçe SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL PAZARLAMA Seçmeli
EGZT333 Türkçe İLETİŞİM ETİĞİ Seçmeli
2020SEC-6-GZT – İİSBF Gazetecilik 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EGZT322 Türkçe TELEVİZYON HABERCİLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli
EGZT324 Türkçe HABER ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli
EGZT326 Türkçe YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ Seçmeli
EGZT328 Türkçe TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Seçmeli
EGZT330 Türkçe MEDYA EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli
EGZT332 Türkçe SAYFA TASARIMI Seçmeli
2020SEC-7-GZT – İİSBF Gazetecilik 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EGZT423 Türkçe VERİ GAZETECİLİĞİ Seçmeli
EGZT425 Türkçe RADYO VE TELEVİZYON SUNUCULUĞU Seçmeli
EISL423 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli
EYMD423 Türkçe MEDYA PLANLAMA Seçmeli
2020SEC-8-GZT – İİSBF Gazetecilik 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EGZT402 Türkçe İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli
EGZT404 Türkçe BİR FİRMADA KADROLU ÇALIŞMAK (+RAPOR) Seçmeli
EGZT406 Türkçe UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ (BİTİRME TEZİ) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page