GAZETECİLİK

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

Gazetecilik Bölümü’nde eğitim programı, günümüz medya sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı habercileri yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bölümün amacı; toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal olayları, neden sonuç ilişkileri çerçevesinde analiz edebilme yeteneğine sahip, mesleki etik değerlere bağlı, basın ve ifade özgürlüğünün savunucusu olan, kamunun tarafsız ve doğru haber alma hakkına saygı gösteren gazeteciler yetiştirmektir. Kuramsal ve uygulamalı dersler, bir yandan öğrencinin eğitim içinde yeteneklerinin farkına varması ve yaratıcılığını geliştirmesine; öte yandan ise, çözüm odaklı düşünen ve toplumsal sorunlara duyarlı bireyler olarak hayata atılmasına olanak tanıyacak biçimde yapılandırılmıştır. Öğrenciler, derslerde öğrendiklerini, üniversitemiz uygulama radyosu ve televizyonunda, haber atölyesinde, bilgisayar laboratuarlarında uygulama şansına sahiptir. Eğitim programı, sektör ve üniversite işbirliğinin önemi gözönünde bulundurularak, yerel, ulusal medya kuruluşları ve meslek örgütleriyle işbirliği içinde sürdürülmekte; öğrencilerin henüz üniversite yıllarında profesyonel yaşama uyum sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca, Bölümümüz öğrencileri, çift anadal ya da yandal programlarına devam edebilmekte; Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilmektedirler.

Çalışma Alanları

Gazetecilik Bölümü mezunları, hem geleneksel hem de yeni medyada gazetecilik yapma olanağına sahiptirler. Basılı ve çevrimiçi gazetelerde, dergilerde, haber ajanslarında muhabirlik, editörlük, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği gibi çeşitli kadrolarda, radyo ve televizyonların haber merkezlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanısıra, kamu ve özel sektörde, basın danışmanlığı, basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü yapabilmektedirler.

Dersler Hakkında

Gazetecilik Bölümü müfredatında, iletişim kuramları, iletişim hukuku, iletişim etiği, haber toplama ve yazma teknikleri, internet gazeteciliği, dergi haberciliği, radyo televizyon haberciliği, uzman gazetecilik, haber sosyolojisi, web tasarımı, sayfa tasarımı gibi dersler yer almaktadır. Müfredatta, gazetecilik uygulamalarına ve mesleki derslere ağırlık verilmiştir. Zorunlu derslerin yanısıra, öğrencilerin uzmanı olmak istedikleri alanda kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır. Ayrıca, Üniversite ve Fakülte derslerinden oluşan havuzdan, gazetecilikle ilgili dersleri tamamlayacak disiplinlerden ya da ilgi duydukları farklı disiplinlerden seçmeli ders alma olanağı da tanınmaktadır. Haber yazma teknikleri, ekonomi muhabirliği, kültür sanat muhabirliği gibi branş dersleri, sektörde çalışan önemli ve tanınmış gazeteciler tarafından yürütülmektedir. Öğrenciler, aynı zamanda, basın işletmeciliği, medya ekonomisi gibi derslerle medya kuruluşlarında yöneticilik yapmak üzere yetiştirilmektedirler. Günümüzde, küresel medya kuruluşlarının, sektörde yer aldığını görmekteyiz. Bu bağlamda, öğrencilerin yabancı dil bilmesi, gelecekte iş bulma olanaklarının da artmasını sağlayacaktır. Öğrencilerin yabancı dil konuşma gereksinimleri gözönünde bulundurularak, İngilizce’nin yanısıra İspanyolca, Rusça veya Almanca dillerinden biri, ikinci dil olarak verilmektedir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Gazetecilik anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Gazetecilik anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Gazetecilik – – Gazetecilik
0. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
HAZ-1İngilizceHAZIRLIK-IZorunlu
Toplam000
1. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EATA191TürkçeATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ IZorunlu
EGZT121TürkçeGAZETECİLİĞE GİRİŞZorunlu
EHIR121TürkçeİLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞZorunlu
EISL121TürkçeHUKUKA GİRİŞZorunlu
EYDL191TürkçeİNGİLİZCE IZorunlu
Toplam1320
2. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EATA192TürkçeATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ IIZorunlu
EGZT120TürkçeHABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ IZorunlu
EGZT122TürkçeYENİ MEDYA VE GAZETECİLİKZorunlu
EILT124TürkçeKİTLE İLETİŞİM KURAMLARIZorunlu
ETRH120TürkçeSANAT TARİHİZorunlu
EYDL192TürkçeİNGİLİZCE IIZorunlu
Toplam1460
3. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EGZT201TürkçeİNTERNET GAZETECİLİĞİZorunlu
EGZT221TürkçeHABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ IIZorunlu
EGZT223TürkçeBASIN FOTOĞRAFÇILIĞIZorunlu
ETRD201TürkçeTÜRK DİLİ IZorunlu
EYDL291TürkçeMESLEKİ İNGİLİZCEZorunlu
Toplam1160
4. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EGZT220TürkçeSÖYLEŞİ VE RÖPORTAJ TEKNİKLERİZorunlu
EGZT222TürkçeİLETİŞİM HUKUKUZorunlu
ETRD202TürkçeTÜRK DİLİ IIZorunlu
EUTI220TürkçePAZARLAMA YÖNETİMİZorunlu
EYMD206TürkçeMEDYA TARİHİZorunlu
Toplam1320
5. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2020SEC-5-GZTTürkçeİİSBF GAZETECİLİK 5. YY. SEÇMELİ DERSLERSeçmeli
EGZT321TürkçeTELEVİZYON HABERCİLİĞİZorunlu
Toplam220
6. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2020SEC-6-GZTTürkçeİİSBF GAZETECİLİK 6. YY. SEÇMELİ DERSLERSeçmeli
EGZT320TürkçeGİRİŞİMCİ GAZETECİLİKZorunlu
Toplam220
7. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2020SEC-7-GZTTürkçeİİSBF GAZETECİLİK 7. YY. SEÇMELİ DERSLERSeçmeli
EGZT421TürkçeSİYASAL İLETİŞİMZorunlu
Toplam300
8. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2020SEC-8-GZTTürkçeİİSBF GAZETECİLİK 8. YY. IMU DERSLERİSeçmeli
Toplam000
2020SEC-5-GZT – İİSBF Gazetecilik 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EBLG349TürkçeWEB TASARIMISeçmeli
EGZT323TürkçeHALKLA İLİŞKİLER VE MEDYASeçmeli
EGZT325TürkçeDERGİ HABERCİLİĞİSeçmeli
EGZT327TürkçeSPOR MUHABİRLİĞİSeçmeli
EGZT329TürkçeKÜLTÜR SANAT MUHABİRLİĞİSeçmeli
EGZT331TürkçeSOSYAL MEDYA VE DİJİTAL PAZARLAMASeçmeli
EGZT333TürkçeİLETİŞİM ETİĞİSeçmeli
2020SEC-6-GZT – İİSBF Gazetecilik 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EGZT322TürkçeTELEVİZYON HABERCİLİĞİ UYGULAMALARISeçmeli
EGZT324TürkçeHABER ÇÖZÜMLEMELERİSeçmeli
EGZT326TürkçeYURTTAŞ GAZETECİLİĞİSeçmeli
EGZT328TürkçeTÜRK DEMOKRASİ TARİHİSeçmeli
EGZT330TürkçeMEDYA EKONOMİSİ VE YÖNETİMİSeçmeli
EGZT332TürkçeSAYFA TASARIMISeçmeli
2020SEC-7-GZT – İİSBF Gazetecilik 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EGZT423TürkçeVERİ GAZETECİLİĞİSeçmeli
EGZT425TürkçeRADYO VE TELEVİZYON SUNUCULUĞUSeçmeli
EISL423TürkçeMARKA YÖNETİMİSeçmeli
EYMD423TürkçeMEDYA PLANLAMASeçmeli
2020SEC-8-GZT – İİSBF Gazetecilik 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EGZT402TürkçeİŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALARSeçmeli
EGZT404TürkçeBİR FİRMADA KADROLU ÇALIŞMAK (+RAPOR)Seçmeli
EGZT406TürkçeUYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ (BİTİRME TEZİ)Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page