YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bölüm Hakkında

Nişantaşı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü, öğrencilerine özellikle bilgi teknolojilerinin geliştirme süreçlerinin etkin ve başarı oranı yüksek olarak yürütülebilmesi için gerekli olan bilimsel ve bilişsel alt yapıya sahip sektörel gelişime katkı verebilecek düzeyde teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, problem çözme, araştırma yapma yeteneklerine sahip, iletişim yetenekleri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın uzman mühendisler yetiştirmek üzere oluşturulmuştur. Yazılım Mühendisliği Bölümü’nün ana hedefi, teorik ve pratik bilgileri kullanarak bilgisayar programlarını etkin olarak tasarlama, yazılım geliştirme süreçlerini en iyileştirme, veri işleme ve veri analizi teknikleri ile gündelik ve endüstriyel problemleri bilişim teknolojilerini kullanarak çözme, özellikle yazılım teknolojilerindeki hızlı değişimlere uyum sağlama gibi bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmaktır.

Çalışma Olanakları

Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler; sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, uygulama programcısı olarak hemen her kurum ve kuruluşun çeşitli bölümlerinde geniş bir iş yelpazesine sahip olacakları gibi; bilgisayar yazılımı üreten şirketlerin bilgi işlem merkezlerinde yönetim, veri yönetimi, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım ve gerçekleştirilmesinde uygulama mühendisi olarak görev alabileceklerdir. Programdan mezun olacak yazılım mühendisleri, bilgisayarın kullanıldığı herhangi bir endüstri dalında, sistem ve bilgisayar ağları konularında çağdaş bilgilere sahip ve yazılım alanında herhangi bir ölçekte proje tasarımı yapabilecek, bu projeleri uygulamaya geçirebilecek, test ve entegrasyon adımlarını başarıyla gerçekleyebilecek özelliklere sahip olacaklar, bu konularda ülkemizde ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücüne önemli katkılarda bulunabileceklerdir. Bilgisayar ağları üzerine çalışan kuruluşlarda uygulama elemanı veya sistem mühendisleri olarak, savunma sanayi ve elektronik cihaz üretimi yapan kuruluşlarda uygulama mühendisleri olarak istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca, üniversitelerde akademisyen, özel sektördeki firmalarda ve askeri kuruluşlarda yazılım uzmanı, yurtiçinde ya da yurtdışında kendi işyerlerini kurarak yukarıda sayılan mesleklere benzer görevler üstlenebilirler.

Dersler Hakkında

Yazılım mühendisliği Lisans bölümüne, temel mühendislik bilgi ve becerilerine yönelik dersler ile yazılım geliştirme uygulamaları için gerekli olan matematik ve algoritma temel bilgisi kazandırmaya yönelik dersler ve ayrıca uygulama geliştirme ve proje yönetimi yeteneklerini ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan dersler sunulmaktadır. Bu kapsamda öğrencilere, temel ve ileri seviye programlama, yazılım gereksinim analizi, yazılım tasarımı ve mimarisi, veri yapıları ve algoritmalar, işletim sistemleri, bilgi sistemleri ve veri güvenliği, yazılım proje yönetimi ve insan bilgisayar etkileşimi gibi alanlarda aldıkları zorunlu derslerin yanı sıra mobil ve web tabanlı uygulama geliştirme, veri madenciliği, yapay zeka ve uzman sistemler ve endüstride yazılım uygulamaları ile benzeri konularda da seçmeli dersler verilmektedir. Yazılım Mühendisliği Lisans Programı tam İngilizce olarak eğitim vermektedir. Böylece, öğrenciler, özellikle bilgi teknolojileri alnının evrensel bilim dili olan İngilizce ile mesleki literatürü ve güncel gelişmeleri takip edebilmektedirler. Ayrıca, güncel yazılım mühendisliği konularını araştırabilmekte, ilgili terminolojiyi öğrenebilmekte ve geliştirecekleri alanla ilgili yeni teknolojileri uluslararası arenada paylaşabilmektedirler.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Yazılım Mühendisliği anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Yazılım Mühendisliği anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Mühendislik Mimarlık Fakültesi – Yazılım Mühendisliği (İngilizce) – – Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I ZORUNLU
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
CSAR101 Türkçe COMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG I ZORUNLU
ECVL113 Türkçe PHYSİCS I ZORUNLU
ECVL121 Türkçe MATHEMATİCS I ZORUNLU
EHIS191 Türkçe ATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY I ZORUNLU
ESOF101 Türkçe INTRODUCTİON TO SOFTWARE ENGİNEERİNG ZORUNLU
Toplam 13 6 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
CSAR102 İngilizce COMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG II ZORUNLU
ECVL114 Türkçe PHYSİCS II ZORUNLU
ECVL120 Türkçe CHEMİSTRY ZORUNLU
ECVL122 Türkçe MATHEMATİCS II ZORUNLU
EHIS192 Türkçe ATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY II ZORUNLU
ESOF102 Türkçe INTRODUCTİON TO COMPUTER PROGRAMMİNG ZORUNLU
Toplam 16 6 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ECVL221 Türkçe LİNEAR ALGEBRA AND DİFFERENTİAL EQUATİONS ZORUNLU
ESOF201 Türkçe SOFTWARE REQUİREMENTS AND ANALYSİS ZORUNLU
ESOF203 Türkçe OBJECT ORİENTED PROGRAMMİNG ZORUNLU
ESOF205 Türkçe PROBABİLİTY AND STATİSTİCS ZORUNLU
ETRL201 İngilizce TURKİSH LANGUAGE I ZORUNLU
Toplam 11 6 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESOF202 Türkçe SOFTWARE DESİGN AND ARCHİTECTURE ZORUNLU
ESOF204 Türkçe DATA STRUCTURES AND ALGORİTHMS ZORUNLU
ESOF206 Türkçe FORMAL LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY ZORUNLU
ESOF208 Türkçe DİSCRETE MATHEMATİCS ZORUNLU
ETRL202 İngilizce TURKİSH LANGUAGE II ZORUNLU
Toplam 13 2 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-YZL-ING Türkçe MMF YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 5. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
ESOF301 Türkçe OPERATİNG SYSTEMS ZORUNLU
Toplam 3 0 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-YZL-ING Türkçe MMF YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 6. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
ESOF302 Türkçe INFORMATİON SYSTEMS AND SECURİTY ZORUNLU
Toplam 3 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-YZL-ING Türkçe MMF YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 7. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
ESOF401 Türkçe SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT ZORUNLU
Toplam 2 2 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020IMU-8-YZL-ING Türkçe MMF YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 8. YY. IMU DERSLERİ SEÇMELİ
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-YZL-ING – MMF Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESOF303 Türkçe SOFTWARE SECURİTY Seçmeli
ESOF305 Türkçe HUMAN COMPUTER INTERACTİON Seçmeli
ESOF307 Türkçe SOFTWARE ECONOMİCS Seçmeli
ESOF309 Türkçe WEB DESİGN AND PROGRAMMİNG Seçmeli
ESOF311 Türkçe ANALYSİS OF ALGORİTHM Seçmeli
ESOF313 Türkçe MULTİMEDİA INFORMATİON SYSTEMS Seçmeli
2020SEC-6-YZL-ING – MMF Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESOF304 Türkçe PROGRAMMİNG LANGUAGES Seçmeli
ESOF306 Türkçe DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS Seçmeli
ESOF308 Türkçe MOBİLE PROGRAMMİNG Seçmeli
ESOF310 Türkçe DATA MİNİNG Seçmeli
ESOF312 Türkçe SERVER SOFTWARE PROGRAMMİNG Seçmeli
ESOF314 Türkçe ASSEMBLY PROGRAMMİNG Seçmeli
2020SEC-7-YZL-ING – MMF Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESOF403 Türkçe NON -TECHNİCAL ASPECTS OF ENGİNEERİNG Seçmeli
ESOF405 Türkçe SOFTWARE VERİFİCATİON AND VALİDATİON Seçmeli
ESOF407 Türkçe SOFTWARE QUALİTY ASSURANCE Seçmeli
ESOF409 Türkçe SOFTWARE VALİDATİON AND TESTİNG Seçmeli
ESOF411 Türkçe PARALLEL PROGRAMMİNG Seçmeli
ESOF413 Türkçe SOFTWARE APPLİCATİON İN INDUSTRY Seçmeli
2020IMU-8-YZL-ING – MMF Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ESOF402 Türkçe PROFESSİONAL PRACTİSE (INTERNSHİP) Seçmeli
ESOF404 Türkçe WORKİNG İN A FİRM AS PERMANENT EMPLOYEE (+REPORT) Seçmeli
ESOF406 Türkçe APPLİED RESEARCH PROJECT (DİSSERTATİON) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page