Özel yetenek sınav sonuçlarına göre kayıt yaptıracak asil adayların kayıtları; yukarıdaki bölümler için 28 Temmuz 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

Yedek listeden kayıt yaptırmaya hak kazanacak adayların kayıtları ise 31 Temmuz 2023 tarihinde yapılacaktır.

İletişim için;

Tekstil ve Moda Tasarımı, Grafik Tasarımı, Hava Trafik Kontrolü; 0531 546 16 23

Sahne Sanatları, Müzik 0531 546 16 24

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Sınav Koşulları

22 Temmuz Cumartesi 11:00 – 13:00
23 Temmuz Pazar 13:00 – 15:00
Fashion Atelier 4

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Yetenek Sınavı

Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programının yerleştirme sınavı obje çizimine dayalıdır. Sınav tek aşama, tek oturumda gerçekleştirilir. Belirtilen yer ve zamanda sınava girmeyen aday hakkını kaybetmiş sayılır. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavda, adayların program yerleştirme sınavında başarılı sayılmaları için en az 50 ve üzeri puan almaları gerekir. Program yerleştirme sınavından 50 puanın altında alan adaylar ise başarısız sayılır ve aldıkları puan ilan edilmez.

Değerlendirme ve Yöntem

Değerlendirmelerde göz önünde bulundurulacak ölçütler; Oran-orantı, kâğıda dengeli yerleşim, perspektif, doku, lokal tonlama, gölgelendirmedir.

Değerlendirmelerde göz önünde bulundurulacak kriter ve puanlandırma aşağıda sunulmuştur.

Kriter Puan
Oran-orantı 20 puan
Kâğıda dengeli yerleşim 15 puan
Perspektif 15 puan
Doku 15 puan
Lokal tonlama 20 puan
Gölgelendirme 15 puan

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

 Bölüm Hakkında

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, hızlı bir ivme ile dönüşen moda dünyasında görünen değişimleri yakından takip ederek çağın gereklerine adapte olabilen, güncel moda ve trendleri iyi kavrayan, analiz eden ve yaratıcılıkları ile harmanlayarak bugünün ve yarının tasarımlarını ortaya koyacak tekstil ve moda tasarımcılarını sektöre dahil etmeyi amaçlamaktadır.

NeoTech Kampüsü içinde yer alan bölüm; alanlarında uzman kadrosunun yanı sıra sektör ile güçlü bağlara sahiptir. Ayrıca, gereken teknik altyapı ile donatılmıştır. Baskı, dokuma, dikiş, çizim ve bilgisayar yetkinlikleri için tüm atölyeler öğrencilerin kullanımına hazırdır. Kampüsün fiziki ve şeffaf yapısı sayesinde öğrenci tasarımları, kampüsün içinde sürekli görünürlük kazanır.

Program, dört yıllık lisans eğitimi verir ve yetenek sınavı ile öğrenci kabul eder. Öğrencilerimiz, Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı sayesinde anlaşmalı kurumlar ile uluslararası eğitim veya staj deneyimi kazanabilmektedir.

Çalışma Alanları

Mezun olan öğrencilerimiz lisans eğitimleri süresince yöneldikleri uzmanlık alanı çerçevesinde edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde tekstil ve moda sektörlerinde; Moda Tasarımcısı, Baskı Tasarımcısı, Dokuma Tasarımcısı, Aksesuar Tasarımcısı, Görsel Mağaza Tasarımcısı, Stil Danışmanı, Yaratıcı Direktör, Moda Editörü, Moda Yazarı gibi daha da çeşitlenebilecek şekilde, sektörün farklı alanlarında ve pozisyonlarında çalışma olanağı bulmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız, lisansüstü eğitime devam etmeyi tercih ederek akademik kariyer planlaması yapabilirler.

Dersler Hakkında

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü; geniş seçmeli ders havuzu sayesinde, öğrencilere uzmanlaşma imkanı tanır. Dokuma, Baskı ve Giysi Tasarımı disiplinleri hakkında edinilecek yetenekler ile beraber tekstil ve modanın; tarihini, kültürel yapısını ve ticari faaliyetlerini içeren derslerle öğrencilerin yaratıcı ve girişimci birer tasarımcı olmaları hedeflenmektedir.

Back to top of page