İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tezli Yüksek Lisans

Program Hakkında

İnsan Kaynakları Yönetimi tezli yüksek lisans programının temel amacı, idari bilimler ve yönetim bilimleri lisans programlarından mezun olan yetkin öğrencileri, ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Ayrıca, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip, karşılaştırmalı insan kaynakları yönetimi disiplinine hakim yöneticiler ve akademisyen adayları yetiştirerek, onları iş hayatının her kademesine hazır hale getirmektir.

Program Müfredatı

İnsan Kaynakları Yönetimi tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 24 kredilik 8 adet dersi, başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ek olarak öğrencilerin üçüncü ve dördüncü yarıyılda seminer ve yüksek lisans tezlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. Programı tamamlamak için minimum süre 4 yarıyıl maksimum süre 6 yarıyıldır. İnsan Kaynakları Yönetimi tezli yüksek lisans programı müfredat bilgisi için lütfen TIKLAYINIZ.

 

Tezsiz Yüksek Lisans

Program Hakkında

İnsan Kaynakları Yönetimi tezsiz yüksek lisans programının temel amacı, idari bilimler ve yönetim bilimleri lisans programlarından mezun olan yetkin öğrencileri, ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Ayrıca, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip, karşılaştırmalı insan kaynakları yönetimi disiplinine hakim yöneticiler yetiştirerek, onları iş hayatının her kademesine hazır hale getirmektir.

Program Müfredatı

İnsan Kaynakları Yönetimi tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 30 kredilik 10 adet dersi, ve bitirme projelerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Programın minimum süresi 2 yarıyıl maksimum süresi 3 yarıyıldır. İnsan Kaynakları Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı müfredat bilgisi için lütfen TIKLAYINIZ.

Back to top of page