İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (TÜRKÇE/İNGİLİZCE)

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bölüm Hakkında

İnşaat Mühendisliği Bölümü, inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri kapsayan yapı, hidrolik, ulaştırma ve geoteknik gibi alanlardaki bilgilere yer veren bir programa sahiptir. Öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmeyi, araştırma, tasarım, planlama ve uygulama becerisi kazandırmayı ilke edinir. İçinde yaşadıkları topluma bilimsel düşünce üretebilen, kendisini geliştirebilen, analiz ve sentez yapabilen, araştırmacı, sosyal yönden gelişmiş, mesleğine ve topluma karşı ahlaki, etik, yasal ve profesyonel sorumluluklarını bilen mezunlar yetiştirmek öncelikli amaçtır. Mezunlarımızın eğitim sürecinde sahip oldukları bilgiyi meslek hayatında doğru kullanabilmeleri ve yeniliklere uyum sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır

Çalışma Alanları

İnşaat Mühendisliği; çalışma alanı en geniş olan mühendislik dallarından biridir. Hemem hemen bütün kamu-özel kurum ve kuruluşlarda inşaat mühendisleri görev yapmaktadır. Diğer taraftan İnşaat Mühendisliği, özel çalışma imkanı en fazla olan meslek dallarından bir tanesidir. diğer bir ifade ile mezunlar kendi işyerlerini açabilirler, müteahhitlik yapabilirler. Özellikle son yıllarda Türk inşaat firmaları uluslararası projelerde de önemli pay sahibi olmuşlardır. Bu bakımdan inşaat mühendislerinin yurt dışında da oldukça geniş çalışma imkanı bulunmaktadır. İnşaat mühendisliği çalışmalarının bir bölümü de büro çalışmalarından oluşmaktadır. Diğer bölümü ise yapı yerinde gerçekleşecek olan şantiye çalışmalarından oluşmaktadır. Ülkemizde inşaat sektörüne yapılan yatırımların artması ve yurt dışında da inşaat işleri alınması nedeniyle sektörde uzman mühendislere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle İnşaat Mühendisleri Odası, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyine üye olmuştur.

Dersler Hakkında

İnşaat Mühendisliği bölümü, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz ilk yıl matematik, fizik, kimya, teknik resim ve bilgisayar programlama dersleri alırlar. Bu derslerden sonra, mekanik, yapı, akışkanlar mekaniği, hidrolik mühendisliği, hidroloji ve altyapı mühendisliği, geoteknik, ölçme bilgisi, ulaşım mühendisliği, inşaat yapı malzemeleri, çelik yapılar, şantiye yönetimi konuları yer alır. Bu derslerin yanında, kendilerini ilgi alanları doğrultusunda geliştirebilecekleri ileri seviye seçmeli dersler de öğrencilerimize sunulmaktadır. Tüm bu derslerin yanı sıra İngilizce konuşma ve yazma becerilerinin gelişmesini sağlayan İngilizce dersleri de müfredata ekleyerek öğrencilerimiz geleceğe hazırlanmaktadır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

İnşaat Mühendisliği anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İnşaat Mühendisliği anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İnşaat Mühendisliği anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

0. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
HAZ-1İngilizceHAZIRLIK-IZorunlu
Toplam000
1. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
CSAR101İngilizceCOMMUNICATION SKILLS AND ACADEMIC REPORTING IZorunlu2263
ECVL109TürkçeINTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERINGZorunlu353
ECVL111TürkçeCONSTRUCTION TECHNOLOGIESZorunlu2233
ECVL113TürkçePHYSICS IZorunlu3274
ECVL121TürkçeMATHEMATICS IZorunlu3274
EHIS191İngilizceATATURK’S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTION IZorunlu232
Toplam15803119
2. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
CSAR102İngilizceCOMMUNICATION SKILLS AND ACADEMIC REPORTING IIZorunlu2263
ECVL114TürkçePHYSICS IIZorunlu3274
ECVL120TürkçeCHEMISTRYZorunlu363
ECVL122TürkçeMATHEMATICS IIZorunlu3274
ECVL124İngilizceMATERIAL SCIENCEZorunlu343
EHIS192İngilizceATATURK’S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTION IIZorunlu22
Toplam16603019
3. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
ECVL213TürkçeCONSTRUCTION MATERIALS AND CONCRETE TECHNOLOGYZorunlu2253
ECVL215TürkçeSTRENGTH OF MATERIALS IZorunlu353
ECVL221TürkçeDIFFERENTIAL EQUATIONSZorunlu2253
ECVL223TürkçeTECHNICAL DRAWINGZorunlu2263
ECVL225TürkçeLINEAR ALGEBRAZorunlu353
ESOF205TürkçePROBABILITY AND STATISTICSZorunlu2263
ETRL201İngilizceTURKISH LANGUAGE IZorunlu22
Toplam16803220
4. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
ECVL214İngilizceENGINEERING MATHEMATICSZorunlu363
ECVL216İngilizceFLUID MECHANICSZorunlu363
ECVL218İngilizceBUILDING STATICS IZorunlu363
ECVL220TürkçeNUMERICAL ANALYSISZorunlu353
ECVL222İngilizceSTRENGTH OF MATERIALS IIZorunlu353
ETRL202İngilizceTURKISH LANGUAGE IIZorunlu22
Toplam17002817
5. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
2020SEC-5-INS-INGTürkçeMMF İNŞAAT MÜHENDISLIĞI (İNGILIZCE) 5. YY. SEÇMELI DERSLERSeçmeli3
ECVL319TürkçeCONSTRUCTION MANAGEMENT AND ECONOMYZorunlu383
ECVL327TürkçeHYDRAULICSZorunlu33
ECVL329TürkçePROFESSIONAL LIABILITY AND ETHICSZorunlu22
GE03INGİngilizceGE ELECTIVE COURSES (5. YY)Seçmeli
Toplam800811
6. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
2020SEC-6-INS-INGTürkçeMMF İNŞAAT MÜHENDISLIĞI (İNGILIZCE) 6. YY. SEÇMELI DERSLERSeçmeli3
ECVL318TürkçeCONCRETE IZorunlu373
ECVL332TürkçeENTREPRENEURSHIPZorunlu223
ECVL334TürkçeENVIROMENTAL PROTECTION, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETYZorunlu22
ECVL336TürkçePROJECT MANAGEMENTZorunlu33
KEP302TürkçeKEP IZorunlu
Toplam1020714
7. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
2020SEC-7-INS-INGTürkçeMMF İNŞAAT MÜHENDISLIĞI (İNGILIZCE) 7. YY. SEÇMELI DERSLERSeçmeli3
ECVL431TürkçeREINFORCED CONCRETE IIZorunlu373
ECVL433TürkçeHIGHWAY ENGINEERINGZorunlu33
ECVL435TürkçeGRADUATION PROJECTZorunlu33
GE05INGİngilizceGE ELECTIVE COURSES (7. YY)Seçmeli
KEP401TürkçeKEP IIZorunlu
Toplam900712
8. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
IMUINGTürkçe8. YY IMU ELECTIVE COURSESSeçmeli22012
Toplam220012
2020SEC-5-INS-ING – MMF İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
ECVL321TürkçeENGINEERING GEOLOGYSeçmeli363
ECVL323TürkçeLABORATUARY APPLICATIONS IN CIVIL ENGINEERINGSeçmeli2263
ECVL325TürkçeSTATISTICAL METHODS IN ENGINEERINGSeçmeli363
ECVL331TürkçeTOPOGRAPHYSeçmeli363
ECVL333TürkçeSURVEYINGSeçmeli363
ECVL335TürkçeDYNAMICSSeçmeli363
ECVL337TürkçeSTEEL STRUCTURESSeçmeli363
GE03ING – GE Elective Courses (5. YY)
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
GEE01001TürkçeINTRODUCTION TO THEATRESeçmeli353
GEE01002İngilizceCLASSICAL TURKISH ART AND ARTISTSSeçmeli353
GEE01003TürkçeFINE ARTS IN TURKEYSeçmeli353
GEE01004İngilizceINTRODUCTION TO TURKISH CLASSICAL MUSICSeçmeli353
GEE01005İngilizceINTRODUCTION TO WORLD MUSICSeçmeli353
GEE01006İngilizceCOLOR IN SPACESeçmeli353
GEE01007İngilizceART AND CREATIVITYSeçmeli353
GEE01008İngilizceSTYLE CONSULTINGSeçmeli353
GEE01009İngilizceTHE ART OF TURKISH CUISINESeçmeli353
GEE01010İngilizceVIRTUAL DISCOVERY OF İSTANBULSeçmeli353
GEE01011İngilizceCITY AND CULTURESeçmeli353
GEE01013İngilizceTURKISH POETRY AND POETSSeçmeli353
GEE01014İngilizceCREATIVE LITERATURESeçmeli353
GEE01015İngilizceHISTORY OF CINEMASeçmeli353
GEE02001İngilizceOTTOMAN CULTUREL HISTORYSeçmeli353
GEE02002İngilizceHISTORY OF CIVILIZATIONSeçmeli353
GEE02003İngilizceANATOLIAN CIVILIZATIONSSeçmeli353
GEE02004İngilizceINTRODUCTION TO ARCHEOLOGYSeçmeli353
GEE02005İngilizceISTANBUL IN SOCIAL AND HISTORICAL PERSPECTIVESSeçmeli353
GEE03001İngilizceTRAFFIC AND ROAD SAFETYSeçmeli353
GEE03002İngilizceETHICS AND DEONTOLOGYSeçmeli353
GEE03003İngilizcePHYSICAL FITNESSSeçmeli353
GEE03004İngilizceHUMAN RIGHTSSeçmeli353
GEE03005İngilizceENGINEERING ETHICSSeçmeli353
GEE03006İngilizceENVIRONMENTAL PROTECTIONSeçmeli353
GEE03007İngilizcePHYSICAL LITERACYSeçmeli353
GEE03008İngilizceDISASTER AWERENESSSeçmeli353
GEE03009TürkçeVOLUNTEERING ACTIONSSeçmeli353
GEE03010İngilizceNUTRITION AND HEALTY LIFESeçmeli353
GEE03011İngilizceLIFELONG SPORTSeçmeli353
GEE04001İngilizceMODERN LOGICSeçmeli353
GEE04002İngilizceCONTEMPORARY PHILOSOPYSeçmeli353
GEE04003İngilizcePHILOSOPY OF LIFESeçmeli353
GEE04004İngilizcePHILOSOPY OF MEDIASeçmeli353
GEE05001İngilizceWORLD ECONOMICSSeçmeli353
GEE05002İngilizceBEHAVIOURAL ECONOMICSSeçmeli353
GEE05003İngilizceSUSTAINABLE DEVELOPMENTSeçmeli353
GEE05004İngilizceSTRATEGIC ROADMAPS AND INNOVATIONSeçmeli353
GEE05005İngilizceCONFLICT MANAGEMENTSeçmeli353
GEE05006TürkçeBEHAVIORAL FINANCESeçmeli353
GEE05007İngilizceFINANCIAL LITERACYSeçmeli353
GEE05008İngilizceENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS PLANSeçmeli353
GEE05009İngilizceLEARNING ORGANIZATIONSSeçmeli353
GEE05010İngilizceMONEY AND INVESTMENTSeçmeli353
GEE05011İngilizceCAREER PLANNINGSeçmeli353
GEE05012İngilizceFUN AT WORKSeçmeli353
GEE05013İngilizcePROJECT DESIGN AND MANAGEMENTSeçmeli353
GEE06001İngilizceSIBER SECURITYSeçmeli353
GEE06002TürkçeSCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENTSeçmeli353
GEE06003İngilizceWEB TECHNOLOGIESSeçmeli353
GEE06004İngilizceDIJITAL CONTENT PRODUCTIONSeçmeli353
GEE06005İngilizceNEW MEDIA PUBLISHINGSeçmeli353
GEE06006İngilizceVIDEO PRODUCTIONSeçmeli353
GEE06007İngilizceR&D MANAGEMENTSeçmeli353
GEE06008İngilizceUNMANNED AERIAL VEHICLESeçmeli353
GEE06009İngilizceARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CONTROLSeçmeli353
GEE06010İngilizceDIGITAL LITERACYSeçmeli353
GEE06011İngilizceTECHNOLOGY DEPENDENCYSeçmeli353
GEE06012İngilizceAEROSPACE TECHNOLOGYSeçmeli353
GEE06013İngilizce3D MODELLING AND VISUALIZATIONSeçmeli353
GEE06014İngilizceSPORTS AND TECHNOLOGYSeçmeli353
GEE06016İngilizceVR DESIGNSeçmeli353
GEE06017İngilizceCHARACTER DESIGNSeçmeli353
GEE06018İngilizceMOBILE INTERACTION DESIGNSeçmeli353
GEE07001İngilizceART OF COMMUNICATIONSeçmeli353
GEE07002İngilizceCOMMUNICATION AND ADVERTISEMENTSeçmeli353
GEE07003İngilizceEFFECTIVE COMMUNICATION AND BODY LANGUAGESeçmeli353
GEE07004İngilizceEFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUESSeçmeli353
GEE07005İngilizceMEDIA LITERACYSeçmeli353
GEE07006İngilizceDIGITAL ADVERTISEMENT AND SOCIAL MEDIASeçmeli353
GEE08001İngilizceSIGN LANGUAGESeçmeli353
GEE08004İngilizceTURKISH FOR FOREIGN STUDENTS IIISeçmeli353
GEE08005İngilizceTURKISH FOR FOREIGN STUDENTS IVSeçmeli353
GEX08001İngilizceENGLISH IIISeçmeli353
GEX08001.1İngilizceENGLISH IIISeçmeli353
GEX08002.1İngilizceENGLISH IVSeçmeli353
GEX08003.1İngilizceENGLISH VSeçmeli353
GEX08004FransızcaFRANSIZCA ISeçmeli353
GEX08004.1FransızcaFRENCH ISeçmeli353
GEX08005.1FransızcaFRENCH IISeçmeli353
GEX08006.1FransızcaFRENCH IIISeçmeli353
GEX08007DiğerİSPANYOLCA ISeçmeli353
GEX08007.1DiğerSPANISH ISeçmeli353
GEX08008.1DiğerSPANISH IISeçmeli353
GEX08009.1DiğerSPANISH IIISeçmeli353
GEX08010DiğerRUSÇA ISeçmeli353
GEX08010.1DiğerRUSSIAN ISeçmeli353
GEX08011.1DiğerRUSSIAN IISeçmeli353
GEX08012.1DiğerRUSSIAN IIISeçmeli353
GEX08016ArapçaARAPÇA ISeçmeli353
GEX08016.1ArapçaARABIAN ISeçmeli353
GEX08017.1ArapçaARABIAN IISeçmeli353
GEX08018.1ArapçaARABIAN IIISeçmeli353
GEX08019DiğerOSMANLICA ISeçmeli353
GEX08019.1DiğerOTTOMAN ISeçmeli353
GEX08020.1DiğerOTTOMAN IISeçmeli353
GEX08021.1DiğerOTTOMAN IIISeçmeli353
GEX08022.1DiğerOTTOMAN IVSeçmeli353
GEX08023.1DiğerOTTOMAN VSeçmeli353
2020SEC-6-INS-ING – MMF İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
ECVL320TürkçeSOIL MECHANICSSeçmeli2263
ECVL322TürkçeTUNNELSSeçmeli363
ECVL324TürkçeBRIDGE STRUCTURESSeçmeli363
ECVL326TürkçeCOMPUTER APPLICATIONS IN CIVIL ENGINEERINGSeçmeli2263
ECVL328TürkçeSPECIAL TOPICS IN CIVIL ENGINEERINGSeçmeli363
ECVL330TürkçeHYDROLOGYSeçmeli363
2020SEC-7-INS-ING – MMF İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
ECVL419TürkçeSITE MANAGEMENTSeçmeli363
ECVL421TürkçeFOUNDATION ENGINEERINGSeçmeli363
ECVL423TürkçeDESIGN PROJECT IN CIVIL ENGINEERINGSeçmeli2253
ECVL425TürkçeENGINEERING ECONOMYSeçmeli363
ECVL427TürkçeEARTHQUAKE RESISTANT BUILDING DESIGNSeçmeli2263
ECVL429TürkçeHYDRAULIC STRUCTURESSeçmeli363
GE05ING – GE Elective Courses (7. YY)
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
GEE01001TürkçeINTRODUCTION TO THEATRESeçmeli353
GEE01002İngilizceCLASSICAL TURKISH ART AND ARTISTSSeçmeli353
GEE01003TürkçeFINE ARTS IN TURKEYSeçmeli353
GEE01004İngilizceINTRODUCTION TO TURKISH CLASSICAL MUSICSeçmeli353
GEE01005İngilizceINTRODUCTION TO WORLD MUSICSeçmeli353
GEE01006İngilizceCOLOR IN SPACESeçmeli353
GEE01007İngilizceART AND CREATIVITYSeçmeli353
GEE01008İngilizceSTYLE CONSULTINGSeçmeli353
GEE01009İngilizceTHE ART OF TURKISH CUISINESeçmeli353
GEE01010İngilizceVIRTUAL DISCOVERY OF İSTANBULSeçmeli353
GEE01011İngilizceCITY AND CULTURESeçmeli353
GEE01013İngilizceTURKISH POETRY AND POETSSeçmeli353
GEE01014İngilizceCREATIVE LITERATURESeçmeli353
GEE01015İngilizceHISTORY OF CINEMASeçmeli353
GEE02001İngilizceOTTOMAN CULTUREL HISTORYSeçmeli353
GEE02002İngilizceHISTORY OF CIVILIZATIONSeçmeli353
GEE02003İngilizceANATOLIAN CIVILIZATIONSSeçmeli353
GEE02004İngilizceINTRODUCTION TO ARCHEOLOGYSeçmeli353
GEE02005İngilizceISTANBUL IN SOCIAL AND HISTORICAL PERSPECTIVESSeçmeli353
GEE03001İngilizceTRAFFIC AND ROAD SAFETYSeçmeli353
GEE03002İngilizceETHICS AND DEONTOLOGYSeçmeli353
GEE03003İngilizcePHYSICAL FITNESSSeçmeli353
GEE03004İngilizceHUMAN RIGHTSSeçmeli353
GEE03005İngilizceENGINEERING ETHICSSeçmeli353
GEE03006İngilizceENVIRONMENTAL PROTECTIONSeçmeli353
GEE03007İngilizcePHYSICAL LITERACYSeçmeli353
GEE03008İngilizceDISASTER AWERENESSSeçmeli353
GEE03009TürkçeVOLUNTEERING ACTIONSSeçmeli353
GEE03010İngilizceNUTRITION AND HEALTY LIFESeçmeli353
GEE03011İngilizceLIFELONG SPORTSeçmeli353
GEE04001İngilizceMODERN LOGICSeçmeli353
GEE04002İngilizceCONTEMPORARY PHILOSOPYSeçmeli353
GEE04003İngilizcePHILOSOPY OF LIFESeçmeli353
GEE04004İngilizcePHILOSOPY OF MEDIASeçmeli353
GEE05001İngilizceWORLD ECONOMICSSeçmeli353
GEE05002İngilizceBEHAVIOURAL ECONOMICSSeçmeli353
GEE05003İngilizceSUSTAINABLE DEVELOPMENTSeçmeli353
GEE05004İngilizceSTRATEGIC ROADMAPS AND INNOVATIONSeçmeli353
GEE05005İngilizceCONFLICT MANAGEMENTSeçmeli353
GEE05006TürkçeBEHAVIORAL FINANCESeçmeli353
GEE05007İngilizceFINANCIAL LITERACYSeçmeli353
GEE05008İngilizceENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS PLANSeçmeli353
GEE05009İngilizceLEARNING ORGANIZATIONSSeçmeli353
GEE05010İngilizceMONEY AND INVESTMENTSeçmeli353
GEE05011İngilizceCAREER PLANNINGSeçmeli353
GEE05012İngilizceFUN AT WORKSeçmeli353
GEE05013İngilizcePROJECT DESIGN AND MANAGEMENTSeçmeli353
GEE06001İngilizceSIBER SECURITYSeçmeli353
GEE06002TürkçeSCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENTSeçmeli353
GEE06003İngilizceWEB TECHNOLOGIESSeçmeli353
GEE06004İngilizceDIJITAL CONTENT PRODUCTIONSeçmeli353
GEE06005İngilizceNEW MEDIA PUBLISHINGSeçmeli353
GEE06006İngilizceVIDEO PRODUCTIONSeçmeli353
GEE06007İngilizceR&D MANAGEMENTSeçmeli353
GEE06008İngilizceUNMANNED AERIAL VEHICLESeçmeli353
GEE06009İngilizceARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CONTROLSeçmeli353
GEE06010İngilizceDIGITAL LITERACYSeçmeli353
GEE06011İngilizceTECHNOLOGY DEPENDENCYSeçmeli353
GEE06012İngilizceAEROSPACE TECHNOLOGYSeçmeli353
GEE06013İngilizce3D MODELLING AND VISUALIZATIONSeçmeli353
GEE06014İngilizceSPORTS AND TECHNOLOGYSeçmeli353
GEE06016İngilizceVR DESIGNSeçmeli353
GEE06017İngilizceCHARACTER DESIGNSeçmeli353
GEE06018İngilizceMOBILE INTERACTION DESIGNSeçmeli353
GEE07001İngilizceART OF COMMUNICATIONSeçmeli353
GEE07002İngilizceCOMMUNICATION AND ADVERTISEMENTSeçmeli353
GEE07003İngilizceEFFECTIVE COMMUNICATION AND BODY LANGUAGESeçmeli353
GEE07004İngilizceEFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUESSeçmeli353
GEE07005İngilizceMEDIA LITERACYSeçmeli353
GEE07006İngilizceDIGITAL ADVERTISEMENT AND SOCIAL MEDIASeçmeli353
GEE08001İngilizceSIGN LANGUAGESeçmeli353
GEE08004İngilizceTURKISH FOR FOREIGN STUDENTS IIISeçmeli353
GEE08005İngilizceTURKISH FOR FOREIGN STUDENTS IVSeçmeli353
GEX08001İngilizceENGLISH IIISeçmeli353
GEX08001.1İngilizceENGLISH IIISeçmeli353
GEX08002.1İngilizceENGLISH IVSeçmeli353
GEX08003.1İngilizceENGLISH VSeçmeli353
GEX08004FransızcaFRANSIZCA ISeçmeli353
GEX08004.1FransızcaFRENCH ISeçmeli353
GEX08005.1FransızcaFRENCH IISeçmeli353
GEX08006.1FransızcaFRENCH IIISeçmeli353
GEX08007DiğerİSPANYOLCA ISeçmeli353
GEX08007.1DiğerSPANISH ISeçmeli353
GEX08008.1DiğerSPANISH IISeçmeli353
GEX08009.1DiğerSPANISH IIISeçmeli353
GEX08010DiğerRUSÇA ISeçmeli353
GEX08010.1DiğerRUSSIAN ISeçmeli353
GEX08011.1DiğerRUSSIAN IISeçmeli353
GEX08012.1DiğerRUSSIAN IIISeçmeli353
GEX08016ArapçaARAPÇA ISeçmeli353
GEX08016.1ArapçaARABIAN ISeçmeli353
GEX08017.1ArapçaARABIAN IISeçmeli353
GEX08018.1ArapçaARABIAN IIISeçmeli353
GEX08019DiğerOSMANLICA ISeçmeli353
GEX08019.1DiğerOTTOMAN ISeçmeli353
GEX08020.1DiğerOTTOMAN IISeçmeli353
GEX08021.1DiğerOTTOMAN IIISeçmeli353
GEX08022.1DiğerOTTOMAN IVSeçmeli353
GEX08023.1DiğerOTTOMAN VSeçmeli353
IMUING – 8. YY IMU Elective Courses
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü[D][U][L]AKTSRaporKREDİ
IMUING402TürkçePROFESSIONAL PRACTISE (INTERNSHIP) (+REPORT)Seçmeli2203012
IMUING404TürkçeWORKING IN A FIRM AS PERMANENT EMPLOYEE (+REPORT)Seçmeli2203012
IMUING406TürkçeAPPLIED RESEARCH PROJECT (DISSERTATION)Seçmeli2203012
Mühendislik Mimarlık Fakültesi – İnşaat Mühendisliği (İngilizce)  – – İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 
0. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
HAZ-1İngilizceHAZIRLIK-IZorunlu
Toplam000
1. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
CSAR101TürkçeCOMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG IZorunlu
ECVL109TürkçeINTRODUCTİON TO CİVİL ENGİNEERİNGZorunlu
ECVL111TürkçeCONSTRUCTİON TECHNOLOGİESZorunlu
ECVL113TürkçePHYSİCS IZorunlu
ECVL121TürkçeMATHEMATİCS IZorunlu
EHIS191TürkçeATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY IZorunlu
Toplam1580
2. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
CSAR102İngilizceCOMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG IIZorunlu
ECVL114TürkçePHYSİCS IIZorunlu
ECVL120TürkçeCHEMİSTRYZorunlu
ECVL122TürkçeMATHEMATİCS IIZorunlu
ECVL124İngilizceMATERİAL SCİENCEZorunlu
EHIS192TürkçeATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY IIZorunlu
Toplam1660
3. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
ECVL213TürkçeTOPOGRAPHYZorunlu
ECVL215TürkçeSTATİCSZorunlu
ECVL221TürkçeLİNEAR ALGEBRA AND DİFFERENTİAL EQUATİONSZorunlu
ECVL223TürkçeTECHNİCAL DRAWİNGZorunlu
ETRL201İngilizceTURKİSH LANGUAGE IZorunlu
Toplam1240
4. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
ECVL214TürkçeCONSTRUCTİON MATERİALS AND CONCRETE TECHNOLOGYZorunlu
ECVL216TürkçeFLUİD MECHANİCSZorunlu
ECVL218TürkçeSTRUCTURAL ANALYSİS IZorunlu
ECVL220TürkçeDYNAMİCSZorunlu
ETRL202İngilizceTURKİSH LANGUAGE IIZorunlu
Toplam1320
5. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2020SEC-5-INS-INGTürkçeMMF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 5. YY. SEÇMELİ DERSLERSeçmeli
ECVL319TürkçeSTRENGTH OF MATERİALS IZorunlu
Toplam300
6. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2020SEC-6-INS-INGTürkçeMMF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 6. YY. SEÇMELİ DERSLERSeçmeli
ECVL318TürkçeREİNFORCED CONCRETEZorunlu
Toplam300
7. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2020SEC-7-INS-INGTürkçeMMF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 6. YY. SEÇMELİ DERSLERSeçmeli
ECVL431TürkçeREİNFORCED CONCRETE PROJECTZorunlu
Toplam220
8. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2020IMU-8-INS-INGTürkçeMMF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 8. YY. IMU DERSLERİSeçmeli
Toplam000
2020SEC-5-INS-ING – MMF İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
ECVL321TürkçeENGİNEERİNG GEOLOGYSeçmeli
ECVL323TürkçeLABORATUARY APPLİCATİONS İN CİVİL ENGİNEERİNGSeçmeli
ECVL325TürkçeSTATİSTİCAL METHODS İN ENGİNEERİNGSeçmeli
ECVL327TürkçeHYDRAULİCSSeçmeli
2020SEC-6-INS-ING – MMF İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
ECVL320TürkçeSOİL MECHANİCSSeçmeli
ECVL322TürkçeSTRUCTURAL ANALYSİS IISeçmeli
ECVL324TürkçeSTRENGTH OF MATERİALS IISeçmeli
ECVL326TürkçeCOMPUTER APPLİCATİONS İN CİVİL ENGİNEERİNGSeçmeli
ECVL328TürkçeTRANSPORTATİON ENGİNEERİNGSeçmeli
ECVL330TürkçeSTEEL STRUCTURESSeçmeli
2020SEC-7-INS-ING – MMF İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
ECVL419TürkçeSİTE MANAGEMENTSeçmeli
ECVL421TürkçeFOUNDATİON ENGİNEERİNGSeçmeli
ECVL423TürkçeDESİGN PROJECT İN CİVİL ENGİNEERİNGSeçmeli
ECVL425TürkçeENGİNEERİNG ECONOMYSeçmeli
ECVL427TürkçeEARTHQUAKE RESİSTANT BUİLDİNG DESİGNSeçmeli
ECVL429TürkçeHYDRAULİC STRUCTURESSeçmeli
2020IMU-8-INS-ING – MMF İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
ECVL402İngilizcePROFESSİONAL PRACTİSE (INTERNSHİP) (+REPORT)Seçmeli
ECVL404İngilizceWORKİNG İN A FİRM AS PERMANENT EMPLOYEE (+REPORT)Seçmeli
ECVL406İngilizceAPPLİED RESEARCH PROJECT (DİSSERTATİON)Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page