HAVACILIK YÖNETİMİ (TÜRKÇE/İNGİLİZCE)

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

İktisadi karar birimlerinin iki nokta arasındaki ulaşım ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılama istekleri, değerli varlıkların güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması ihtiyacı ve bazı kritik faktörler havayolu yolcu ve yük taşımacılığına karşı olan talebi artırmaktadır. Sivil havacılık sektöründe artan talebi karşılamak isteyen firmalar da bu doğrultuda yoğun bir rekabet süreci yaşamaktadırlar. Rekabetin artması kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması girişimlerini başlatmakta; bu da kalifiye personel istihdamına yönelik ihtiyacı gündeme getirmektedir. Bu bilgiler ışığında bölümün amacı, havacılık sektörü içinde faaliyet gösteren işletmelerin, özel kuruluşların ve kamu kuruluşlarının hava ulaştırma işletmeciliği konularında ihtiyaç duyduğu kalifiye personelleri yetiştirmektir.

Çalışma Alanları

İktisadi karar birimlerinin gereksinimlerinin değişmesine bağlı olarak sunulan hizmetlerde ve hizmetlerin sunuluş biçimlerinde farklılaşmalar meydana gelmektedir. Bu değişimlerin yakından takip edilmesi ve kısa süre içerisinde üretim sürecine dahil edilmesi, rekabet edebilirliğin önemli bir unsuru olarak gündeme gelmektedir. Sivil havacılık sektörü de talebin sürekli değişime uğradığı ve rekabet baskısının artış gösterdiği sektörler arasında yer almaktadır. İlgili sektörde hizmet kalitesinin yüksek tutulması, müşteri memnuniyetinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasını beraberinde getirmektedir. Bunların gerçekleşmesi de alanında uzman ve gelişime açık personellerin istihdam edilmesine bağlıdır. Bu çerçevede büyüme potansiyelinin yüksek olduğu sivil havacılık sektöründe kalifiye personel istihdamı üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu bölümden mezun olanlar; başta Türk Hava Yolları olmak üzere ve diğer özel hava yolu şirketleri, havaalanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram ve kargo şirketleri ile diğer havacılık kuruluşlarında istihdam edilmektedirler.

Dersler Hakkında

Havacılık Yönetimi bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuşlardır. Sivil havacılığa giriş, hava taşımacılığı, havaalanı hizmetleri, yer hizmetleri, yolcu hizmetleri, ramp hizmetleri, havacılık güvenliği, uçuş planlama, havaalanı yönetimi, havacılık İngilizcesi, sivil hava ulaştırma işletmeciliği uygulamaları bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilere sunulmaktadır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Havacılık Yönetimi Türkçe anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Havacılık Yönetimi İngilizce anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Havacılık Yönetimi anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Havacılık Yönetimi – – Havacılık Yönetimi
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA191 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu
EHVY121 Türkçe SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ Zorunlu
EISL121 Türkçe HUKUKA GİRİŞ Zorunlu
EISL123 Türkçe İŞLETME MATEMATİĞİ Zorunlu
EISL125 Türkçe İŞLETMEYE GİRİŞ Zorunlu
EYDL191 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 16 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA192 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu
EHVY104 Türkçe UÇUŞ TEORİSİ Zorunlu
EISL120 Türkçe EKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu
EISL122 Türkçe PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu
EISL124 Türkçe TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu
EYDL192 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 16 2 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EHVY203 Türkçe METEOROLOJİ Zorunlu
EHVY205 Türkçe CRS UYGULAMALARI Zorunlu
EHVY221 Türkçe HAVACILIK ESASLARI VE TERMİNOLOJİSİ Zorunlu
ETRD201 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu
EYDL291 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu
Toplam 14 0 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EHVY204 Türkçe HAVACILIK GÜVENLİĞİ Zorunlu
EHVY206 Türkçe HAVALİMANI FAALİYETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu
EHVY220 Türkçe HAREKAT PERFORMANS VE RAMP Zorunlu
EISL220 Türkçe GİRİŞİMCİLİK Zorunlu
ETRD202 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu
Toplam 12 4 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-HVY Türkçe İİSBF HAVACILIK YÖNETİMİ 5. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EHVY321 Türkçe KABİN HİZMETLERİ YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI Zorunlu
Toplam 3 0 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-HVY Türkçe İİSBF HAVACILIK YÖNETİMİ 6. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EHVY320 Türkçe YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI Zorunlu
Toplam 3 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-HVY Türkçe İİSBF HAVACILIK YÖNETİMİ 7. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EHVY421 Türkçe HAVAYOLU YÖNETİMİ VE FİLO PLANLAMA Zorunlu
Toplam 3 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-HVY Türkçe İİSBF HAVACILIK YÖNETİMİ 8. YY. IMU DERSLERİ Seçmeli
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-HVY – İİSBF Havacılık Yönetimi 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EHVY323 Türkçe YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli
EHVY325 Türkçe HAVACILIK HUKUKU Seçmeli
EISL321 Türkçe ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Seçmeli
EISL329 Türkçe İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli
EUTL321 Türkçe ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ Seçmeli
2020SEC-6-HVY – İİSBF Havacılık Yönetimi 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EEND332 Türkçe TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli
EHVY322 Türkçe YOLCU HİZMETLERİ Seçmeli
EHVY324 Türkçe HAVA TRAFİK KURALLARI VE HİZMETLERİ Seçmeli
EHVY326 Türkçe HAVACILIKTA SEKTÖREL UYGULAMALAR Seçmeli
EISL326 Türkçe MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli
EUBO306 Türkçe HABERLEŞME VE SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ Seçmeli
2020SEC-7-HVY – İİSBF Havacılık Yönetimi 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EHVY423 Türkçe HAVAYOLU PAZARLAMASI Seçmeli
EHVY425 Türkçe HAVACILIK İŞLETMELERİNDE FİNANSMAN Seçmeli
EISL421 Türkçe STRATEJİK YÖNETİM VE REKABET Seçmeli
EUTL423 Türkçe TEHLİKELİ MADDELER Seçmeli
2020SEC-8-HVY – İİSBF Havacılık Yönetimi 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EHVY402 Türkçe İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli
EHVY404 Türkçe BİR FİRMADA KADROLU ÇALIŞMAK (+RAPOR) Seçmeli
EHVY406 Türkçe UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ (BİTİRME TEZİ) Seçmeli
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Havacılık Yönetimi (İngilizce) – – Havacılık Yönetimi (İngilizce)
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
CSAR101 Türkçe COMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG I Zorunlu
EBUS101 Türkçe INTRODUCTİON TO BUSİNESS ADMİNİSTRATİON Zorunlu
EBUS103 Türkçe INTRODUCTİON TO LAW Zorunlu
EBUS105 Türkçe BASİC MATHEMATİCS Zorunlu
ECAM121 Türkçe INTRODUCTİON TO CİVİL AVİATİON Zorunlu
EHIS191 Türkçe ATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY I Zorunlu
Toplam 15 4 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
CSAR102 İngilizce COMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG II Zorunlu
EBUS102 Türkçe INTRODUCTİON TO ECONOMİCS Zorunlu
EBUS106 Türkçe MARKETİNG MANAGEMENT Zorunlu
EBUS108 Türkçe BASİC STATİSTİCS Zorunlu
ECAM120 Türkçe FLİGHT THEORY Zorunlu
EHIS192 Türkçe ATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY II Zorunlu
Toplam 16 2 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBUS205 Türkçe MANAGEMENT AND ORGANİZATİON Zorunlu
ECAM221 Türkçe AVİATİON PRİNCİPALS & TERMİNOLOGY Zorunlu
ECAM223 Türkçe METEOROLOGY Zorunlu
ECAM225 Türkçe CRS APPLİCATİON Zorunlu
ETRL201 İngilizce TURKİSH LANGUAGE I Zorunlu
Toplam 14 0 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBUS206 Türkçe ENTREPRENEURSHİP Zorunlu
ECAM220 Türkçe OPERATİONAL PERFORMANCE AND RAMP Zorunlu
ECAM222 Türkçe AİRPORT OPERATİON AND MANAGEMENT Zorunlu
ECAM224 Türkçe AVİATİON SECURİTY Zorunlu
ETRL202 İngilizce TURKİSH LANGUAGE II Zorunlu
Toplam 13 2 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-HVY-İNG Türkçe İİSBF HAVACILIK YÖNETİMİ İNG. 5. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
ECAM321 Türkçe CABİN SERVİCES MANAGEMENT Zorunlu
Toplam 3 0 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-HVY-İNG Türkçe İİSBF HAVACILIK YÖNETİMİ İNG. 6. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
ECAM320 Türkçe GROUND SERVİCES MANAGEMENT & APPLİCATİONS Zorunlu
Toplam 3 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-HVY-İNG Türkçe İİSBF HAVACILIK YÖNETİMİ İNG. 7. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
ECAM421 Türkçe AİRLİNE MANAGEMENT AND FLEET PLANNİNG Zorunlu
Toplam 3 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-HVY-İNG Türkçe İİSBF HAVACILIK YÖNETİMİ İNG. 8. YY. IMU DERSLERİ Seçmeli
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-HVY-İNG – İİSBF Havacılık Yönetimi İng. 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBUS321 Türkçe INTERNATİONAL BUSİNESS Seçmeli
EBUS323 Türkçe OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY Seçmeli
EBUS331 Türkçe HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Seçmeli
ECAM323 Türkçe COMMUNİCATİON & NAVİGATİON SYSTEMS Seçmeli
ECAM325 Türkçe TRANSPORTATİON SYSTEMS Seçmeli
ECAM327 Türkçe AVİATİON LAW Seçmeli
2020SEC-6-HVY-İNG – İİSBF Havacılık Yönetimi İng. 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBUS328 Türkçe TOTAL QUALİTY MANAGEMENT Seçmeli
EBUS334 Türkçe CUSTOMER RELATİONS MANAGEMENT Seçmeli
ECAM322 Türkçe PASSENGER SERVİCES Seçmeli
ECAM324 Türkçe AİR TRAFFİC RULES & SERVİCES Seçmeli
ECAM326 Türkçe SECTORAL APPLİCATİONS İN AVİATİON Seçmeli
2020SEC-HVY-İNG – İİSBF Havacılık Yönetimi İng. 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBUS421 Türkçe STRATEGİC MANAGEMENT AND COMPETİTİON Seçmeli
ECAM423 Türkçe AVİATİON MARKETİNG Seçmeli
ECAM425 Türkçe FİNANCE İN AVİATİON BUSİNESS Seçmeli
ECAM427 Türkçe HAZARDOUS MATERİAL Seçmeli
2020SEC-8-HVY-İNG – İİSBF Havacılık Yönetimi İng. 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ECAM402 İngilizce PROFESSİONAL PRACTİSE (INTERNSHİP) Seçmeli
ECAM404 İngilizce WORKİNG İN A FİRM AS PERMANENT EMPLOYEE (+REPORT) Seçmeli
ECAM406 İngilizce APPLİED RESEARCH PROJECT (DİSSERTATİON) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page