ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce)

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bölüm Hakkında

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, teknolojinin ve bilgi birikiminin katlanarak arttığı olağanüstü dinamik bir mühendislik dalıdır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü müfredatını oluşturan alt dallar sistem ve kontrol, robotik ve akıllı sistemler, tüm devre elektroniği, elektromanyetik alan ve dalgalar, haberleşme sistemleri, sinyal işleme ve güç sistemleri olarak özetlenebilir. Her bir alt dalda sistemlerin elektriksel bileşenlerinin tasarımı, analizi, optimizasyonu, çevresel bileşenler ile etkileşimi ve üretimine dair teknikler ele alınır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nin uygulama alanları her geçen gün genişlemekte ve buna paralel olarak elektronik ve otomasyon sektöründe nitelikli elemana olan ihtiyaç hızla artmaktadır.

Çalışma Alanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler çerçevesinde güçlü kariyer olanakları ile ortaya çıkan saygın ve aranan meslek grupları arasında yer almaktadır. Farklı disiplinlerle de temasta olması nedeniyle bölüm mezunları elektrik, elektronik, inşaat, yapay zeka, biyomedikal görüntü işleme, yenilenebilir enerji (güneş, rüzgar vs.) sistemleri, akıllı şebekeler, elektrikli araçlar, güç elektroniği, telekomünikasyon, kontrol ve otomasyon sistemleri, mekatronik gibi alanlarda istihdam edilebilmektedir. Elektrik Dağıtım Şirketleri, Enerji Firmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, Makine Üretim Fabrikaları, Savunma Sanayii, AR-GE Merkezleri, Otomotiv Sektörü, Alternatif Enerji Kaynakları Üretim Şirketleri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş seçeneğine sahiplerdir. Ayrıca mezun öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerde akademisyen olarak kariyerlerine devam etme olanakları bulunmaktadır.

Dersler Hakkında

Öğrencilerimiz ilk dört yarıyıl Matematik, Fizik, Olasılık ve İstatistik, Lineer Cebir, Mühendislik Matematiği gibi temel bilim derslerinin yanı sıra bilgisayar programlama, temel elektrik ve elektronik devre derslerini almaktadır. 5. Yarıyıldan itibaren ilgi alanlarına göre Teknik Seçmeli dersler yardımı ile Enerji veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği konularına yönlenmektedirler. Ayrıca Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Yüksek Gerilim Tekniği- Elektrik Makineleri I-II, Enerji İletimi ve Dağıtımı, Güç Sistemlerinin Temelleri gibi dersleri seçen öğrenciler 1kV üstü SMM belgesi almak için Elektrik Mühendisleri Odası’nın düzenlediği eğitimlere katılma hakkını kazanacaklardır.

Staj Durumu

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünü okuyan öğrenciler sekizinci yarıyılda İş Yerinde Mesleki Uygulama dersini alarak stajlarını yaparlar. Fabrikalarda veya büyük işletmelerde, elektronik sistemlerin tasarımı, tasarlanan elektronik sistemlerin üretim hattına aktarılması, üretim aşamasının denetlenmesi, elektrik sistemlerinin tasarımı ve üretimi, elektrik elektronik sistemlerde ürün tasarım sürecinin planlanması, yönetimi ve organizasyonu konularında staj imkanı bulabilmektedirler.

Back to top of page