YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE)

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Programın Kısa Tarihçesi

İngilizce Yeni Medya Bölümü olarak 2015 yılında kurulmuş olan program, 2020-2021 yılından itibaren Yeni Medya ve İletişim adıyla öğrenci kabulüne devam etmiştir. Her yıl artan öğrenci sayısı ve kontenjanları ile başarılı bir grafik sergileyen program yoğun ilgi görmektedir.

İngilizce Yeni Medya ve İletişim bölümünde öğrenciler uluslararası, sosyal ve kariyer olmak üzere üç ana konuda desteklenerek gelecek hayatlarına hazırlanmaktadırlar. Program 18 farklı ülkeden yaklaşık 200 öğrencisiyle, alanında uzman yerli ve yabancı uzman eğitim kadrosuyla ve  nitelikli İngilizce hazırlık eğitimiyle uluslararası standartlardaki eğitim kalitesini güçlendirmektedir.

İngilizce eğitim sayesinde Erasmus programlarında öğrencilerin yüksek başarı seviyelerine ulaşması, yurt dışı deneyim kazanmaları ve eğitim sürecinde İngilizceyi aktif kullanmaları bölümün uluslararası kariyer anlamında öne çıkan özellikleri arasında yer almaktadır.

Öğrencilerin uluslararası ortamda sosyaleşmesine olanak sağlayan  çeşitli kişisel gelişim etkinlikleri, kariyer odaklı atölyeler, staj programları sayesinde aktif iş tecrübesi edinme fırsatı, proje tabanlı derslerle öğrencilerin oluştuğu portfolyolar ve sektörden uzman kişilerin katılımıyla düzenlenen konferanslar becerilerini uluslararası standartlarda geliştirmelerine katkıda bulunarak kariyerlerini inşa etmelerine yardımcı olmaktadır.

 

Programın Amacı

Program hızla değişen küresel ve yerel dünya gerçekliğini yeni iletişim teknolojileri ve sosyolojisi bağlamında analiz eden, katma değeri yüksek çözümler üretebilen ve projeler yönetebilen, toplumsal faydanın gerçekleşebilmesi için eleştirel bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Bölüm Hakkında

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) Bölümü, dijital medya çalışmaları alanında çok disiplinli ve eleştirel bir yaklaşımla kuramsal ve uygulamalı eğitim veren bir programdır. Bilgisayar, İnternet ve telekomünikasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, bilginin her an her yerde ulaşılabilir ve yayınlanabilir hale gelmesi, bilgi sistemlerinin yaratıcı sanatlar ve bilimle olan ilişkisini de değiştirmiştir. Bu değişimin, ekonomik, kültürel, toplumsal, politik ve hukuki sonuçları olmuştur. Bu bağlamda, geleneksel medyanın dijital medyaya evirilmesi günümüzde medya profesyonellerinin çalışma alanlarını da değiştirmiştir. Artık, günümüzün medya profesyonellerinin geleneksel medya ortamları yanında, çevrimiçi yayıncılık, etkileşimli reklam, dijital görsel tasarım gibi dijital medya ortamlarında içerik üretimi ve yönetimi konusunda da yetkin olması beklenmektedir. Yeni Medya Bölümü’nün amacı, yeni medya ortamlarının yarattığı kültürel, sosyolojik ve sanatsal dönüşümler, yeni medya ortamları için yapılan hukuki düzenlemeler ve yeni medya politikaları hakkında bilgi ve fikir sahibi olan, çevrimiçi halkla ilişkiler ve reklamcılık, İnternet gazeteciliği, dijital sanat gibi alanlarda içerik üretebilen ve yönetebilen, kısacası dijital medya ortamlarının teknik ve estetik diline hakim yaratıcı yeni medya profesyonelleri yetiştirmektir.

 

Çalışma Alanları

Sürekli ve hızla gelişen bilgisayar, İnternet ve telekomünikasyon teknolojileri ile birlikte dönüşen dijital medya ortamları sayesinde, Yeni Medya Bölümü mezunlarının da iş alanları çeşitlenmekte ve genişlemektedir. Mezunlarımız, İnternet ve mobil ağları kullanan tüm özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Yayıncılık faaliyetlerini yeni medya ortamlarında yürüten gazete, dergi, radyo, televizyon, film yapım şirketi gibi medya kuruluşlarında yeni medya editörlüğü ve prodüktörlüğü; halkla ilişkiler ve danışmanlık şirketlerinde çevrimiçi kamuoyu araştırmacılığı ve de arama motoru optimizasyonunu ve reklamcılığını etkili kullanarak çevrimiçi itibar yöneticiliği; reklam ajanslarında İnternet reklamcılığı ya da İnternet ve mobil pazarlama yöneticiliği; herhangi bir kamu, özel ya da sivil toplum kuruluşunun sosyal medya biriminde sosyal medya uzmanlığı yapabilirler. Diğer bir deyişle, herhangi bir kurum ya da kuruluşun dijital kodlama sistemine temellenen, ses, yazı, grafik, fotoğraf, video, film gibi multimedya biçimselliğine ve etkileşimsellik özelliklerine sahip içerik üretimi ve yönetimini gerektiren tüm pozisyonlarında görev alabilirler.

 

Dersler Hakkında

Yeni Medya Bölümü’nün müfredatı, geleceğin yeni medya profesyonellerinin, çalışma hayatlarının her aşamasında kullanabilecekleri temel bilgi ve becereleri kazanabilecekleri derslerden oluşmaktadır. Yeni medyaya giriş, sosyal medya, yeni medya kuramları ve araştırmaları, İnternet gazeteciliği, veri gazeteciliği, yeni medya ve halkla ilişkiler, dijital pazarlama, İnternet reklamcılığı, dijital radyo yayıncılığı, Web TV ve IPTV programcılığı, dijital kültür, dijital sanat, web tasarımı, veri görselleştirme, dijital oyun tasarımı, yeni medya sosyolojisi, eleştirel yeni medya okuryazarlığı, dijital içerik üretimi ve yönetimi, transmedya uygulamaları gibi dersler bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında öğrencilerimizin, artık medya sektöründe bir zorunluluk haline gelen, İngilizce ile birlikte İspanyolca, Rusça veya Almanca dillerinden birini seçmeli ders olarak alabilmesi ve mezun olduklarında en az iki dili konuşabilen medya profesyonelleri olması amaçlanmaktadır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi İngilizce içerikleri için tıklayınız.

 

Öğrenci Kabulleri

Öğrenciler, Ulusal Üniversite Giriş Sistemi sonucuna göre SÖZ puan türüne göre İngilizce Yeni Medya ve İletişim  Bölümü’ne kayıt olurlar. Öğrenciler, Üniversitenin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) tarafından belirlenen akademik ve yasal düzenlemeler çerçevesinde sınavları geçerek dersleri tamamlayacaklardır. Yurt içinde veya yurt dışında eşdeğer bir bölümde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Adaylar, öğrenci kontenjanı koşullarına ve bölümün derecesine göre değerlendirilir. Nişantaşı Üniversitesi’ne kayıt ile ilgili gerekli bilgiler “Nişantaşı Üniversitesi Broşürü”nde bulunabilir. Gelen öğrenciler onaylı ikili değişim anlaşmaları kapsamında bölümden ders alabilirler. Yurtdışından öğrenci kabul koşulları için linkteki yönergeye başvurunuz: https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/ogrenci_isleri/yonetmelik-yonergeler/yurtdisindanogrencikabuluyonergesi.pdf

Ayrıca yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci ya da ilgili şartları sağlayan bir meslek yüksek okulu mezunu da yönetmeliklere uygun bir şekilde yatay geçiş ve dikey geçiş için başvuruda bulunabilir. Herhangi bir bölümde kayıtlı olan ve programımızda ÇAP-Yandal yapmak isteyen öğrenciler de yine mevzuatın kendilerine verdikleri sınırlar çerçevesinde gerekli şartları sağlamak kaydıyla programa kaydını kaptırabilir. Bu öğrencilerin kabulü, dönem başlamadan her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.  Nişantaşı Üniversitesi yatay geçiş mevzuatı için linkte başvurunuz: https://www.nisantasi.edu.tr/yatay-gecis

Üniversite ve bölüm tarafından onaylanmış bir anlaşma ile öğrenci değişim programları kapsamında da yurtdışından gelen öğrenciler programdaki dersleri alabilir.

Programa ÖSS, YÖS, YGS, DGS ve çift ana dal-yan dal ile öğrenci alınmaktadır.

 

Diğer Çalışmalara Erişim

Bölümü başarıyla tamamlayanlar, gerekli koşulları sağlamaları halinde lisansüstü programlara kayıt yaptırabilirler.

Yeni Medya İngilizce anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Yeni Medya anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Gresi Sanje
Prof. Dr. Gresi Sanje /
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
Ceyda Deneçli
Doç. Dr. Ceyda Deneçli /
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
Sevda Deneçli
Doç. Dr. Sevda Deneçli /
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
Nafise Esmael Motlagh
Dr. Öğr. Üyesi Nafise Esmael Motlagh /
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
Elif Konaç
Arş. Gör. Elif Konaç /
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Yeni Medya ve İletişim – – Yeni Medya ve İletişim
0. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
HAZ-1İngilizceHAZIRLIK-IZorunlu
Toplam000
1. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EARS101TürkçeARAŞTIRMA VE SUNUM TEKNİKLERİZorunlu
EATA101TürkçeATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ IZorunlu
EYDL101İngilizceİNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ IZorunlu
EYDL103İngilizceİNGİLİZCE DİL BİLGİSİ IZorunlu
EYDL105İngilizceİNGİLİZCE OKUMA ANLAMA BECERİLERİ IZorunlu
EYMD101TürkçeİLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞZorunlu
EYMD103TürkçeYENİ MEDYAYA GİRİŞZorunlu
EYMD105TürkçeYENİ MEDYA OKURYAZARLIĞIZorunlu
Toplam1900
2. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EATA102TürkçeATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ IIZorunlu
EYDL102İngilizceİNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ IIZorunlu
EYDL104İngilizceİNGİLİZCE DİL BİLGİSİ IIZorunlu
EYDL106İngilizceİNGİLİZCE OKUMA ANLAMA BECERİLERİ IIZorunlu
EYMD102TürkçeKİTLE İLETİŞİM KURAMLARIZorunlu
EYMD104TürkçeYENİ MEDYA İÇİN BİLGİSAYAR BECERİLERİZorunlu
EYMD106TürkçeMEDYA İÇİN METİN YAZARLIĞIZorunlu
Toplam1700
3. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
ETRD201TürkçeTÜRK DİLİ IZorunlu
EYDL201İngilizceİNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ IIIZorunlu
EYDL203İngilizceİNGİLİZCE OKUMA ANLAMA BECERİLERİ IIIZorunlu
EYDL205İngilizceİNGİLİZCE DİNLEME KONUŞMA BECERİLERİ IZorunlu
EYMD201TürkçeYENİ MEDYA REKLAMCILIĞIZorunlu
EYMD203TürkçeBİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMZorunlu
EYMD205TürkçeİNTERNET GAZETECİLİĞİZorunlu
Toplam1700
4. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
ETRD202TürkçeTÜRK DİLİ IIZorunlu
EYDL202İngilizceİNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ IVZorunlu
EYDL204İngilizceİNGİLİZCE OKUMA ANLAMA BECERİLERİ IVZorunlu
EYDL206İngilizceİNGİLİZCE DİNLEME KONUŞMA BECERİLERİ IIZorunlu
EYMD202TürkçeFOTOĞRAFÇILIKZorunlu
EYMD204TürkçeDİJİTAL KÜLTÜRZorunlu
EYMD206TürkçeMEDYA TARİHİZorunlu
Toplam1700
5. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2019SEC-5.YMDTürkçe2019 YENİ MEDYA 5.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİSeçmeli
EYDL301TürkçeMESLEKİ İNGİLİZCE IZorunlu
EYMD301TürkçeYENİ MEDYA ÇALIŞMALARIZorunlu
Toplam800
6. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2019SEC-6.YMDTürkçe2019 YENİ MEDYA 6.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİSeçmeli
EYDL302TürkçeMESLEKİ İNGİLİZCE IIZorunlu
EYMD302TürkçeİLETİŞİM ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu
Toplam800
7. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2019SEC-7.YMDTürkçe2019 YENİ MEDYA 7.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİSeçmeli
EYDL401İngilizceMESLEKİ İNGİLİZCE IIIZorunlu
EYMD401TürkçeYENİ MEDYADA İNOVASYONZorunlu
Toplam800
8. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2019SEC-8.YMDTürkçeİŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR 8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİSeçmeli
Toplam2200
2019SEC-5.YMD – 2019 Yeni Medya 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EFRA301FransızcaFRANSIZCA ISeçmeli
EISP301İngilizceİSPANYOLCA ISeçmeli
EMAA301TürkçeMAKER ATÖLYESİSeçmeli
ERUS301İngilizceRUSÇA ISeçmeli
ESSP301TürkçeSOSYAL SORUMLULUK PROJESİSeçmeli
EYMD303TürkçePAZARLAMA YÖNETİMİSeçmeli
EYMD305TürkçeMEDYA ANALİZİSeçmeli
EYMD307TürkçeHUKUKA GİRİŞSeçmeli
EYMD309TürkçeDİJİTAL SANATSeçmeli
EYMD311TürkçeWEB TASARIMISeçmeli
EYMD313TürkçeYENİ MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLERSeçmeli
EYSP301TürkçeYAŞAM BOYU SPORSeçmeli
2019SEC-6.YMD – 2019 Yeni Medya 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EFRA302İngilizceFRANSIZCA IISeçmeli
EISD302TürkçeİŞARET DİLİSeçmeli
EISP302İngilizceİSPANYOLCA IISeçmeli
ERUS302İngilizceRUSÇA IISeçmeli
ETIC302TürkçeTOPLUMSAL İLİŞKİLER VE ÇOĞULCULUKSeçmeli
EYMD304TürkçeBÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİSeçmeli
EYMD306TürkçeYARATICI TEKNOLOJİ ATÖLYESİ 1: SES VE GÖRÜNTÜSeçmeli
EYMD308TürkçeİLETİŞİM HUKUKUSeçmeli
EYMD310TürkçeTASARIM İÇİN DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİSeçmeli
EYMD312TürkçeYENİ MEDYA SOSYOLOJİSİSeçmeli
EYMD314TürkçeVİDEO KURGUSeçmeli
EYSP302TürkçeYAŞAM BOYU SPORSeçmeli
2019SEC-7.YMD – 2019 Yeni Medya 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EEDD401TürkçeENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMSeçmeli
EFRA401İngilizceFRANSIZCA IIISeçmeli
EISD401İngilizceİŞARET DİLİSeçmeli
EISP401İngilizceİSPANYOLCA IIISeçmeli
ERUS401İngilizceRUSÇA IIISeçmeli
ETIC401TürkçeTOPLUMSAL İLİŞKİLER VE ÇOĞULCULUKSeçmeli
EYMD403TürkçeDİJİTAL PAZARLAMASeçmeli
EYMD405TürkçeYARATICI TEKNOLOJİ ATÖLYESİ 2: ANİMASYON VE ETKİLEŞİMSeçmeli
EYMD407TürkçeMARKA YÖNETİMİSeçmeli
EYMD409TürkçeTRANSMEDYASeçmeli
EYMD411TürkçeETKİLEŞİMLİ SANATLAR VE TASARIMSeçmeli
EYMD413TürkçeMEDYA PLANLAMASeçmeli
2019SEC-8.YMD – İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EYMD402TürkçeİŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALARSeçmeli
EYMD404TürkçeBİR FİRMADA KADROLU ÇALIŞMAK (+RAPOR)Seçmeli
EYMD406TürkçeUYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ (BİTİRME TEZİ)Seçmeli
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) – – Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
1. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
CSAR101TürkçeCOMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG IZORUNLU
EHIS191TürkçeATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY IZORUNLU
ENMD121TürkçeINTRODUCTİON TO COMMUNİCATİON STUDİESZORUNLU
ENMD123TürkçeINTRODUCTİON TO NEW MEDİAZORUNLU
ENMD125TürkçeNEW MEDİA LİTERACYZORUNLU
Toplam1320
2. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
CSAR102İngilizceCOMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG IIZORUNLU
EHIS192TürkçeATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY IIZORUNLU
ENMD120TürkçeTHEORİES OF MASS COMMUNİCATİONZORUNLU
ENMD122TürkçeCOPYWRİTİNG FOR MEDİAZORUNLU
ENMD124TürkçeCOMPUTER SKİLLS FOR NEW MEDİAZORUNLU
ENMD126TürkçeHİSTORY OF ARTZORUNLU
Toplam1460
3. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
ENMD221TürkçeNEW MEDİA TERMİNOLOGYZORUNLU
ENMD223TürkçeINTERNET JOURNALİSMZORUNLU
ENMD225TürkçeBASİC PHOTOGRAPHYZORUNLU
ENMD227TürkçeCOMPUTER AİDED DESİGNZORUNLU
ETRL201İngilizceTURKİSH LANGUAGE IZORUNLU
Toplam1160
4. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
ENMD220TürkçeCOMMUNİCATİON SOCİOLOGYZORUNLU
ENMD222TürkçeNEW MEDİA ADVERTİSİNGZORUNLU
ENMD224TürkçeDİGİTAL CULTUREZORUNLU
ENMD226TürkçeMEDİA HİSTORYZORUNLU
ETRL202İngilizceTURKİSH LANGUAGE IIZORUNLU
Toplam1320
5. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2020SEC-5-YMİ-İNGTürkçeİİSBF YENİ MEDYA VE İLETİŞİM İNG. 5. YY. SEÇMELİ DERSLERSEÇMELİ
ENMD321TürkçeNEW MEDİA STUDİESZORUNLU
Toplam220
6. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2020SEC-6-YMİ-İNGTürkçeİİSBF YENİ MEDYA VE İLETİŞİM İNG. 6. YY. SEÇMELİ DERSLERSEÇMELİ
ENMD320TürkçeCOMMUNİCATİON RESEARCH METHODSZORUNLU
Toplam220
7. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2020SEC-7-YMİ-İNGTürkçeİİSBF YENİ MEDYA VE İLETİŞİM İNG. 7. YY. SEÇMELİ DERSLERSEÇMELİ
ENMD421TürkçeINNOVATİON İN NEW MEDİAZORUNLU
Toplam300
8. Dönem
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
2020SEC-8-YMİ-İNGTürkçeİİSBF YENİ MEDYA VE İLETİŞİM İNG. 8. YY. IMU DERSLERİSEÇMELİ
Toplam000
2020SEC-5-YMİ-İNG – İİSBF Yeni Medya ve İletişim İng. 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EBUS329TürkçeINTRODUCTİON TO LAWSeçmeli
ENMD323TürkçeMEDİA ANALYSİSSeçmeli
ENMD325TürkçeWEB DESİGNSeçmeli
ENMD327TürkçeNEW MEDİA AND PUBLİC RELATİONSSeçmeli
2020SEC-6-YMİ-İNG – İİSBF Yeni Medya ve İletişim İng. 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
ENMD322TürkçeINTEGRATED MARKETİNG COMMUNİCATİONSeçmeli
ENMD324TürkçeCREATİVE TECHNOLOGY WORKSHOP I: SOUND & IMAGESeçmeli
ENMD326TürkçeCOMMUNİCATİON LAWSeçmeli
ENMD328TürkçeDİGİTAL CONTENT DEVELOPMENT FOR DESİGNSeçmeli
ENMD330TürkçeSOCİOLOGY OF NEW MEDİASeçmeli
ENMD332TürkçeVİDEO EDİTİNGSeçmeli
2020SEC-7-YMİ-İNG – İİSBF Yeni Medya ve İletişim İng. 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
EBUS423TürkçeBRAND MANAGEMENTSeçmeli
ENMD423TürkçeDİGİTAL MARKETİNGSeçmeli
ENMD425TürkçeCREATİVE TECHNOLOGY WORKSHOP I: ANİMATİON AND INTERACTİONSeçmeli
ENMD427TürkçeTRANSMEDİASeçmeli
ENMD429TürkçeINTERACTİVE ARTS AND DESİGNSeçmeli
ENMD431TürkçeMEDİA PLANNİNGSeçmeli
2020SEC-8-YMİ-İNG – İİSBF Yeni Medya ve İletişim İng. 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu[DersinDili]Ders AdıDers Türü
ENMD402İngilizcePROFESSİONAL PRACTİSE (INTERNSHİP)Seçmeli
ENMD404İngilizceWORKİNG İN A FİRM AS PERMANENT EMPLOYEE (+REPORT)Seçmeli
ENMD406İngilizceAPPLİED RESEARCH PROJECT (DİSSERTATİON)Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page