YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE)

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Programın Kısa Tarihçesi

İngilizce Yeni Medya Bölümü olarak 2015 yılında kurulmuş olan program, 2020-2021 yılından itibaren Yeni Medya ve İletişim adıyla öğrenci kabulüne devam etmiştir. Her yıl artan öğrenci sayısı ve kontenjanları ile başarılı bir grafik sergileyen program yoğun ilgi görmektedir.

İngilizce Yeni Medya ve İletişim bölümünde öğrenciler uluslararası, sosyal ve kariyer olmak üzere üç ana konuda desteklenerek gelecek hayatlarına hazırlanmaktadırlar. Program 18 farklı ülkeden yaklaşık 200 öğrencisiyle, alanında uzman yerli ve yabancı uzman eğitim kadrosuyla ve  nitelikli İngilizce hazırlık eğitimiyle uluslararası standartlardaki eğitim kalitesini güçlendirmektedir.

İngilizce eğitim sayesinde Erasmus programlarında öğrencilerin yüksek başarı seviyelerine ulaşması, yurt dışı deneyim kazanmaları ve eğitim sürecinde İngilizceyi aktif kullanmaları bölümün uluslararası kariyer anlamında öne çıkan özellikleri arasında yer almaktadır.

Öğrencilerin uluslararası ortamda sosyaleşmesine olanak sağlayan  çeşitli kişisel gelişim etkinlikleri, kariyer odaklı atölyeler, staj programları sayesinde aktif iş tecrübesi edinme fırsatı, proje tabanlı derslerle öğrencilerin oluştuğu portfolyolar ve sektörden uzman kişilerin katılımıyla düzenlenen konferanslar becerilerini uluslararası standartlarda geliştirmelerine katkıda bulunarak kariyerlerini inşa etmelerine yardımcı olmaktadır.

 

Programın Amacı

Program hızla değişen küresel ve yerel dünya gerçekliğini yeni iletişim teknolojileri ve sosyolojisi bağlamında analiz eden, katma değeri yüksek çözümler üretebilen ve projeler yönetebilen, toplumsal faydanın gerçekleşebilmesi için eleştirel bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Bölüm Hakkında

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) Bölümü, dijital medya çalışmaları alanında çok disiplinli ve eleştirel bir yaklaşımla kuramsal ve uygulamalı eğitim veren bir programdır. Bilgisayar, İnternet ve telekomünikasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, bilginin her an her yerde ulaşılabilir ve yayınlanabilir hale gelmesi, bilgi sistemlerinin yaratıcı sanatlar ve bilimle olan ilişkisini de değiştirmiştir. Bu değişimin, ekonomik, kültürel, toplumsal, politik ve hukuki sonuçları olmuştur. Bu bağlamda, geleneksel medyanın dijital medyaya evirilmesi günümüzde medya profesyonellerinin çalışma alanlarını da değiştirmiştir. Artık, günümüzün medya profesyonellerinin geleneksel medya ortamları yanında, çevrimiçi yayıncılık, etkileşimli reklam, dijital görsel tasarım gibi dijital medya ortamlarında içerik üretimi ve yönetimi konusunda da yetkin olması beklenmektedir. Yeni Medya Bölümü’nün amacı, yeni medya ortamlarının yarattığı kültürel, sosyolojik ve sanatsal dönüşümler, yeni medya ortamları için yapılan hukuki düzenlemeler ve yeni medya politikaları hakkında bilgi ve fikir sahibi olan, çevrimiçi halkla ilişkiler ve reklamcılık, İnternet gazeteciliği, dijital sanat gibi alanlarda içerik üretebilen ve yönetebilen, kısacası dijital medya ortamlarının teknik ve estetik diline hakim yaratıcı yeni medya profesyonelleri yetiştirmektir.

 

Çalışma Alanları

Sürekli ve hızla gelişen bilgisayar, İnternet ve telekomünikasyon teknolojileri ile birlikte dönüşen dijital medya ortamları sayesinde, Yeni Medya Bölümü mezunlarının da iş alanları çeşitlenmekte ve genişlemektedir. Mezunlarımız, İnternet ve mobil ağları kullanan tüm özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Yayıncılık faaliyetlerini yeni medya ortamlarında yürüten gazete, dergi, radyo, televizyon, film yapım şirketi gibi medya kuruluşlarında yeni medya editörlüğü ve prodüktörlüğü; halkla ilişkiler ve danışmanlık şirketlerinde çevrimiçi kamuoyu araştırmacılığı ve de arama motoru optimizasyonunu ve reklamcılığını etkili kullanarak çevrimiçi itibar yöneticiliği; reklam ajanslarında İnternet reklamcılığı ya da İnternet ve mobil pazarlama yöneticiliği; herhangi bir kamu, özel ya da sivil toplum kuruluşunun sosyal medya biriminde sosyal medya uzmanlığı yapabilirler. Diğer bir deyişle, herhangi bir kurum ya da kuruluşun dijital kodlama sistemine temellenen, ses, yazı, grafik, fotoğraf, video, film gibi multimedya biçimselliğine ve etkileşimsellik özelliklerine sahip içerik üretimi ve yönetimini gerektiren tüm pozisyonlarında görev alabilirler.

 

Dersler Hakkında

Yeni Medya Bölümü’nün müfredatı, geleceğin yeni medya profesyonellerinin, çalışma hayatlarının her aşamasında kullanabilecekleri temel bilgi ve becereleri kazanabilecekleri derslerden oluşmaktadır. Yeni medyaya giriş, sosyal medya, yeni medya kuramları ve araştırmaları, İnternet gazeteciliği, veri gazeteciliği, yeni medya ve halkla ilişkiler, dijital pazarlama, İnternet reklamcılığı, dijital radyo yayıncılığı, Web TV ve IPTV programcılığı, dijital kültür, dijital sanat, web tasarımı, veri görselleştirme, dijital oyun tasarımı, yeni medya sosyolojisi, eleştirel yeni medya okuryazarlığı, dijital içerik üretimi ve yönetimi, transmedya uygulamaları gibi dersler bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında öğrencilerimizin, artık medya sektöründe bir zorunluluk haline gelen, İngilizce ile birlikte İspanyolca, Rusça veya Almanca dillerinden birini seçmeli ders olarak alabilmesi ve mezun olduklarında en az iki dili konuşabilen medya profesyonelleri olması amaçlanmaktadır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi İngilizce içerikleri için tıklayınız.

 

Öğrenci Kabulleri

Öğrenciler, Ulusal Üniversite Giriş Sistemi sonucuna göre SÖZ puan türüne göre İngilizce Yeni Medya ve İletişim  Bölümü’ne kayıt olurlar. Öğrenciler, Üniversitenin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYM) tarafından belirlenen akademik ve yasal düzenlemeler çerçevesinde sınavları geçerek dersleri tamamlayacaklardır. Yurt içinde veya yurt dışında eşdeğer bir bölümde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Adaylar, öğrenci kontenjanı koşullarına ve bölümün derecesine göre değerlendirilir. Nişantaşı Üniversitesi’ne kayıt ile ilgili gerekli bilgiler “Nişantaşı Üniversitesi Broşürü”nde bulunabilir. Gelen öğrenciler onaylı ikili değişim anlaşmaları kapsamında bölümden ders alabilirler. Yurtdışından öğrenci kabul koşulları için linkteki yönergeye başvurunuz: https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/ogrenci_isleri/yonetmelik-yonergeler/yurtdisindanogrencikabuluyonergesi.pdf

Ayrıca yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci ya da ilgili şartları sağlayan bir meslek yüksek okulu mezunu da yönetmeliklere uygun bir şekilde yatay geçiş ve dikey geçiş için başvuruda bulunabilir. Herhangi bir bölümde kayıtlı olan ve programımızda ÇAP-Yandal yapmak isteyen öğrenciler de yine mevzuatın kendilerine verdikleri sınırlar çerçevesinde gerekli şartları sağlamak kaydıyla programa kaydını kaptırabilir. Bu öğrencilerin kabulü, dönem başlamadan her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.  Nişantaşı Üniversitesi yatay geçiş mevzuatı için linkte başvurunuz: https://www.nisantasi.edu.tr/yatay-gecis

Üniversite ve bölüm tarafından onaylanmış bir anlaşma ile öğrenci değişim programları kapsamında da yurtdışından gelen öğrenciler programdaki dersleri alabilir.

Programa ÖSS, YÖS, YGS, DGS ve çift ana dal-yan dal ile öğrenci alınmaktadır.

 

Diğer Çalışmalara Erişim

Bölümü başarıyla tamamlayanlar, gerekli koşulları sağlamaları halinde lisansüstü programlara kayıt yaptırabilirler.

Yeni Medya İngilizce anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Yeni Medya anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Gresi Sanje
Prof. Dr. Gresi Sanje /
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
Ceyda Deneçli
Doç. Dr. Ceyda Deneçli /
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
Sevda Deneçli
Doç. Dr. Sevda Deneçli /
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
Nafise Esmael Motlagh
Dr. Öğr. Üyesi Nafise Esmael Motlagh /
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
Elif Konaç
Arş. Gör. Elif Konaç /
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Yeni Medya ve İletişim – – Yeni Medya ve İletişim
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EARS101 Türkçe ARAŞTIRMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Zorunlu
EATA101 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu
EYDL101 İngilizce İNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ I Zorunlu
EYDL103 İngilizce İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ I Zorunlu
EYDL105 İngilizce İNGİLİZCE OKUMA ANLAMA BECERİLERİ I Zorunlu
EYMD101 Türkçe İLETİŞİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu
EYMD103 Türkçe YENİ MEDYAYA GİRİŞ Zorunlu
EYMD105 Türkçe YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI Zorunlu
Toplam 19 0 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA102 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu
EYDL102 İngilizce İNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ II Zorunlu
EYDL104 İngilizce İNGİLİZCE DİL BİLGİSİ II Zorunlu
EYDL106 İngilizce İNGİLİZCE OKUMA ANLAMA BECERİLERİ II Zorunlu
EYMD102 Türkçe KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Zorunlu
EYMD104 Türkçe YENİ MEDYA İÇİN BİLGİSAYAR BECERİLERİ Zorunlu
EYMD106 Türkçe MEDYA İÇİN METİN YAZARLIĞI Zorunlu
Toplam 17 0 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ETRD201 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu
EYDL201 İngilizce İNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ III Zorunlu
EYDL203 İngilizce İNGİLİZCE OKUMA ANLAMA BECERİLERİ III Zorunlu
EYDL205 İngilizce İNGİLİZCE DİNLEME KONUŞMA BECERİLERİ I Zorunlu
EYMD201 Türkçe YENİ MEDYA REKLAMCILIĞI Zorunlu
EYMD203 Türkçe BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu
EYMD205 Türkçe İNTERNET GAZETECİLİĞİ Zorunlu
Toplam 17 0 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ETRD202 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu
EYDL202 İngilizce İNGİLİZCE YAZMA BECERİLERİ IV Zorunlu
EYDL204 İngilizce İNGİLİZCE OKUMA ANLAMA BECERİLERİ IV Zorunlu
EYDL206 İngilizce İNGİLİZCE DİNLEME KONUŞMA BECERİLERİ II Zorunlu
EYMD202 Türkçe FOTOĞRAFÇILIK Zorunlu
EYMD204 Türkçe DİJİTAL KÜLTÜR Zorunlu
EYMD206 Türkçe MEDYA TARİHİ Zorunlu
Toplam 17 0 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2019SEC-5.YMD Türkçe 2019 YENİ MEDYA 5.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ Seçmeli
EYDL301 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE I Zorunlu
EYMD301 Türkçe YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI Zorunlu
Toplam 8 0 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2019SEC-6.YMD Türkçe 2019 YENİ MEDYA 6.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ Seçmeli
EYDL302 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu
EYMD302 Türkçe İLETİŞİM ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu
Toplam 8 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2019SEC-7.YMD Türkçe 2019 YENİ MEDYA 7.YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ Seçmeli
EYDL401 İngilizce MESLEKİ İNGİLİZCE III Zorunlu
EYMD401 Türkçe YENİ MEDYADA İNOVASYON Zorunlu
Toplam 8 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2019SEC-8.YMD Türkçe İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR 8. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ Seçmeli
Toplam 2 20 0
2019SEC-5.YMD – 2019 Yeni Medya 5.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EFRA301 Fransızca FRANSIZCA I Seçmeli
EISP301 İngilizce İSPANYOLCA I Seçmeli
EMAA301 Türkçe MAKER ATÖLYESİ Seçmeli
ERUS301 İngilizce RUSÇA I Seçmeli
ESSP301 Türkçe SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ Seçmeli
EYMD303 Türkçe PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli
EYMD305 Türkçe MEDYA ANALİZİ Seçmeli
EYMD307 Türkçe HUKUKA GİRİŞ Seçmeli
EYMD309 Türkçe DİJİTAL SANAT Seçmeli
EYMD311 Türkçe WEB TASARIMI Seçmeli
EYMD313 Türkçe YENİ MEDYA VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli
EYSP301 Türkçe YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli
2019SEC-6.YMD – 2019 Yeni Medya 6.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EFRA302 İngilizce FRANSIZCA II Seçmeli
EISD302 Türkçe İŞARET DİLİ Seçmeli
EISP302 İngilizce İSPANYOLCA II Seçmeli
ERUS302 İngilizce RUSÇA II Seçmeli
ETIC302 Türkçe TOPLUMSAL İLİŞKİLER VE ÇOĞULCULUK Seçmeli
EYMD304 Türkçe BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Seçmeli
EYMD306 Türkçe YARATICI TEKNOLOJİ ATÖLYESİ 1: SES VE GÖRÜNTÜ Seçmeli
EYMD308 Türkçe İLETİŞİM HUKUKU Seçmeli
EYMD310 Türkçe TASARIM İÇİN DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİ Seçmeli
EYMD312 Türkçe YENİ MEDYA SOSYOLOJİSİ Seçmeli
EYMD314 Türkçe VİDEO KURGU Seçmeli
EYSP302 Türkçe YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli
2019SEC-7.YMD – 2019 Yeni Medya 7.yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EEDD401 Türkçe ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM Seçmeli
EFRA401 İngilizce FRANSIZCA III Seçmeli
EISD401 İngilizce İŞARET DİLİ Seçmeli
EISP401 İngilizce İSPANYOLCA III Seçmeli
ERUS401 İngilizce RUSÇA III Seçmeli
ETIC401 Türkçe TOPLUMSAL İLİŞKİLER VE ÇOĞULCULUK Seçmeli
EYMD403 Türkçe DİJİTAL PAZARLAMA Seçmeli
EYMD405 Türkçe YARATICI TEKNOLOJİ ATÖLYESİ 2: ANİMASYON VE ETKİLEŞİM Seçmeli
EYMD407 Türkçe MARKA YÖNETİMİ Seçmeli
EYMD409 Türkçe TRANSMEDYA Seçmeli
EYMD411 Türkçe ETKİLEŞİMLİ SANATLAR VE TASARIM Seçmeli
EYMD413 Türkçe MEDYA PLANLAMA Seçmeli
2019SEC-8.YMD – İş Başında Mesleki Uygulamalar 8. yarıyıl Seçmeli Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EYMD402 Türkçe İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli
EYMD404 Türkçe BİR FİRMADA KADROLU ÇALIŞMAK (+RAPOR) Seçmeli
EYMD406 Türkçe UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ (BİTİRME TEZİ) Seçmeli
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) – – Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
CSAR101 Türkçe COMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG I ZORUNLU
EHIS191 Türkçe ATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY I ZORUNLU
ENMD121 Türkçe INTRODUCTİON TO COMMUNİCATİON STUDİES ZORUNLU
ENMD123 Türkçe INTRODUCTİON TO NEW MEDİA ZORUNLU
ENMD125 Türkçe NEW MEDİA LİTERACY ZORUNLU
Toplam 13 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
CSAR102 İngilizce COMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG II ZORUNLU
EHIS192 Türkçe ATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY II ZORUNLU
ENMD120 Türkçe THEORİES OF MASS COMMUNİCATİON ZORUNLU
ENMD122 Türkçe COPYWRİTİNG FOR MEDİA ZORUNLU
ENMD124 Türkçe COMPUTER SKİLLS FOR NEW MEDİA ZORUNLU
ENMD126 Türkçe HİSTORY OF ART ZORUNLU
Toplam 14 6 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ENMD221 Türkçe NEW MEDİA TERMİNOLOGY ZORUNLU
ENMD223 Türkçe INTERNET JOURNALİSM ZORUNLU
ENMD225 Türkçe BASİC PHOTOGRAPHY ZORUNLU
ENMD227 Türkçe COMPUTER AİDED DESİGN ZORUNLU
ETRL201 İngilizce TURKİSH LANGUAGE I ZORUNLU
Toplam 11 6 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ENMD220 Türkçe COMMUNİCATİON SOCİOLOGY ZORUNLU
ENMD222 Türkçe NEW MEDİA ADVERTİSİNG ZORUNLU
ENMD224 Türkçe DİGİTAL CULTURE ZORUNLU
ENMD226 Türkçe MEDİA HİSTORY ZORUNLU
ETRL202 İngilizce TURKİSH LANGUAGE II ZORUNLU
Toplam 13 2 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-YMİ-İNG Türkçe İİSBF YENİ MEDYA VE İLETİŞİM İNG. 5. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
ENMD321 Türkçe NEW MEDİA STUDİES ZORUNLU
Toplam 2 2 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-YMİ-İNG Türkçe İİSBF YENİ MEDYA VE İLETİŞİM İNG. 6. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
ENMD320 Türkçe COMMUNİCATİON RESEARCH METHODS ZORUNLU
Toplam 2 2 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-YMİ-İNG Türkçe İİSBF YENİ MEDYA VE İLETİŞİM İNG. 7. YY. SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ
ENMD421 Türkçe INNOVATİON İN NEW MEDİA ZORUNLU
Toplam 3 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-YMİ-İNG Türkçe İİSBF YENİ MEDYA VE İLETİŞİM İNG. 8. YY. IMU DERSLERİ SEÇMELİ
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-YMİ-İNG – İİSBF Yeni Medya ve İletişim İng. 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBUS329 Türkçe INTRODUCTİON TO LAW Seçmeli
ENMD323 Türkçe MEDİA ANALYSİS Seçmeli
ENMD325 Türkçe WEB DESİGN Seçmeli
ENMD327 Türkçe NEW MEDİA AND PUBLİC RELATİONS Seçmeli
2020SEC-6-YMİ-İNG – İİSBF Yeni Medya ve İletişim İng. 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ENMD322 Türkçe INTEGRATED MARKETİNG COMMUNİCATİON Seçmeli
ENMD324 Türkçe CREATİVE TECHNOLOGY WORKSHOP I: SOUND & IMAGE Seçmeli
ENMD326 Türkçe COMMUNİCATİON LAW Seçmeli
ENMD328 Türkçe DİGİTAL CONTENT DEVELOPMENT FOR DESİGN Seçmeli
ENMD330 Türkçe SOCİOLOGY OF NEW MEDİA Seçmeli
ENMD332 Türkçe VİDEO EDİTİNG Seçmeli
2020SEC-7-YMİ-İNG – İİSBF Yeni Medya ve İletişim İng. 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EBUS423 Türkçe BRAND MANAGEMENT Seçmeli
ENMD423 Türkçe DİGİTAL MARKETİNG Seçmeli
ENMD425 Türkçe CREATİVE TECHNOLOGY WORKSHOP I: ANİMATİON AND INTERACTİON Seçmeli
ENMD427 Türkçe TRANSMEDİA Seçmeli
ENMD429 Türkçe INTERACTİVE ARTS AND DESİGN Seçmeli
ENMD431 Türkçe MEDİA PLANNİNG Seçmeli
2020SEC-8-YMİ-İNG – İİSBF Yeni Medya ve İletişim İng. 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ENMD402 İngilizce PROFESSİONAL PRACTİSE (INTERNSHİP) Seçmeli
ENMD404 İngilizce WORKİNG İN A FİRM AS PERMANENT EMPLOYEE (+REPORT) Seçmeli
ENMD406 İngilizce APPLİED RESEARCH PROJECT (DİSSERTATİON) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page