Turizm İşletmeciliği

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

“Türkiye Turizm Stratejisi 2023” eylem planı doğrultusunda ülkemizde son yıllarda turizm yatırımları hız kazanmış; gelen turist sayısı artmış ve nitelikli turist rehberi ihtiyacı belirgin hale gelmiştir. Ayrıca, 2012 yılında yürürlüğe giren Turist Rehberliği Kanunu ile turist rehberliği mesleğinin standartları tanımlanarak, turist rehberliği gözde bir meslek haline getirilmiştir. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, ülkemizin sahip olduğu tarihi ve doğal varlıkları, kültürel değerlerimizi yerli ve yabancı ziyaretçilere gönüllü birer kültür ve tanıtım elçileri olarak, en iyi şekilde aktarabilecek mezunları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla üniversitemiz, mezunlarımızın kültür ve turizm politikaları doğrultusunda mesleklerinin gerektirdiği yeterlilik ve donanıma sahip olabilmeleri için, sorgulayan, yorumlayan bir eğitim öğretim sürecini değerli öğrencilerimize sunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin de, yabancı dil ve iletişim yeteneğine sahip, dinamik, seyahat engeli bulunmayan, lider ruhlu, çözüm odaklı, saygı, hoşgörü, nezaket ve etik değerlere sahip olmaları beklenir.

Çalışma Alanları

Turizm İşletmeciliğinden mezun öğrenciler, ülkesel turist rehberi olarak Türkiye’nin her bölgesinde bağımlı ya da bağımsız olarak çalışabilirler. Seyahat acentalarının tüm bölümlerinde işgören ve yönetici konumunda görev alabilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolarında, turizm bürolarında ve ya müzelerde çalışabilirler. Havaalanlarında yer hizmetlisi ya da havayollarında operasyon ve bilet satış bölümlerinde görev alabildikleri gibi kendi alanları ile ilgili işyeri de açabilirler.

Dersler Hakkında

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi yürüttüğü 4 yıllık Turizm İşletmeciliği Eğitim Programı ile yoğun İngilizce ve ikinci yabancı dil desteğinin yanı sıra zorunlu ve seçimlik mesleki dersler ile öğrencilerinin Turizm İşletmeciliği mesleğine özgü kavram ve ilkeleri kavrayıp, uygulama pratiğinin gelişmesine olanak sağlar. Türkiye ve dünyadaki turizm faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmasına, ulusal ve uluslararası Turizm İşletmeciliği standartlarını öğrenmesine ve Turizm İşletmeciliği ile ilgili tur uygulamaları sırasında iletişim kuracağı seyahat acentaları, tur operatörleri, turizm işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, gastronomi, rekreasyon bölümleri gibi bire bir iletişim kurması gereken kurum ve kuruluşları tanıma ve iletişim kurma becerisi kazanmasına yardımcı olur. Türkiye ve dünya coğrafyasındaki, turizm destinasyonları, kültürler, müzeler, sanat eserleri, doğal ve tematik çekicilikleri tanıyıp yorumlayabilmesine, Turizm İşletmeciliği ile ilgili Türkiye ve dünyadaki mevzuat, standart ve temel değerler konusunda bilinçlenip ve bu değerlere göre mesleğini yürütmesi gerektiği konusunda motive olmasına, turist psikolojisi, turist algıları, turist sadakati ile ilgili kavramları öğrenerek, turist motivasyonu ve memnuniyeti doğrultusunda da mesleğe hazır hale gelme olanaklarını sunmaktadır.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Turizm Rehberliği anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

İnşaat Teknolojisi programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

Back to top of page