İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) iş birliğinde, 5. Sürdürülebilirlik Buluşmaları Zirvesi 30 Mayıs 2024 tarihinde 1453 Maslak NeoTech kampüsümüzde gerçekleşti.

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde hem sektörün hem de öğrencilerin tekstil ve moda alanında yapılan sürdürülebilirlik çalışmaları ve çevreci yaklaşımlar konusunda bilgilendirilmesi amaçlanan etkinlik ile, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sosyal, ekonomik ve çevresel olmak üzere, sürdürülebilirlik kavramının bir bütün olarak benimsenmesinin altı çizildi.

5.Sürdürülebilirlik Buluşmaları Zirvesi’nde tekstil ve moda dünyasının öncü markalarının sürdürülebilirlik stratejileri, bu stratejileri uygulama yöntemleri ve “Yeni Sürdürülebilir Çağ”ın gereklilikleri ve Tekstilde Dijitaleşmenin önemine vurgu yapıldı. Sektör temsilcileri ve alanında uzman konuşmacılar, tekstil ve moda sektörlerindeki son gelişmeler, sürdürülebilir üretim yöntemleri, döngüsel ekonomi, tüketici davranışları ve geri dönüşüm konularında güncel bilgilerini paylaştı.

Sektörün deneyimli paydaşları, sektör geleceğini ilgilendiren önemli konularda akademisyenlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm öğrencilerimiz, sektörün en tanınmış isimlerinden staj ve iş olanakları hakkında bilgi alma şansı yakaladı.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 5.Sürdürülebilirlik Buluşmaları Zirvesi, hem sektör liderlerinin son gelişmeleri paylaştığı, hem de geleceğin tekstil ve moda profesyonellerinin kariyer fırsatlarıyla buluştuğu önemli bir platform olarak öne çıktı. Katılımcılar, sürdürülebilir üretim teknolojileri ve en iyi uygulamalar hakkında kapsamlı bilgi edinerek, geleceğe yönelik değerli bağlantılar kurdular.