TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Hakkında

Programın amacı hekim tarafından X- ışınlarının hastalığın tanısında kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı eleman yetiştirmektedir. İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirmektir.

Çalışma Olanakları

Bu program mezunlarının çalışma alanları şöyledir: Bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans, mammografi, ultrasonografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve uygulanmasında, nükleer tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde.

Dersler Hakkında

Tıbbi görüntüleme teknikleri programı müfredatı, radyoloji çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerden oluşmaktadır. Radyolojik görüntüleme teknikleri, fizik, enfeksiyon hastalıkları, anatomi, tıbbi terminoloji, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma, paranteral uygulamalar bölümün belli başlı dersleridir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Dikey Geçiş Yapılabilecek Anadal Programları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programından Dikey Geçiş yapılabilecek anadal programları;

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Ayşe Mavi İyigün
Prof. Dr. Ayşe Mavi İyigün /
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe-İngilizce)
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu – Tıbbi Görüntüleme Teknikleri – – Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA153 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu
OSAG151 İngilizce TIBBİ TERMİNOLOJİ Zorunlu
OSAG153 Türkçe ANATOMİ Zorunlu
OSAG159 İngilizce SAĞLIKTA TEMEL BECERİLER I Zorunlu
OTGT175 Türkçe RADYOLOJİK FARMAKOLOJİ Zorunlu
OTGT177 Türkçe RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME FİZİĞİ Zorunlu
OTRD153 İngilizce TÜRK DİLİ I Zorunlu
OYDL181 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 15 6 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA154 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu
OSAG158 İngilizce SAĞLIKTA TEMEL BECERİLER II Zorunlu
OSAG170 Türkçe FİZYOLOJİ Zorunlu
OSAG174 Türkçe İLK VE ACİL YARDIM Zorunlu
OTGT164 Türkçe TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I Zorunlu
OTRD154 İngilizce TÜRK DİLİ II Zorunlu
OYDL182 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 13 4 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ORAD257 Türkçe RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA Zorunlu
OSTJ251 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ I Zorunlu
OTGT265 Türkçe TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II Zorunlu
OTGT267 Türkçe RADYASYON ONKOLOJİSİ Zorunlu
OTGT269 Türkçe RADYOLOJİK ANATOMİ Zorunlu
OTGT275 Türkçe RADYOLOJİ MESLEK UYGULAMALARI I Zorunlu
SECTGT3 Türkçe TGT 3. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 10 2 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ODYL272 Türkçe ENFEKSİYON HASTALIKLARI
OSTJ252 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ II Zorunlu
OTGT264 Türkçe TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ III Zorunlu
OTGT268 Türkçe KONTRAST MADDELER VE PARENTERAL UYGULAMALAR Zorunlu
OTGT272 Türkçe RADYOLOJİ MESLEK UYGULAMALARI II Zorunlu
SECTGT4 Türkçe TGT 4. YY BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
Toplam 7 4 0
SECTGT3 – TGT 3. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OISG279 Türkçe İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli
OSAG255 Türkçe TIBBİ ETİK VE HASTA HAKLARI Seçmeli
OYDL257 Türkçe SAĞLIK İNGİLİZCESİ Seçmeli
SECTGT4 – TGT 4. YY Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
ORAD276 Türkçe NÜKLEER TIP Seçmeli
OSAG270 Türkçe SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON Seçmeli
OTGT270 Türkçe TIBBİ GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu – Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İngilizce) – – Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İngilizce)
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I ZORUNLU
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA153 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU
OBLG163 İngilizce INFORMATİON AND COMMUNİCATİON TECHNOLOGİES ZORUNLU
OSAG151 İngilizce TIBBİ TERMİNOLOJİ ZORUNLU
OSAG159 İngilizce SAĞLIKTA TEMEL BECERİLER I ZORUNLU
OSAG161 İngilizce ANATOMY ZORUNLU
OSAG163 İngilizce MEDİCAL ETHİCS AND PATİENT RİGHTS ZORUNLU
OTRD153 İngilizce TÜRK DİLİ I ZORUNLU
OYDL161 İngilizce FOREİGN LANGUAGE I ZORUNLU
Toplam 14 5 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OATA154 İngilizce ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU
OSAG158 İngilizce SAĞLIKTA TEMEL BECERİLER II ZORUNLU
OSAG162 İngilizce PHYSİOLOGY ZORUNLU
OSAG164 İngilizce FİRST AND EMERGENCY AİD ZORUNLU
OSAG166 İngilizce İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ZORUNLU
OTGT152 İngilizce TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I ZORUNLU
OTRD154 İngilizce TÜRK DİLİ II ZORUNLU
OYDL162 İngilizce FOREİGN LANGUAGE II ZORUNLU
Toplam 15 4 10
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OSAG261 İngilizce HEALTH ENGLİSH ZORUNLU
OSTJ251 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ I ZORUNLU
OTGT251 İngilizce RADYOLOJİ MESLEK UYGULAMALARI I ZORUNLU
OTGT253 İngilizce RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA ZORUNLU
OTGT255 İngilizce TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II ZORUNLU
OTGT257 İngilizce RADYASYON ONKOLOJİSİ ZORUNLU
OTGT271 İngilizce RADİOLOGİCAL ANATOMY ZORUNLU
OTGT273 İngilizce RADİOLOGİCAL IMAGİNG PHYSİOLOGY ZORUNLU
Toplam 13 5 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
OSAG262 İngilizce INFECTİOUS DİSEASES ZORUNLU
OSAG264 İngilizce COMMUNİCATİON İN HEALTH ZORUNLU
OSTJ252 Türkçe STAJ / BİTİRME PROJESİ II ZORUNLU
OTGT252 İngilizce RADYOLOJİ MESLEK UYGULAMALARI II ZORUNLU
OTGT254 İngilizce TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ III ZORUNLU
OTGT258 İngilizce KONTRAST MADDELER VE PARENTERAL UYGULAMALAR ZORUNLU
OTGT260 İngilizce TIBBİ GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ İŞLETMECİLİĞİ ZORUNLU
OTGT262 İngilizce NUCLEAR MEDİCİNE ZORUNLU
Toplam 14 3 0
Foto Galeri
Back to top of page