TARİH

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

Tarih Bilimi geçmişi, değişimi ve geçmişte yaşanan olayların insanlarla ilişkilerini çalışan bir sosyal bilimdir. Bölüm öğrencileri, hem geçmişi hem de çağdaş dünyayı tarihsel bir perspektif ile değerlendirmeyi öğrenirken, aynı zamanda tarih yazımı ve araştırma yöntemleri üzerine eğitim alırlar. Disiplinlerarası ve karşılaştırmalı yaklaşımın benmsendiği bölümde, Türkiye Tarihi ve Osmanlı Tarihi’nin yanı sıra Dünya Tarihi üzerine dersler alan öğrenciler, evrensel ve yerel tarih yazımlarına aşinalık kazanırlar.

Çalışma Alanları

Tarih Bölümü mezunlarının çalışma alanları sanılanın aksine oldukça geniştir. Gerekli yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan tarihçiler akademik alanda çalışmaya hak kazanırlar. Mezunlar aynı zamanda devlet arşivlerinde ya da özel arşivlerde araştırmacı olarak çalışabilirler. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve çeşitli özel vakıflar da Tarih Bölümü mezunlarının çalışma olanağı bulabileceği kurumlardır. Arkeoloji alanına yönelen tarihçi adayları kazılarda görev alabilirken, Sanat Tarihi ile ilgili gereklilikleri tamamlayan mezunlar müzelerde çalışabilirler. Ayrıca formasyon eğitimini tamamlayan mezunlar lise ve dengi okullarda tarih öğretmeni olarak çalışabilmektedir.

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Tarih anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Tarih anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Foto Galeri
Back to top of page