SOFTWARE ENGINEERING

Faculty of Engineering And Architecture

About the Department

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü, öğrencilerine özellikle bilgi teknolojilerinin geliştirme süreçlerinin etkin ve başarı oranı yüksek olarak yürütülebilmesi için gerekli olan bilimsel ve bilişsel alt yapıya sahip sektörel gelişime katkı verebilecek düzeyde teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, problem çözme, araştırma yapma yeteneklerine sahip, iletişim yetenekleri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın uzman mühendisler yetiştirmek üzere oluşturulmuştur. Yazılım Mühendisliği Bölümü’nün ana hedefi, teorik ve pratik bilgileri kullanarak bilgisayar programlarını etkin olarak tasarlama, yazılım geliştirme süreçlerini en iyileştirme, veri işleme ve veri analizi teknikleri ile gündelik ve endüstriyel problemleri bilişim teknolojilerini kullanarak çözme, özellikle yazılım teknolojilerindeki hızlı değişimlere uyum sağlama gibi bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmaktır.

Fields of Employment after Graduation

Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler; sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, web tasarım ve program uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, uygulama programcısı olarak hemen her kurum ve kuruluşun çeşitli bölümlerinde geniş bir iş yelpazesine sahip olacakları gibi; bilgisayar yazılımı üreten şirketlerin bilgi işlem merkezlerinde yönetim, veri yönetimi, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım ve gerçekleştirilmesinde uygulama mühendisi olarak görev alabileceklerdir. Programdan mezun olacak yazılım mühendisleri, bilgisayarın kullanıldığı herhangi bir endüstri dalında, sistem ve bilgisayar ağları konularında çağdaş bilgilere sahip ve yazılım alanında herhangi bir ölçekte proje tasarımı yapabilecek, bu projeleri uygulamaya geçirebilecek, test ve entegrasyon adımlarını başarıyla gerçekleyebilecek özelliklere sahip olacaklar, bu konularda ülkemizde ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücüne önemli katkılarda bulunabileceklerdir. Bilgisayar ağları üzerine çalışan kuruluşlarda uygulama elemanı veya sistem mühendisleri olarak, savunma sanayi ve elektronik cihaz üretimi yapan kuruluşlarda uygulama mühendisleri olarak istihdam edilebileceklerdir. Ayrıca, üniversitelerde akademisyen, özel sektördeki firmalarda ve askeri kuruluşlarda yazılım uzmanı, yurtiçinde ya da yurtdışında kendi işyerlerini kurarak yukarıda sayılan mesleklere benzer görevler üstlenebilirler.

About the Courses

Yazılım mühendisliği Lisans bölümüne, temel mühendislik bilgi ve becerilerine yönelik dersler ile yazılım geliştirme uygulamaları için gerekli olan matematik ve algoritma temel bilgisi kazandırmaya yönelik dersler ve ayrıca uygulama geliştirme ve proje yönetimi yeteneklerini ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan dersler sunulmaktadır. Bu kapsamda öğrencilere, temel ve ileri seviye programlama, yazılım gereksinim analizi, yazılım tasarımı ve mimarisi, veri yapıları ve algoritmalar, işletim sistemleri, bilgi sistemleri ve veri güvenliği, yazılım proje yönetimi ve insan bilgisayar etkileşimi gibi alanlarda aldıkları zorunlu derslerin yanı sıra mobil ve web tabanlı uygulama geliştirme, veri madenciliği, yapay zeka ve uzman sistemler ve endüstride yazılım uygulamaları ile benzeri konularda da seçmeli dersler verilmektedir. Yazılım Mühendisliği Lisans Programı tam İngilizce olarak eğitim vermektedir. Böylece, öğrenciler, özellikle bilgi teknolojileri alnının evrensel bilim dili olan İngilizce ile mesleki literatürü ve güncel gelişmeleri takip edebilmektedirler. Ayrıca, güncel yazılım mühendisliği konularını araştırabilmekte, ilgili terminolojiyi öğrenebilmekte ve geliştirecekleri alanla ilgili yeni teknolojileri uluslararası arenada paylaşabilmektedirler.

Double Major Programs

Double major programs that can be made from the Software Engineering are;

Vocational School Double major programs that can be made from the Software Engineering are;

Back to top of page