SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tezli Yüksek Lisans

Program Hakkında

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler tezli yüksek lisans programının temel amacı, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında lisans mezunu öğrencileri Siyasi ve ekonomik belirsizliklerle, krizlerle kendini ortaya koyan süreçlerde mevcut durumların içeriğini, mahiyetini ve yönünü anlayan, geleceğe ilişkin öngörüler üretebilen, politika oluşturabilen ve uygulayabilen dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinine hakim bireyler ve akademisyen adayları olarak yetiştirerek, onları kariyer hayatlarının her kademesine hazır hale getirmektir.

Program Müfredatı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 24 kredilik 8 adet dersi, başarıyla geçmeleri gerekir. Buna ek olarak öğrencilerin üçüncü ve dördüncü yarıyılda seminer ve yüksek lisans tezlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. Programı tamamlamak için minimum süre 4 yarıyıl maksimum süre 6 yarıyıldır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler tezli yüksek lisans programı müfredat bilgisi için lütfen TIKLAYINIZ.

 

Tezsiz Yüksek Lisans

Program Hakkında

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler tezsiz yüksek lisans programının temel amacı, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında lisans mezunu öğrencileri Siyasi ve ekonomik belirsizliklerle, krizlerle kendini ortaya koyan süreçlerde mevcut durumların içeriğini, mahiyetini ve yönünü anlayan, geleceğe ilişkin öngörüler üretebilen, politika oluşturabilen ve uygulayabilen dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinine hakim bireyler olarak yetiştirerek, onları kariyer hayatlarının her kademesine hazır hale getirmektir.

Program Müfredatı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilmeleri için ilk iki yarıyılda toplam 30 kredilik 10 adet dersi, ve bitirme projelerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Programın minimum süresi 2 yarıyıl maksimum süresi 3 yarıyıldır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler tezsiz yüksek lisans programı müfredat bilgisi için lütfen TIKLAYINIZ.

Back to top of page