PSİKOLOJİ (TÜRKÇE/İNGİLİZCE)

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

Psikoloji; davranışları, zihinsel ve duygusal süreçleri bilimsel yöntemlerle açıklamaya ve değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapan temel ve uygulamalı bir bilimdir. İnsan davranışları ve ruh sağlığı üzerinde etkili olan biyolojik, psikolojik ve toplumsal etmenleri bilimsel yöntemlerle inceler. Psikoloji eğitimi dört yıllık lisans eğitimine ilave olarak, uzmanlık alanlarına yönelik lisansüstü eğitim, alan uygulamalarına yönelik staj ve eğitimler, terapi teknikleri ve test eğitimlerinin yanı sıra sempozyum, kongre, konferans vb. etkinliklerle yürütülmektedir. Psikologlar  klinik psikoloji, sosyal psikoloji, adli psikoloji, bilişsel psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, politik psikoloji, eğitim psikolojisi, spor psikolojisi gibi 50’nin üzerinde alt alanda çalışmalar yapmakta ve 35’ten fazla uygulama alanında yer almaktadır.

Bölümümüzün temel hedefi öğrencilerimizin, psikolojinin alt alanları ve diğer bilim dalları ile ilişkisini bilen, psikolojik süreçleri anlayan ve sorgulayan, psikoloji alanında bilimsel araştırma yeterliğine sahip, psikolojik sorunları farklı bakış açılarıyla inceleyebilen, etik ilkelere bağlı, sorumluluk alabilen, etkili iletişim kurabilen, bireyler arası farklılıklara saygılı, uygulamaya yönelik deneyim sahibi olarak mezun olmasıdır.

Çalışma Alanları

Mezunlarımız, psikolojinin farklı uzmanlık alanlarıyla ilgili sektörlerde çalışabilmektedirler. Bu alanlardan belli başlı olanları aşağıda sıralnmıştır:

 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi kurum ve kuruluşlar,
 • Özel Hastaneler, Sağlık Merkezleri ve Klinikler,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birimleri
 • Rehabilitasyon Merkezleri ve Özel Eğitim Kurumları, Huzurevleri,
 • Kreş, Anaokulları, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları,
 • Adli Kurumlar (Mahkeme, Cezaevi, Denetimli Serbestlik Md.lüğü vb),
 • Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Firmaları,
 • Rehberlik Araştırma Merkezleri,
 • Şirketler (örgüt psikoloğu, insan kaynakları uzmanı olarak),
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Sektörü,
 • Kitle İletişim (Medya) Sektörü
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Ordu, Emniyet, Ulaştırma Bakanlığı, Valilikler, Belediyeler vb.)
 • Sivil Toplum Kuruluşları …

Dersler Hakkında

Psikoloji Bölümünde sunulan zorunlu ve seçmeli derslerin temel amacı öğrencilerimize psikoloji alanında temel kuramsal bilgilerin yanı sıra güncel ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Müfredatımızda psikolojinin farklı alt dallarına (sosyal psikoloji, endüstriyel ve örgüt psikolojisi, klinik psikoloji, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi vb) yönelik zorunlu derslerin yanı sıra (adli psikoloji, pozitif psikoloji, sağlık psikolojisi, nöropsikoloji vb) çeşitli seçmeli dersler sunulmaktadır. Proje bazlı derslerimizde kuramsal altyapı ile birlikte uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca diğer bölümlerden ders alma olanağı da bulunmaktadır. Alan deneyimine özel önem verilmekte, özellikle son yarıyılda verilen İşbaşındaki Mesleki Uygulamalar dersi ile öğrencimizin ilgi duyduğu psikoloji alanında tecrübe edinmesini sağlama olanağı (sektörde 70 iş günü zorunlu staj) sunulmaktadır.

Psikoloji anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

Psikoloji anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Psikoloji – – Psikoloji
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA191 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Zorunlu
EPSK103 Türkçe PSİKOLOJİ I Zorunlu
EPSK105 Türkçe GENEL BİYOLOJİ Zorunlu
ESOS101 Türkçe SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu
ESOS121 Türkçe FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu
EYDL191 Türkçe İNGİLİZCE I Zorunlu
Toplam 16 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EATA192 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II Zorunlu
EISL124 Türkçe TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu
EPSK120 Türkçe PSİKOLOJİ II Zorunlu
EPSK122 Türkçe PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu
ESOS104 Türkçe SOSYAL ANTROPOLOJİ Zorunlu
EYDL192 Türkçe İNGİLİZCE II Zorunlu
Toplam 15 4 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EPSK203 Türkçe ENDÜSTRİYEL VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Zorunlu
EPSK221 Türkçe GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Zorunlu
EPSK223 Türkçe SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu
ETRD201 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu
EYDL291 Türkçe MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu
Toplam 14 0 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EPSK204 Türkçe ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Zorunlu
EPSK206 Türkçe FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Zorunlu
EPSK220 Türkçe KİŞİLİK KURAMLARI Zorunlu
EPSK222 Türkçe GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II Zorunlu
ETRD202 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu
Toplam 14 0 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-PSK. Türkçe İİSBF PSİKOLOJİ 5. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EPSK321 Türkçe PSİKOPATOLOJİ Zorunlu
Toplam 3 0 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-PSK. Türkçe İİSBF PSİKOLOJİ 6. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EPSK320 Türkçe BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Zorunlu
Toplam 3 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-PSK. Türkçe İİSBF PSİKOLOJİ 7. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EPSK421 Türkçe KLİNİK PSİKOLOJİ Zorunlu
Toplam 3 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-PSK. Türkçe İİSBF PSİKOLOJİ 8. YY. IMU DERSLERİ Seçmeli
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-PSK. – İİSBF Psikoloji 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EPSK323 Türkçe SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli
EPSK325 Türkçe TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ Seçmeli
EPSK327 Türkçe DENEYSEL PSİKOLOJİ Seçmeli
EPSK329 Türkçe ADLİ PSİKOLOJİ Seçmeli
EPSK331 Türkçe PSİKOPATOLOJİDE SEÇME KONULAR Seçmeli
EPSK333 Türkçe PSİKOLOJİ TARİHİ Seçmeli
2020SEC-6-PSK. – İİSBF Psikoloji 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EPSK322 Türkçe PSİKOLOJİK TESTLER VE DEĞERLENDİRME Seçmeli
EPSK324 Türkçe PSİKOLOJİ ETİĞİ Seçmeli
EPSK326 Türkçe ÇOCUK-ERGEN SUÇLULUĞU Seçmeli
EPSK328 Türkçe ÇEVRE PSİKOLOJİSİ Seçmeli
EPSK330 Türkçe DUYUM VE ALGI Seçmeli
EPSK332 Türkçe POZİTİF PSİKOLOJİ Seçmeli
EPSK334 Türkçe SPOR PSİKOLOJİSİ Seçmeli
2020SEC-7-PSK. – İİSBF Psikoloji 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EPSK425 Türkçe NÖROPSİKOLOJİ Seçmeli
EPSK427 Türkçe KLİNİK GÖRÜŞME BECERİLERİ Seçmeli
EPSK429 Türkçe PSİKOLOJİ VE SİNEMA Seçmeli
EPSK433 Türkçe KÜLTÜR VE BENLİK Seçmeli
EPSK435 Türkçe KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli
EPSK437 Türkçe PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI Seçmeli
2020SEC-8-PSK. – İİSBF Psikoloji 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EPSK402 Türkçe İŞ BAŞINDA MESLEKİ UYGULAMALAR Seçmeli
EPSK404 Türkçe BİR FİRMADA KADROLU ÇALIŞMAK (+RAPOR) Seçmeli
EPSK406 Türkçe UYGULAMALI ARAŞTIRMA PROJESİ (BİTİRME TEZİ) Seçmeli
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi – Psikoloji – – Psikoloji (İngilizce)
0. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
HAZ-1 İngilizce HAZIRLIK-I Zorunlu
Toplam 0 0 0
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
CSAR101 Türkçe COMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG I Zorunlu
EHIS191 Türkçe ATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY I Zorunlu
EPIS123 Türkçe PSYCHOLOGY I Zorunlu
EPSI121 Türkçe PHİLOSOPHY Zorunlu
EPSI125 Türkçe GENERAL BİOLOGY Zorunlu
EPSI127 Türkçe INTRODUCTİON TO SOCİOLOGY Zorunlu
Toplam 16 2 0
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
CSAR102 İngilizce COMMUNİCATİON SKİLLS AND ACADEMİC REPORTİNG II Zorunlu
EBUS108 Türkçe BASİC STATİSTİCS Zorunlu
EHIS192 Türkçe ATATÜRK PRİNCİPLES AND REFORMS HİSTORY II Zorunlu
EPSI120 Türkçe PSYCHOLOGY II Zorunlu
EPSI122 Türkçe RESEARCH METHODS İN PSYCHOLOGY Zorunlu
EPSI124 Türkçe SOCİAL ANTROPOLOGY Zorunlu
Toplam 15 4 0
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EPSI221 Türkçe POSİTİVE PSYCHOLOGY AND COMMUNİCATİON SKİLLS Zorunlu
EPSI223 Türkçe DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I Zorunlu
EPSI225 Türkçe INDUSTRİAL AND ORGANİZATİONAL PSYCHOLOGY Zorunlu
EPSI227 Türkçe SOCİAL PSYCHOLOGY Zorunlu
ETRL201 İngilizce TURKİSH LANGUAGE I Zorunlu
Toplam 14 0 0
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EPSI220 Türkçe THEORY OF PERSONALİTY Zorunlu
EPSI222 Türkçe DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY II Zorunlu
EPSI224 Türkçe LEARNİNG PSYCHOLOGY Zorunlu
EPSI226 Türkçe PHYSİOLOGİCAL PSYCHOLOGY Zorunlu
ETRL202 İngilizce TURKİSH LANGUAGE II Zorunlu
Toplam 14 0 0
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-5-PSK-İNG. Türkçe İİSBF PSİKOLOJİ İNGİLİZCE 5. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EPSI321 Türkçe PSYCHOPATHOLOGY Zorunlu
Toplam 3 0 0
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-6-PSK-İNG. Türkçe İİSBF PSİKOLOJİ İNGİLİZCE 6. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EPSI322 Türkçe COGNİTİVE PSYCHOLOGY Zorunlu
Toplam 3 0 0
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-7-PSK-İNG. Türkçe İİSBF PSİKOLOJİ İNGİLİZCE 7. YY. SEÇMELİ DERSLER Seçmeli
EPSI421 Türkçe CLİNİC PSYCHOLOGY Zorunlu
Toplam 3 0 0
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
2020SEC-8-PSK-İNG. Türkçe İİSBF PSİKOLOJİ İNGİLİZCE 8. YY. IMU DERSLERİ Seçmeli
Toplam 0 0 0
2020SEC-5-PSK-İNG. – İİSBF Psikoloji İngilizce 5. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EPSI323 Türkçe HEALTH PSYCHOLOGY Seçmeli
EPSI325 Türkçe GENDER PSCYCHOLOGY Seçmeli
EPSI327 Türkçe EXPERİMENTAL PSYCHOLOGY Seçmeli
EPSI329 Türkçe HİSTORY OF PSYCHOLOGY Seçmeli
EPSI331 Türkçe FORENSİC PSYCHOLOGY Seçmeli
EPSI333 Türkçe SELECTED TOPİCS İN PSYCHOPATHOLOGY Seçmeli
2020SEC-6-PSK-İNG. – İİSBF Psikoloji İngilizce 6. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EPSI324 Türkçe TESTİNG AND MEASUREMENT İN PSYCHOLOGY Seçmeli
EPSI326 Türkçe ETHİCS İN PSYCHOLOGY Seçmeli
EPSI328 Türkçe CHİLD-ADOLESCENT GUİLT Seçmeli
EPSI330 Türkçe ENVİRONMENTAL PSYCHOLOGY Seçmeli
EPSI332 Türkçe SENSATİON AND PERCEPTİON Seçmeli
EPSI334 Türkçe POSİTİVE PSYCHOLOGY Seçmeli
2020SEC-7-PSK-İNG. – İİSBF Psikoloji İngilizce 7. YY. Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EPSI425 Türkçe NEUROPSYCHOLOGY Seçmeli
EPSI427 Türkçe CULTURAL ANTHROPOLOGY Seçmeli
EPSI429 Türkçe CLİNİCAL İNTERVİEW SKİLLS Seçmeli
EPSI431 Türkçe PSYCHOLOGY AND CİNEMA Seçmeli
EPSI433 Türkçe CULTURE & INDİVİDUALİTY Seçmeli
EPSI435 Türkçe PSYCHOPATHOLOGY PRACTİCES Seçmeli
EPSI437 Türkçe SPORTS PSYCHOLOGY Seçmeli
EPSI439 Türkçe INTERPERSONEL RELATİONS AND COMMUNİCATİON PSYCHOLOGY Seçmeli
2020SEC-8-PSK-İNG. – İİSBF Psikoloji İngilizce 8. YY. IMU Dersleri
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü
EPSI402 İngilizce PROFESSİONAL PRACTİSE (INTERNSHİP) Seçmeli
EPSI404 İngilizce WORKİNG İN A FİRM AS PERMANENT EMPLOYEE (+REPORT) Seçmeli
EPSI406 İngilizce APPLİED RESEARCH PROJECT (DİSSERTATİON) Seçmeli
Foto Galeri
Back to top of page