PERFORMING ARTS

Conservatory

About the Department

Oyuncu adaylarının gereksinim duyduğu kuramsal ve uygulamalı dersler,  konferanslar, uygulamalı tiyatro projeleri, kurumlararası stajlar, yurtiçi ve yurtdışı bağlantılı mesleki bağlar ve ortak programlarla, oyunculuk mesleğinin profesyonel şekilde icra edilebilmesi hedefini taşır . Bu profesyonel alan oyunculuğun bütün bileşenleri olan tiyatro, televizyon, sinema, dijital platformlarda üretim, disiplinlerarası performanslar, eğitmenlik gibi alanlarla birlikte sahne sanatlarına ait pekçok ayrı  performans yapılarını kapsar. Adaylar klasik oyunculuk kuramları ve yaklaşımlarını incelerken, kendilerine özgü ve biricik olan  yetenekleri, sanatsal yaklaşımları, ses ve beden donanımlarıyla, kendi seslerini bulmaya  ve güçlendirmeye yöneltililerek,  bu yönde cesaretlendirilir Öte yandan, klasik ve modern oyunculuk kuram ve yaklaşımları, dünya oyunculuk literatürüne dair çağdaş akademik bilgilerle donanım kazanırken, tiyatro estetiği, tiyatro kuramı, tiyatro tarihi, dramaturji gibi teorik derslerden azami ölçüde çıkarım elde ederek,  bilgileri sahada kullanmaya ve  taklid eden değil, yaratan  bir oyuncu olmaya  hazırlanırlar. Farklı sanat daları ve çağdaş sanatın dünyadaki yeri, işlevini sorgulamaya davet edilirler.   Kendi alanında uzman olan, ancak farklı sanat yaklaşımları bulunan usta sanatçılarla uygulama yaparak, zenginleşirler. Tiyatro ve tiyatroyla bağımlı yan sektörlerin kuralarını göz ardı etmeden, ancak mesleği onurlu biçimde sürdürebilmek için gereken etik anlayışı konusunda bilinçlendirirler. Oyunculuk mesleğinin dış faktörlere veya tesadüflere bağımlı döngüsünü kırmak için, kendi sanatçı kişilikleri ekseninde zengin bilgi, görgü, deneyimle donanım elde ederler.

Fields of Employment after Graduation

Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Alt Eğitim Modülü Öğrencileri

Eğitimlerinin ilk yılından itibaren profesyonel koşullarda sahneye çıkarken, üniversitenin ilişkide olduğu saha profesyonellerinin yönlendirmesiyle tiyatro, televizyon, sinema, dijital mecrayapımlarını tanırlar. Üniversitenin İstanbul’da olmasının avantajını kullanarak, megapolün tüm sanatsal olanaklarını keşfetmeye cesaretlendirilirler.  Mezun oyuncular ödenekli kurumlar olan Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, Belediye Tiyatroları ve özel tiyatrolarda çalışabilecekleri gibi, kendi tiyatrolarını kurabilir,  çeşitli kurumlarda eğitmenlik ve seslendirme de yapabilirler.  Bölüm aynı zamanda ulusal ve uluslararası tv / sinema / show sektörünün de ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Oyunculuğun yaratıcı bir yorum sanatı olduğu, gelişimin , deneyimler ve çağın değişimlerine koşut olarak, yaşamboyu süreceği bilincini kazanırlar. Her oyuncunun biricik olduğundan yola çıkılarak,  sanatçı kimliğini keşfetmesi ve  en donanımlı bilgi ve beceriyle geliştirmesi , oyunculuk mesleğinin aynı zamanda bir marka yönetimi ve  sektörel bilinci gerektirmesi göz ardı edilmez.

About the Courses

Oyuncu adayı dört yıl boyunca, oyuncunun teknik ihtiyacını karşılamak üzere hareket, nefes, ses, diksiyon / fonetik alanlarında donatılır. Dans ve şan dersleriyle modern oyuncunun sahip olması gereken yan alanlarda çalışılır. Oyunculuk sanatıyla ilgili gerekli sportif beceriler kazandırılır. Temel ve ileri oyunculuk teknikleri, kamera önü oyunculuk sistemleri usta sanatçılarla uygulamalı olarak etüd edilir. Disiplinler arası performans çalışmaları yapılır. Sanat üretiminde, teorik bilgilerin de sanatçı kimliği üzerinde etkin olduğu düşüncesiyle, teorik bilgilerle donatılır ve bu bilgilerin bir estetik bilincine dönüşmesini hedefler.

Double Major Programs

Double major programs that can be made from the Performing Arts are;

Back to top of page