MEDICAL IMAGING TECHNIQUES

Health Services Vocational School

About the Department

Programın amacı hekim tarafından X- ışınlarının hastalığın tanısında kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı eleman yetiştirmektedir. İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirmektir.

Fields of Employment after Graduation

Bu program mezunlarının çalışma alanları şöyledir: Bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans, mammografi, ultrasonografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve uygulanmasında, nükleer tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde.

About the Courses

Tıbbi görüntüleme teknikleri programı müfredatı, radyoloji çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerden oluşmaktadır. Radyolojik görüntüleme teknikleri, fizik, enfeksiyon hastalıkları, anatomi, tıbbi terminoloji, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma, paranteral uygulamalar bölümün belli başlı dersleridir.

Back to top of page